KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 20:55
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 32.930.906 36.321.355 17.318.661 17.890.391
Satışların Maliyeti
18 -26.861.654 -28.009.761 -14.747.973 -15.754.451
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.069.252 8.311.594 2.570.688 2.135.940
BRÜT KAR (ZARAR)
6.069.252 8.311.594 2.570.688 2.135.940
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.520.489 -3.354.776 -611.847 -905.139
Pazarlama Giderleri
19 -3.445.863 -4.971.148 -1.727.263 -1.988.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.710.524 2.364.391 833.079 1.815.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.417.987 -1.139.471 -868.448 -253.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.395.437 1.210.590 196.209 804.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 77.370 95.898 41.082 59.987
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.472.807 1.306.488 237.291 864.156
Finansman Gelirleri
23 1.890.977 560.143 1.281.371 250.249
Finansman Giderleri
23 -2.641.152 -2.383.905 -1.223.621 -1.195.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
722.632 -517.274 295.041 -81.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-515.028 -349.223 -261.454 -306.072
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -532.235 -171.501 -249.302 -151.259
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 17.207 -177.722 -12.152 -154.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
207.604 -866.497 33.587 -387.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
207.604 -866.497 33.587 -387.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-279.614 -311.619 -102.123 -344.683
Ana Ortaklık Payları
487.218 -554.878 135.710 -42.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-174.465 2.214.659
Dönem Karı (Zararı)
207.604 -866.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.998.641 1.735.636
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 947.426 414.335
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.207
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 53.207
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.161 -114.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 26.427 -114.659
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-30.588
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.605.343 1.002.166
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-118.202 84.571
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
515.028 349.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.089.626 1.744.555
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.357.894 4.220.212
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-231.562 -1.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.126.332 4.221.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.116.110 239.003
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.116.110 239.003
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.452.578 -1.784.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.917.183 -1.177.806
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.917.183 -1.177.806
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
848.983 247.913
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 848.983 247.913
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
116.619 2.613.694
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-291.084 -399.035
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-188.960 -1.188.556
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
10,11 -266.330 -1.284.454
Alınan Faiz
22 77.370 95.898
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.360.520 3.932.277
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 3.043.233 5.030.341
Ödenen Faiz
23 -1.682.713 -1.098.064
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
997.095 4.958.380
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-860.385 448.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.710 5.407.295
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.489.842 4.343.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.626.552 9.750.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.626.552 8.489.842
Ticari Alacaklar
15.162.123 12.669.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 70 70
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.162.053 12.669.622
Diğer Alacaklar
10.753 14.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.753 14.500
Stoklar
9 9.473.996 11.926.574
Peşin Ödenmiş Giderler
1.872.189 1.130.597
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.872.189 1.130.597
Diğer Dönen Varlıklar
2.495.320 2.128.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.495.320 2.128.212
ARA TOPLAM
37.640.933 36.359.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.640.933 36.359.417
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
41.622 30.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 41.622 30.465
Maddi Duran Varlıklar
10 28.561.887 29.239.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 693.821 788.516
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.804 18.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 774.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.312.134 30.851.250
TOPLAM VARLIKLAR
66.953.067 67.210.667
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.395.235 8.332.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.395.235 8.332.123
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.412.983 10.363.987
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 204.056 280.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 204.056 280.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 11.208.927 10.083.062
Ticari Borçlar
8.469.304 11.290.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.469.304 11.290.989
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
685.814 551.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 685.814 551.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 241.151
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.351.299 1.259.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.305.286 1.183.228
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 46.013 76.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
936.884 343.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 936.884 343.799
ARA TOPLAM
30.492.670 32.142.701
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.492.670 32.142.701
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.650.756 7.840.283
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
425.159 468.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 425.159 468.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.225.597 7.371.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
434.102 372.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 434.102 372.644
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 681.923 1.481.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.766.781 9.694.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.259.451 41.836.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.948.701 26.349.191
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.139.765 8.207.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.139.765 8.207.265
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.499.050 8.539.227
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -359.285 -331.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
108.354 968.739
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 108.354 968.739
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 679.749 703.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 621.245 1.366.723
Net Dönem Karı veya Zararı
487.218 -809.083
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.255.085 -975.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.693.616 25.373.720
TOPLAM KAYNAKLAR
66.953.067 67.210.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Transferler
-40.177 279.891 583.803 -823.517
Dönem Karı (Zararı)
-554.878 -554.878 -311.619 -866.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-152.282 448.915 296.633 296.633
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.579.404 -250.107 1.382.257 703.178 1.326.545 -554.878 27.098.769 -420.367 26.678.402
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.539.227 -331.962 968.739 703.177 1.366.723 -809.083 26.349.191 -975.471 25.373.720
Transferler
-40.177 -23.428 -745.478 809.083
Dönem Karı (Zararı)
487.218 487.218 -279.614 207.604
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.323 -860.385 -887.708 -887.708
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.499.050 -359.285 108.354 679.749 621.245 487.218 25.948.701 -1.255.085 24.693.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
207.604 -866.497 33.587 -387.085
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.324 -152.282 -47.331 -110.333
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -35.031 -190.352 -60.040 -137.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.707 38.070 12.709 27.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 7.707 38.070 12.709 27.583
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-860.385 448.915 -178.003 710.544
Yabancı Para Çevrim Farkları
-860.385 448.915 -178.003 710.544
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-887.709 296.633 -225.334 600.211
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-680.105 -569.864 -191.747 213.126
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-279.614 -311.619 -102.123 -344.683
Ana Ortaklık Payları
-400.491 -258.245 -89.624 557.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869831


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3112 Değişim: -0,01%
Düşük 8,3104 18.05.2021 Yüksek 8,3182
Açılış: 8,3117
10,1107 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1149
Açılış: 10,1096
500,09 Değişim: 0,23%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 500,79
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.