KAP ***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.05.2021 - 18:11
KAP ***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603
Transferler
-11.095.919 11.095.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-363.382 -829.350 -1.192.732 -449 -1.193.181
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.066.165 -501.320 564.845 564.845
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -4.916.773 -29.795.705 87.180.603 -354.009 9.787.115 -133.226.428 -829.350 78.319.135 3.132 78.322.267
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.477 -33.498.284 112.488.883 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 103.440.577
Transferler
-3.481.922 3.481.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-301.872 -12.001.933 -12.303.805 -12.303.805
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-71.001 -71.001 -71.001
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.477 -33.569.285 112.488.883 -1.369.922 9.787.115 -134.562.292 -12.001.933 91.065.771 91.065.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.146.461 870.385
Dönem Karı (Zararı)
-12.001.933 -829.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.103.259 4.398.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44417 906.091 697.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -493.798 1.245.199
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-335.329 112.001
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 -158.469 1.133.198
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.274.603 2.151.004
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 8.416.363 424.494
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -120.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.045.135 -2.698.487
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.260.742 -401.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
332.084 31.746
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.347.685 -1.803.111
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.570.268 -765.750
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.980.137 1.741.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.927 -1.501.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.146.461 870.385
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 120.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 120.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.174.105 -962.035
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 -1.331.193
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -1.174.105 369.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.644 28.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.644 28.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.002 45.114
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.358 73.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.358 52.002
Ticari Alacaklar
6.975.961 2.715.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.975.961 2.715.219
Diğer Alacaklar
39.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.219
Stoklar
7 20.792.920 19.286.766
Peşin Ödenmiş Giderler
1.262.074 1.566.771
Diğer Dönen Varlıklar
153.643 141.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
153.643 141.812
ARA TOPLAM
29.208.956 23.801.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.208.956 23.801.789
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
58.035 58.036
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 105.316.632 105.875.000
Maddi Duran Varlıklar
9 19.556.953 19.908.640
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 5.068.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.931.620 130.910.101
TOPLAM VARLIKLAR
154.140.576 154.711.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 859.282
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.554.477 18.138.158
Ticari Borçlar
4.480.374 910.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.480.374 910.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.106.950 651.867
Diğer Borçlar
2.000.792 1.207.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.996.167 1.203.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.625 4.149
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.437.749 3.989.873
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.605 2.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
159.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.511.019 4.328.353
ARA TOPLAM
39.092.966 30.247.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.568.912 3.856.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.568.912 3.856.323
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 3.270.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.755.620 6.324.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.981.839 21.024.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.074.805 51.271.313
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
91.065.771 103.440.577
Ödenmiş Sermaye
11 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -20.000 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
11 -180.477 -180.476
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 -33.569.285 -33.498.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
112.488.883 112.488.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 112.488.883 112.488.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.369.922 -1.068.050
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.369.922 -1.068.050
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11 -1.369.922 -1.068.050
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 9.787.115 9.787.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-134.562.292 -131.080.370
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.001.933 -3.481.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.065.771 103.440.577
TOPLAM KAYNAKLAR
154.140.576 154.711.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 8.252.418 4.884.106
Satışların Maliyeti
13 -6.297.625 -4.187.339
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.954.793 696.767
BRÜT KAR (ZARAR)
1.954.793 696.767
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.129.960 -1.800.045
Pazarlama Giderleri
14 -587.078 -676.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.572.105 6.517.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -812.738 -488.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.878 4.249.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 664.296 1.148.773
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
661.418 5.397.920
Finansman Giderleri
16 -4.246.989 -5.711.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.585.571 -313.637
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.416.362 -516.162
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.603 -823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.414.759 -515.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.001.933 -829.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.001.933 -829.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -449
Ana Ortaklık Payları
-12.001.933 -829.350
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-301.873 -363.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-377.340 -454.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.467 90.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 75.467 90.845
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-301.873 -363.382
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.303.806 -1.193.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -449
Ana Ortaklık Payları
-12.303.806 -1.192.732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936605


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5523 Değişim: -0,14%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0748 Değişim: -0,04%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,84 Değişim: -0,34%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.