KAP ***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:29
KAP ***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874
Transferler
41.283 -6.960.809 6.919.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-358.169 -1.500.258 -1.858.427 74 -1.858.353
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 -156.551 9.787.115 -122.130.509 -1.500.258 88.317.765 3.756 88.321.521
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603
Transferler
-11.095.919 11.095.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-562.590 -4.552.581 -5.115.171 -418 -5.115.589
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.352.462 -1.784.062 1.568.400 1.568.400
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -2.630.476 -31.078.447 87.180.603 -553.217 9.787.115 -133.226.428 -4.552.581 75.400.251 3.163 75.403.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.004.139 -3.268.211
Dönem Karı (Zararı)
-4.552.999 -1.500.184
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-62.806 -2.217.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.224.442 1.202.357
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-745.325 1.119.175
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-696.972 -257.182
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 155.049 -1.630.922
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.650.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.612.959 450.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 948.868 908.190
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.074.074 -456.122
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.633.831 -655.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
240.746 -1.345.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.898 1.999.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.002.846 -3.266.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.293 -1.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 2.650.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.650.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.141.694 384.674
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.568.400 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 4.796.836 525.561
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.223.542 -140.887
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.555 -233.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.555 -233.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.114 340.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 182.669 107.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 182.669 45.114
Ticari Alacaklar
1.090.579 1.908.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.090.579 1.908.067
Stoklar
7 17.537.291 18.997.420
Peşin Ödenmiş Giderler
1.195.309 433.015
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
443
Diğer Dönen Varlıklar
146.312 169.556
ARA TOPLAM
20.152.603 21.553.172
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.152.603 21.553.172
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
38.923 38.923
Maddi Duran Varlıklar
8 99.853.203 101.077.645
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 8.027.873 8.041.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.919.999 109.158.463
TOPLAM VARLIKLAR
128.072.602 130.711.635
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 31.152.960 25.821.664
Ticari Borçlar
1.201.367 2.835.198
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6 6.283 77.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.195.084 2.757.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 7.276.664 6.910.408
Diğer Borçlar
1.649.038 1.408.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.594.490 1.355.056
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
54.548 53.236
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.712.165 2.698.968
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 470
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 607.076 561.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.065.255 3.722.556
ARA TOPLAM
48.664.525 43.958.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.664.525 43.958.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.758.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.004.663 4.044.118
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.004.663 7.802.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.669.188 51.761.032
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.400.251 78.947.022
Ödenmiş Sermaye
10 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -20.000 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
10 -2.630.476 -5.982.938
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 -31.078.447 -29.294.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
86.627.386 87.189.976
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
86.627.386 87.189.976
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 87.180.603 87.180.603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -553.217 9.373
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 9.787.115 9.787.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-133.226.428 -122.130.509
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.552.581 -11.095.919
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.163 3.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.403.414 78.950.603
TOPLAM KAYNAKLAR
128.072.602 130.711.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 7.514.943 8.804.331 2.630.836 4.924.303
Satışların Maliyeti
12 -6.434.749 -7.321.876 -2.247.410 -3.876.398
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.080.194 1.482.455 383.426 1.047.905
BRÜT KAR (ZARAR)
1.080.194 1.482.455 383.426 1.047.905
Genel Yönetim Giderleri
-1.622.485 -2.145.522 177.560 -1.072.292
Pazarlama Giderleri
-1.317.528 -1.267.181 -641.229 -628.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.570.707 8.070.128 -3.946.321 2.765.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.652.298 -7.022.952 -1.163.994 -2.267.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-941.410 -883.072 -5.190.558 -154.601
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
371 2.650.616 -1.148.402 2.650.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-941.039 1.767.544 -6.338.960 2.496.015
Finansman Giderleri
15 -3.456.911 -4.898.650 2.254.647 -2.671.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.397.950 -3.131.106 -4.084.313 -175.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-155.049 1.630.922 361.113 1.076.993
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -380 -2.199 443 -649
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -154.669 1.633.121 360.670 1.077.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.552.999 -1.500.184 -3.723.200 901.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.552.999 -1.500.184 -3.723.200 901.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-418 74 31 97
Ana Ortaklık Payları
-4.552.581 -1.500.258 -3.723.231 900.976
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 17 -0,03790000 -0,01250000 -0,03100000 0,00750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-703.237 -447.711 -249.010 -789.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-703.237 -447.711 -249.010 -789.436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
140.647 89.542 49.802 157.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
140.647 89.542 49.802 157.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 140.647 89.542 -631.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.115.589 -1.858.353 -3.922.408 269.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-418 74 31 97
Ana Ortaklık Payları
-5.115.171 -1.858.427 -3.922.439 269.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870036


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4691 Değişim: -0,28%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2627 Değişim: -0,25%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
798,17 Değişim: -0,29%
Düşük 796,92 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.