KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:59
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 63.752.918 32.930.906 34.905.245 17.318.661
Satışların Maliyeti
18 -49.591.235 -26.861.654 -27.032.371 -14.747.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.161.683 6.069.252 7.872.874 2.570.688
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
14.161.683 6.069.252 7.872.874 2.570.688
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.610.788 -2.520.489 -2.349.590 -611.847
Pazarlama Giderleri
19 -7.141.324 -3.445.863 -4.394.660 -1.727.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.299.320 2.710.524 1.669.182 833.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.950.443 -1.417.987 -1.897.678 -868.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.758.448 1.395.437 900.128 196.209
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.480.003 1.968.347 1.353.981 1.322.453
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.238.451 3.363.784 2.254.109 1.518.662
Finansman Giderleri
-2.456.157 -2.641.152 -1.163.217 -1.223.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.782.294 722.632 1.090.892 295.041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.533.794 -515.028 -753.405 -261.454
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.494.865 -532.235 -807.708 -249.302
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -38.929 17.207 54.303 -12.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.248.500 207.604 337.487 33.587
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.248.500 207.604 337.487 33.587
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-219.898 -279.614 7.814 -102.123
Ana Ortaklık Payları
2.468.398 487.218 329.673 135.710
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,15800000 0,03100000 0,02100000 0,00900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.764.125 -174.465
Dönem Karı (Zararı)
2.248.500 207.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.155.109 2.998.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.275.027 947.426
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 190.750 53.207
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 190.750 53.207
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
171.924 -4.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 52.451 26.427
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
119.473 -30.588
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.009.625 1.605.343
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.011 -118.202
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.533.794 515.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-496.167 -3.089.626
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.932.744 -2.357.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.058 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -10.902.686 -2.357.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.685.857 -1.116.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.685.857 -1.116.110
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.855.306 2.452.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.024.011 -2.917.183
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 16.024.011 -2.917.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.953.729 848.983
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.953.729 848.983
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.907.442 116.619
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.143.317 -291.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.078.991 -188.960
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -2.134.376 -266.330
Alınan Faiz
22 55.385 77.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.529.568 1.360.520
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 3.594.578 3.043.233
Ödenen Faiz
23 -1.065.010 -1.682.713
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.214.702 997.095
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.039.590 -860.385
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.175.112 136.710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.156.774 8.489.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.331.886 8.626.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.331.886 10.156.774
Ticari Alacaklar
30.191.534 19.296.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 253.943 223.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 29.937.591 19.072.965
Diğer Alacaklar
2.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.000 2.000
Stoklar
9 17.469.522 13.614.216
Peşin Ödenmiş Giderler
3.860.665 1.657.170
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.860.665 1.657.170
Diğer Dönen Varlıklar
2.766.651 1.289.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.766.651 1.289.715
ARA TOPLAM
66.622.258 46.016.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.622.258 46.016.725
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
52.247 46.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 52.247 46.821
Maddi Duran Varlıklar
10 39.723.167 28.552.058
Kullanım Hakkı Varlıkları
495.988 594.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 53.877 37.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.325.279 29.231.233
TOPLAM VARLIKLAR
106.947.537 75.247.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.155.881 12.466.637
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.155.881 12.466.637
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.264.401 1.679.694
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 78.756 59.094
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 78.756 59.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 13.185.645 1.620.600
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
30.728.974 14.113.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 30.728.974 14.113.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
877.050 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 877.050
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
869.217 744.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 869.217 744.562
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 772.927 1.421.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.733.979 1.894.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.507.839 1.787.540
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 226.140 106.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
445.973 214.248
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 445.973 214.248
ARA TOPLAM
60.848.402 32.534.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.848.402 32.534.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.785.716 10.883.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.785.716 10.883.128
Banka Kredileri
5 3.785.716 10.883.128
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
5 279.715 425.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 279.715 425.159
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.087.449 840.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.087.449 840.835
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.711.340 678.452
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.864.220 12.827.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.712.622 45.361.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.571.736 31.003.127
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.723.602 5.623.391
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.060.989 7.921.188
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 17.834.358 8.539.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -773.369 -618.039
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -4.337.387 -2.297.797
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.161.572 703.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 8.305.794 557.640
Net Dönem Karı veya Zararı
2.468.398 8.206.549
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.336.821 -1.116.923
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.234.915 29.886.204
TOPLAM KAYNAKLAR
106.947.537 75.247.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720
Transferler
-40.177 -23.428 -745.478 809.083 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
487.218 487.218 -279.614 207.604
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.323 -860.385 -887.708 0 -887.708
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.499.050 -359.285 108.354 679.749 621.245 487.218 25.948.707 -1.255.085 24.693.622
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
458.395 7.748.154 -8.206.549 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.468.398 2.468.398 -219.898 2.248.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.295.131 -155.330 -2.039.590 7.100.211 0 7.100.211
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 17.834.358 -773.369 -4.337.387 1.161.572 8.305.794 2.468.398 40.571.736 -1.336.821 39.234.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.248.500 207.604 337.487 33.587
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.139.801 -27.324 -102.550 -47.331
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 10.327.923
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -194.163 -35.031 -128.188 -60.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-993.959 7.707 25.638 12.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16, 24 -993.959 7.707 25.638 12.709
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.039.590 -860.385 -1.333.308 -178.003
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.039.590 -860.385 -1.333.308 -178.003
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.100.211 -887.709 -1.435.858 -225.334
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.348.711 -680.105 -1.098.371 -191.747
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-219.898 -279.614 7.814 -102.123
Ana Ortaklık Payları
9.568.609 -400.491 -1.106.185 -89.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959437


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.529 Değişim: -0,97% Hacim : 30.740 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.483 27.06.2022 Yüksek 2.549
Açılış: 2.539
16,5386 Değişim: -2,05%
Düşük 16,0773 27.06.2022 Yüksek 16,8734
Açılış: 16,8734
17,5206 Değişim: -1,72%
Düşük 17,0117 27.06.2022 Yüksek 17,8485
Açılış: 17,8272
969,58 Değişim: -2,27%
Düşük 949,14 27.06.2022 Yüksek 992,30
Açılış: 992,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.