;

KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.11.2019 - 18:10
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 55.591.347 19.269.992 53.082.328 20.772.896
Satışların Maliyeti
18 -42.458.475 -14.448.714 -40.783.583 -15.658.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.132.872 4.821.278 12.298.745 5.114.417
BRÜT KAR (ZARAR)
13.132.872 4.821.278 12.298.745 5.114.417
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.662.000 -2.254.724 -5.642.797 -2.206.612
Pazarlama Giderleri
19 -7.819.994 -2.848.846 -5.459.507 -2.293.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.626.848 1.209.957 7.477.603 4.890.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.397.624 -1.258.153 -2.078.673 -1.157.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
880.102 -330.488 6.595.371 4.348.013
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 142.262 46.364 162.803 50.316
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.022.364 -284.124 6.758.174 4.398.329
Finansman Gelirleri
1.152.063 591.920 80.248 20.102
Finansman Giderleri
23 -3.552.142 -1.168.237 -6.128.024 -3.628.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.377.715 -860.441 710.398 789.535
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-216.427 132.796 -965.675 -665.471
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -249.086 -77.585 -985.180 -668.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 32.659 210.381 19.505 2.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.594.142 -727.645 -255.277 124.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.594.142 -727.645 -255.277 124.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-562.132 -250.513 -466.512 -215.678
Ana Ortaklık Payları
-1.032.010 -477.132 211.235 339.742
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.189.267 -1.495.839
Dönem Karı (Zararı)
-1.594.142 -255.277
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.182.957 2.777.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.540.338 1.058.765
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.914
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 17.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-152.678 -50.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -152.678 -50.695
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.733.723 812.997
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-154.853 -8.107
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 216.427 965.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.218.690 -3.584.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.663.576 -3.127.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -1.180 -3.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.664.756 -3.124.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
611.665 -824.032
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
611.665 -808.131
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.318.976 409.774
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.518.683 441.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.518.683 441.552
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.156 -483.708
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 143.156 -483.708
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.807.505 -1.061.647
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-618.238 -434.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.283.949 -3.476.576
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-409.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 18.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.426.211 -3.229.384
Alınan Faiz
22 142.262 143.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.989.476 3.706.464
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 3.865.461 23.478.047
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -18.814.689
Ödenen Faiz
23 -1.875.985 -956.894
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.894.794 -1.265.951
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.843.889 890.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.050.905 -375.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.343.546 7.822.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.394.451 7.447.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.394.451 4.343.546
Ticari Alacaklar
13.098.556 16.479.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 1.770 590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.096.786 16.479.338
Diğer Alacaklar
11.030 6.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.030 6.195
Stoklar
9 7.335.567 8.654.543
Peşin Ödenmiş Giderler
362.352 1.017.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 362.352 1.017.052
Diğer Dönen Varlıklar
1.850.299 1.816.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.850.299 1.816.527
ARA TOPLAM
30.052.255 32.317.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.052.255 32.317.791
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
34.893 30.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 34.893 30.465
Maddi Duran Varlıklar
10 29.242.861 29.356.189
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 879.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 22.666 23.465
Peşin Ödenmiş Giderler
95.660 95.660
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 95.660 95.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 783.241 680.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.058.853 30.186.178
TOPLAM VARLIKLAR
61.111.108 62.503.969
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.799.685 8.067.248
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
301.166
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 301.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.498.519 8.067.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.914.846 8.166.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.914.846 8.166.564
Ticari Borçlar
9.371.619 11.762.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.371.619 11.762.951
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.500 281.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 16.500 281.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 369.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
874.092 910.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 845.491 882.252
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.601 28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
542.586 87.715
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 542.586 87.715
ARA TOPLAM
28.519.328 29.645.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.519.328 29.645.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.185.394 3.931.437
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
568.049
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
568.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.617.345 3.931.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
299.701 228.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 299.701 228.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.475.303 1.449.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.960.398 5.610.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.479.726 35.255.703
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.302.262 27.357.014
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.282.638 8.521.756
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.282.638 8.521.756
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.559.316 8.619.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -276.678 -97.825
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-910.547 933.342
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 -910.547 933.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 703.178 423.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.346.633 742.742
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.032.010 823.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-670.880 -108.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.631.382 27.248.266
TOPLAM KAYNAKLAR
61.111.108 62.503.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 -1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-60.739 -60.739 -60.739
Transferler
-40.177 2.061.182 -2.021.005
Dönem Karı (Zararı)
-128.507 -128.507 -250.834 -379.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -77.102 355.423 278.321 278.321
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
273.330 273.330
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.659.758 9.714 370.245 423.287 702.565 -128.507 25.949.432 22.496 25.971.928
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266
Transferler
-60.265 279.891 603.891 -823.517
Dönem Karı (Zararı)
-1.032.010 -1.032.010 -562.132 -1.594.142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -178.853 -1.843.889 -2.022.742 -2.022.742
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.559.316 -276.678 -910.547 703.178 1.346.633 -1.032.010 24.302.262 -670.880 23.631.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.594.142 -727.645 -255.277 124.064
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-223.566 -33.214 -193.788 -97.411
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -223.566 -33.214 -193.788 -97.411
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.799.176 -1.687.841 929.385 554.687
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.843.889 -1.694.484 890.627 535.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44.713 6.643 38.758 19.483
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 44.713 6.643 38.758 19.483
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.022.742 -1.721.055 735.597 457.276
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.616.884 -2.448.700 480.320 581.340
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-562.132 -250.513 -466.512 -215.678
Ana Ortaklık Payları
-3.054.752 -2.198.187 946.832 797.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798516


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.452 Değişim: 0,06% Hacim : 22.300 Mio.TL Son veri saati : 14:40
Düşük 2.451 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,3972 Değişim: 0,30%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,4000
Açılış: 16,3488
17,5618 Değişim: 0,01%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
980,37 Değişim: 0,80%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 980,88
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.