KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 22:36
KAP ***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 18.430.964 16.293.105
Satışların Maliyeti
18 -12.255.310 -12.967.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.175.654 3.325.277
BRÜT KAR (ZARAR)
6.175.654 3.325.277
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.982.275 -1.271.760
Pazarlama Giderleri
19 -2.449.637 -1.369.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 548.439 1.312.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -885.760 -1.051.217
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
406.421 945.291
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 35.911 52.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
442.332 998.211
Finansman Gelirleri
23 309.894
Finansman Giderleri
23 -1.188.487 -460.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-436.261 537.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.151 -139.246
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.242 -144.851
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -22.909 5.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-479.412 398.376
DÖNEM KARI (ZARARI)
-479.412 398.376
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.064
Ana Ortaklık Payları
-512.476 398.376
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.718.473 701.932
Dönem Karı (Zararı)
-479.412 398.376
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
717.527 803.790
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 302.233 354.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.813 -5.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.813 -5.558
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
476.485 340.930
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-108.155 -25.774
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 43.151 139.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.856.066 -500.234
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.749.524 297.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -1.770 -240.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.751.294 538.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 584.806 -55.373
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
601.529 -55.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 317.756 614.387
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.231.474 -1.005.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.231.474 -1.005.890
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
435.454 -351.304
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 435.454 -351.304
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.094.181 701.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-375.708
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-737.550 -2.496.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -773.461 -2.009.050
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-409.995
Alınan Faiz
22 35.911 52.920
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-130.103
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.042.824 1.266.016
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 2.555.220 8.307.351
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -6.647.485
Ödenen Faiz
23 -512.396 -393.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.023.747 -528.280
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-261.629 83.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.762.118 -444.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.343.546 7.822.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.105.664 7.377.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.105.664 4.343.546
Ticari Alacaklar
12.910.144 16.479.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,26 2.360 590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.907.784 16.479.338
Diğer Alacaklar
281.448 6.195
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 16.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 264.725 6.195
Stoklar
9 8.336.787 8.654.543
Peşin Ödenmiş Giderler
177.285 1.017.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 177.285 1.017.052
Diğer Dönen Varlıklar
1.796.235 1.816.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.796.235 1.816.527
ARA TOPLAM
31.607.563 32.317.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.607.563 32.317.791
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
30.465 30.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 30.465 30.465
Maddi Duran Varlıklar
10 29.831.270 29.356.189
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 19.612 23.465
Peşin Ödenmiş Giderler
95.660 95.660
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 95.660 95.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 667.977 680.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.644.984 30.186.178
TOPLAM VARLIKLAR
62.252.547 62.503.969
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.882.799 8.067.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.882.799 8.067.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.250.252 8.166.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.250.252 8.166.564
Ticari Borçlar
9.603.062 11.762.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.603.062 11.762.951
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
131.076 281.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 131.076 281.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 13.686 369.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.452.748 910.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.424.147 882.252
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.601 28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
131.335 87.715
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 131.335 87.715
ARA TOPLAM
29.464.958 29.645.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.464.958 29.645.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.587.418 3.931.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.587.418 3.931.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
285.062 228.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 285.062 228.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.449.833 1.449.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.322.313 5.610.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.787.271 35.255.703
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.540.960 27.357.014
Ödenmiş Sermaye
17 15.600.000 15.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 312.370 312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.131.432 9.455.098
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.459.719 8.521.756
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 8.599.493 8.619.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -139.774 -97.825
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 671.713 933.342
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 499.792 423.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.509.842 742.742
Net Dönem Karı veya Zararı
-512.476 823.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-75.684 -108.748
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.465.276 27.248.266
TOPLAM KAYNAKLAR
62.252.547 62.503.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357
Transferler
-20.089 2.041.094 -2.021.005
Dönem Karı (Zararı)
398.376 398.376 398.376
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 34.754 83.315 118.069 118.069
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.679.846 121.570 98.137 423.287 743.216 398.376 26.376.802 26.376.802
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266
Transferler
-20.088 76.505 767.100 -823.517
Dönem Karı (Zararı)
-512.476 -512.476 33.064 -479.412
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -41.949 -261.629 -303.578 -303.578
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 8.599.493 -139.774 671.713 499.792 1.509.842 -512.476 26.540.960 -75.684 26.465.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-479.412 398.376
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.949 34.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -52.436 43.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.487 -8.688
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16,24 10.487 -8.688
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-261.629 83.315
Yabancı Para Çevrim Farkları
-261.629 83.315
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-303.578 118.069
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-782.990 516.445
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.064 0
Ana Ortaklık Payları
-816.054 516.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763413


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 0,00% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6654 Değişim: 0,16%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6671
Açılış: 8,6519
10,1654 Değişim: 0,50%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1837
Açılış: 10,1144
491,56 Değişim: -0,08%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.