KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2023 - 21:10
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 290.056.632 141.727.618
Satışların Maliyeti
18 -206.631.338 -103.863.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.425.294 37.863.927
BRÜT KAR (ZARAR)
83.425.294 37.863.927
Genel Yönetim Giderleri
19 -24.931.477 -12.469.785
Pazarlama Giderleri
19 -33.750.224 -17.955.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 19.623.915 23.375.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -13.190.229 -12.670.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.177.279 18.142.597
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 7.630.446 7.578.923
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.807.725 25.721.520
Finansman Gelirleri
23 71.567
Finansman Giderleri
23 -12.582.897 -8.801.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.296.395 16.919.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.165.838 -1.441.203
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.528.878 -4.685.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -636.960 3.243.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.130.557 15.478.610
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.130.557 15.478.610
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.001.192 -255.436
Ana Ortaklık Payları
25 19.129.365 15.734.046
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 25 0,61300000 1,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.317.533 15.681.199
Dönem Karı (Zararı)
20.130.557 15.478.610
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.130.557 15.478.610
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.261.114 7.416.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 5.105.894 2.814.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-248.990 299.575
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -248.990 299.575
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
99.485 193.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 51.485 -141.665
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.000 335.489
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.138.887 2.692.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.138.887 2.692.841
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.301
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-25.301
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.165.838 1.441.203
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.321.110 -3.596.292
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.561.875 -16.650.247
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 395.814 -3.048.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -20.957.689 -13.601.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.865.978 -3.661.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -11.865.978 -3.661.935
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -18.297.730 -12.181.278
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.483.087 27.141.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -4.483.087 27.141.348
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.887.560 1.755.820
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.887.560 1.755.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.929.439 19.298.505
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -5.388.094 -3.617.306
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.604.541 -23.583.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.734 236.217
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.734
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
236.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -2.484.039 -4.685.113
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -2.484.039 -4.685.113
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
22 1.602.343 164.593
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.1 5.450.503 -19.299.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.834.894 9.745.331
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 23.309.457 12.602.765
Kredilerden Nakit Girişleri
5 23.309.457 12.602.765
Ödenen Temettüler
-1.733.333
Ödenen Faiz
23 -6.741.230 -2.857.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.121.902 1.842.771
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.943.729 -7.586.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.065.631 -5.744.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.412.759 10.156.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.478.390 4.412.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.478.390 4.412.759
Finansal Yatırımlar
4.1 13.848.953 19.299.456
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

Ticari Alacaklar
56.561.780 35.607.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 395.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 56.561.780 35.211.250
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

Diğer Alacaklar

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar

Türev Araçlar

Stoklar
9 44.093.224 25.795.494
Peşin Ödenmiş Giderler
3.581.704 1.960.195
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.581.704 1.960.195
Diğer Dönen Varlıklar
8.167.422 4.645.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 8.167.422 4.645.199
ARA TOPLAM
139.731.473 91.720.167
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.731.473 91.720.167
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
88.529 52.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 88.529 52.247
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 93.262.199 40.509.738
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.1 4.424.874 1.884.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 54.093 42.808
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.602.466
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.829.695 44.091.452
TOPLAM VARLIKLAR
237.561.168 7.228.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.603.138 7.228.860
Banka Kredileri
5 40.603.138 7.228.860
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.840.378 14.414.631
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
875.537 1.175.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 875.537 1.175.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.964.841 13.238.988
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
36.710.252 41.193.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.710.252 41.193.339
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
76.006 150.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
76.006 150.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.263.495 1.539.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.263.495 1.539.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.629.937 2.489.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.267.081 2.406.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.377.858 1.963.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 889.223 442.156
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.672.371 848.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.672.371 848.609
ARA TOPLAM
105.062.658 70.270.309
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.062.658 70.270.309
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.561.586 17.667.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 12.561.586 17.667.742
Banka Kredileri
5 8.876.907 16.667.581
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.684.679 1.000.161
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.354.852 1.205.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.354.852 1.205.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.904.777 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.821.215 18.873.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.883.873 89.143.415
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.979.298 48.040.563
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.469.484 6.926.781
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.410.338 16.811.364
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 61.311.734 17.834.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.901.396 -1.022.994
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -3.940.854 -9.884.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.827.174 1.138.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 21.640.905 8.329.222
Net Dönem Karı veya Zararı
25 19.129.365 15.734.046
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
697.997 -1.372.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
114.677.295 46.668.204
TOPLAM KAYNAKLAR
237.561.168 135.811.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204
Transferler
434.967 7.771.582 -8.206.549
Dönem Karı (Zararı)
15.734.046 15.734.046 -255.436 15.478.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 9.295.131 -404.955 -7.586.786 1.303.390 1.303.390
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 17.834.358 -1.022.994 -9.884.583 1.138.144 8.329.222 15.734.046 48.040.563 -1.372.359 46.668.204
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 17.834.358 -1.022.994 -9.884.583 1.138.144 8.329.222 15.734.046 48.040.563 -1.372.359 46.668.204
Transferler
689.030 15.045.016 -15.734.046
Dönem Karı (Zararı)
19.129.365 19.129.365 1.001.192 20.130.557
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 43.477.376 -878.402 5.943.729 48.542.703 48.542.703
Sermaye Arttırımı
803.620 803.620
Sermaye Avansı
265.544 265.544
Kar Payları
-1.733.333 -1.733.333 -1.733.333
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 61.311.734 -1.901.396 -3.940.854 1.827.174 21.640.905 19.129.365 113.979.298 697.997 114.677.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.130.557 15.478.610
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.598.974 8.890.176
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
47.567.260 10.327.923
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.098.003 -506.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.870.283 -931.553
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 -3.870.283 -931.553
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.943.729 -7.586.786
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
5.943.729 -7.586.786
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
5.943.729 -7.586.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.542.703 1.303.390
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.673.260 16.782.000
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.043.825 -255.436
Ana Ortaklık Payları
66.629.435 17.037.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123998


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.