KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 - 16:47
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 28.847.673 15.612.245
Satışların Maliyeti
18 -22.558.864 -12.113.681
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.288.809 3.498.564
BRÜT KAR (ZARAR)
6.288.809 3.498.564
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.261.198 -1.908.642
Pazarlama Giderleri
19 -2.746.664 -1.718.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.630.138 1.877.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.052.765 -549.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.858.320 1.199.228
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 23.947 36.288
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.882.267 1.235.516
Finansman Gelirleri
23 102.075 609.606
Finansman Giderleri
23 -1.292.940 -1.417.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.691.402 427.591
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-780.389 -253.574
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -687.157 -282.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -93.232 29.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.911.013 174.017
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.911.013 174.017
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-227.712 -177.491
Ana Ortaklık Payları
2.138.725 351.508
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.835.666 -3.094.505
Dönem Karı (Zararı)
1.911.013 174.017
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.194.171 1.339.714
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 573.177 488.600
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
96.800 38.483
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 96.800 38.483
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
125.101 51.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 125.101 70.413
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.601
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
516.793 653.035
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
101.911 -145.790
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 780.389 253.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-848.139 -4.601.848
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.847.846 -997.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -30.058 -246.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.817.788 -750.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
611.421 -166.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 611.421 -166.778
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.075.790 600.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.016.823 -4.067.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.016.823 -4.067.450
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
295.673 29.509
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 295.673 29.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.257.045 -3.088.117
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.421.379 -6.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-611.885 -84.282
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -635.832 -120.570
Alınan Faiz
22 23.947 36.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
549.114 3.012.318
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.089.854 3.701.641
Ödenen Faiz
23 -540.740 -689.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.772.895 -166.469
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-706.282 -682.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.066.613 -848.851
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.156.774 8.489.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.223.387 7.640.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.223.387 10.156.774
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
24.325.653 19.296.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 253.943 223.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 24.071.710 19.072.965
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
2.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.000 2.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 12.538.426 13.614.216
Peşin Ödenmiş Giderler
667.100 1.657.170
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 667.100 1.657.170
Diğer Dönen Varlıklar
1.665.300 1.289.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.665.300 1.289.715
ARA TOPLAM
50.421.866 46.016.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.421.866 46.016.725
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
49.885 46.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 49.885 46.821
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
10 38.931.474 28.552.058
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 545.700 594.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 48.876 37.714
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.575.935 29.231.233
TOPLAM VARLIKLAR
89.997.801 75.247.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.238.803 12.466.637
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.238.803 12.466.637
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.520.317 1.679.694
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 35.344 59.094
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 35.344 59.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.484.973 1.620.600
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
16.951.855 14.113.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.951.855 14.113.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
885.919 744.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 885.919 744.562
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 687.157 1.421.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.866.922 1.894.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.760.255 1.787.540
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 106.667 106.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
395.849 214.248
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 395.849 214.248
ARA TOPLAM
36.546.822 32.534.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.546.822 32.534.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.294.501 11.308.287
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.294.501 11.308.287
Banka Kredileri
5 9.898.742 10.883.128
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 395.759 425.159
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.031.911 840.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.031.911 840.835
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.791.281 678.452
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.117.693 12.827.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.664.515 45.361.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.677.921 31.003.127
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.163.539 7.921.188
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.163.539 7.921.188
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 17.834.358 8.539.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -670.819 -618.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.004.079 -2.297.797
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -3.004.079 -2.297.797
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 703.177 703.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 8.764.189 557.640
Net Dönem Karı veya Zararı
2.138.725 8.206.549
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.344.635 -1.116.923
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.333.286 29.886.204
TOPLAM KAYNAKLAR
89.997.801 75.247.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720
Transferler
-20.088 30.899 -819.894 809.083
Dönem Karı (Zararı)
351.508 351.508 -177.491 174.017
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 19.507 -682.382 -662.875 -662.875
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.519.139 -312.455 286.357 734.076 546.829 351.508 26.037.824 -1.152.962 24.884.862
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -618.039 -2.297.797 703.177 557.640 8.206.549 31.003.127 -1.116.923 29.886.204
Transferler
0 8.206.549 -8.206.549 0
Dönem Karı (Zararı)
2.138.725 2.138.725 -227.712 1.911.013
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 9.295.131 -52.780 -706.282 8.536.069 8.536.069
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 17.834.358 -670.819 -3.004.079 703.177 8.764.189 2.138.725 41.677.921 -1.344.635 40.333.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.911.013 174.017
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.242.351 20.007
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 10.327.923 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -65.975 25.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.019.597 -5.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 -1.019.597 -5.002
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-706.282 -682.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
-706.282 -682.382
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-706.282 -682.382
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.536.069 -662.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.447.082 -488.358
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-227.712 -177.491
Ana Ortaklık Payları
10.674.794 -310.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936433


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.442 Değişim: -0,86% Hacim : 7.034 Mio.TL Son veri saati : 13:46
Düşük 1.440 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5725 Değişim: 1,22%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3939 Değişim: 1,23%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
514,33 Değişim: 1,21%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.