KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:47
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 100.762.607 57.605.079 37.009.689 24.674.173
Satışların Maliyeti
18 -75.636.927 -43.007.056 -26.045.692 -16.145.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.125.680 14.598.023 10.963.997 8.528.771
BRÜT KAR (ZARAR)
25.125.680 14.598.023 10.963.997 8.528.771
Genel Yönetim Giderleri
19 -7.503.798 -5.328.136 -2.893.010 -2.807.647
Pazarlama Giderleri
19 -11.638.770 -6.136.253 -4.497.446 -2.690.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.112.529 8.354.686 813.209 5.644.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.478.479 -2.333.018 -528.036 -915.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.617.162 9.155.302 3.858.714 7.759.865
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.689.036 2.618.880 209.033 650.533
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.306.198 11.774.182 4.067.747 8.410.398
Finansman Giderleri
23 -3.236.102 -5.123.543 -779.945 -2.482.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.070.096 6.650.639 3.287.802 5.928.007
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.332.271 -1.350.444 -798.477 -835.416
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.224.508 -1.401.209 -729.643 -868.974
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-107.763 50.765 -68.834 33.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.737.825 5.300.195 2.489.325 5.092.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.737.825 5.300.195 2.489.325 5.092.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.377 -263.105 167.521 16.509
Ana Ortaklık Payları
4.790.202 5.563.300 2.321.804 5.076.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç(Zarar) 25 0,31400000 0,35700000 0,15540000 0,32540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.658.434 6.516.201
Dönem Karı (Zararı)
4.737.825 5.300.195
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.352.869 4.714.265
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.991.779 1.452.872
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
396.734 83.207
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 396.734 83.207
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-19.309 1.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -138.782 32.304
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
119.473 -30.588
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.626.062 1.981.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25.332 -155.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.332.271 1.350.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.512.255 -2.963.031
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.134.843 -9.275.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.836 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.089.007 -9.275.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.306.105 587.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.306.105 587.513
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.106.745 1.923.909
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.000.036 2.845.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.000.036 2.845.828
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.035.402 955.649
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.035.402 955.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.578.439 7.051.429
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.920.005 -535.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.361.368 -895.465
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -2.436.249 -990.511
Alınan Faiz
22 74.881 95.046
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.418.585 -266.132
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 5.119.528 1.810.107
Ödenen Faiz
23 -1.700.943 -2.076.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.715.651 5.354.604
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.910.073 -3.172.962
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.805.578 2.181.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.156.774 8.489.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.962.352 10.671.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.962.352 10.156.774
Ticari Alacaklar
25.142.647 19.296.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 269.721 223.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 24.872.926 19.072.965
Diğer Alacaklar
0 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 2.000
Stoklar
9 14.720.961 13.614.216
Peşin Ödenmiş Giderler
4.856.075 1.657.170
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.856.075 1.657.170
Diğer Dönen Varlıklar
2.393.489 1.289.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.393.489 1.289.715
ARA TOPLAM
63.075.524 46.016.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.075.524 46.016.725
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
52.247 46.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 52.247 46.821
Maddi Duran Varlıklar
10 39.313.867 28.552.058
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 462.405 594.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 48.298 37.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.876.817 29.231.233
TOPLAM VARLIKLAR
102.952.341 75.247.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.264.778 12.466.637
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.264.778 12.466.637
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.311.760 1.679.694
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 68.824 59.094
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 68.824 59.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.242.936 1.620.600
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
21.734.215 14.113.453
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 21.734.215 14.113.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
877.050 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 877.050
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
919.541 744.562
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 919.541 744.562
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 725.882 1.421.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.003.504 1.894.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.777.364 1.787.540
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 226.140 106.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.207.797 214.248
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.207.797 214.248
ARA TOPLAM
52.044.527 32.534.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.044.527 32.534.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.377.667 11.308.287
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.377.667 11.308.287
Banka Kredileri
5 6.144.478 10.883.128
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 233.189 425.159
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.142.919 840.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.142.919 840.835
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.730.834 678.452
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.251.420 12.827.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.295.947 45.361.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.825.694 31.003.127
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.655.756 5.623.391
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.863.626 7.921.188
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 17.834.358 8.539.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -970.732 -618.039
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -4.207.870 -2.297.797
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.149.858 703.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 8.317.508 557.640
Net Dönem Karı veya Zararı
4.790.202 8.206.549
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.169.300 -1.116.923
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.656.394 29.886.204
TOPLAM KAYNAKLAR
102.952.341 75.247.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720
Transferler
-60.265 -35.142 -713.676 809.083 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.563.300 5.563.300 -263.105 5.300.195
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.439 -3.172.962 -3.238.401 0 -3.238.401
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.478.962 -397.401 -2.204.223 668.035 454.487 5.761.860 28.674.090 -1.238.576 27.435.514
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
446.681 7.759.868 -8.206.549 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.790.202 4.790.202 -52.377 4.737.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.295.131 -352.693 -1.910.073 7.032.365 7.032.365
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 17.834.358 -970.732 -4.207.870 1.149.858 8.317.508 4.790.202 42.825.694 -1.169.300 41.656.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.737.825 5.300.195 2.489.325 5.092.591
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.942.438 -65.439 -197.363 -38.115
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 10.327.923 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -440.866 -83.898 -246.703 -48.867
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-944.619 18.459 49.340 10.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16, 24 -944.619 18.459 49.340 10.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.910.073 -3.172.962 129.517 -2.312.577
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.910.073 -3.172.962 129.517 -2.312.577
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.032.365 -3.238.401 -67.846 -2.350.692
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.770.190 2.061.794 2.421.479 2.741.899
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-52.377 -263.105 167.521 16.509
Ana Ortaklık Payları
11.822.567 2.324.899 2.253.958 2.725.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976519


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,05% Hacim : 11.265 Mio.TL Son veri saati : 11:31
Düşük 2.384 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9816 Değişim: 0,88%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,9148 Değişim: 0,47%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,9208
Açılış: 16,8362
948,24 Değişim: 0,82%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.