" />

KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2022 - 00:52
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 6.634.262.406 4.236.875.447
Satışların Maliyeti
18-19 -4.618.321.892 -2.960.444.581
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.015.940.514 1.276.430.866
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.015.940.514 1.276.430.866
Genel Yönetim Giderleri
19 -180.606.624 -132.151.626
Pazarlama Giderleri
19 -587.053.993 -421.030.974
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.555.118 -1.796.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 188.157.837 118.856.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -787.829.584 -220.460.223
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
19 -3.672.660 12.611.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
643.380.372 632.459.538
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.721.631 125.156
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -4.541.766 -2.129.813
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
642.560.237 630.454.881
Finansman Gelirleri
22 788.520.456 152.355.845
Finansman Giderleri
22 -545.617.575 -307.526.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
885.463.118 475.284.038
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
119.112.228 64.665.751
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -11.025.232 -5.016.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 130.137.460 69.682.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.004.575.346 539.949.789
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.004.575.346 539.949.789
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.004.575.346 539.949.789
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 3,14700000 1,69200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 3,14700000 1,69200000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.770.897.224 985.091.317
Dönem Karı (Zararı)
1.004.575.346 539.949.789
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.004.575.346 539.949.789
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-68.207.644 264.149.824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 236.667.998 223.271.062
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.484.423 1.010.846
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.095.274 -5.669.249
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.431.637 5.106.686
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.820.786 1.573.409
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.936.971 58.053.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 63.545.167 38.739.036
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.122.438 3.768.853
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 26.269.366 15.545.429
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
274.230.633 248.236.677
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20-22 -41.128.518 -40.586.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20-22 305.543.934 279.622.239
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -27.757.181 -11.224.149
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 37.572.398 20.425.395
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
220.553.352 -25.002.298
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-96.126.851 -58.575.459
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -96.126.851 -58.575.459
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -119.112.228 -64.665.751
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.640.921 431.248
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.640.921 431.248
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-676.514.017 -118.609.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
807.898.671 160.284.136
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-331.624.835 -116.562.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-331.624.835 -116.562.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.702.352 11.327.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.702.352 11.327.708
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-384.728.235 22.343.640
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-56.101.402 569.660
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.580.048.636 214.074.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.580.048.636 214.074.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.764.858 5.370.948
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.491.132 9.874.333
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.491.132 9.874.333
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.750.869 13.285.575
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.744.266.373 964.383.749
Ödenen Faiz
-9.722.441 -15.595.547
Alınan Faiz
11.300.929 13.433.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.535.458 -757.950
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
6-13-15 -28.556.209 -17.196.260
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.921.748 -3.974.888
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
73.065.778 44.798.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-438.308.987 -241.338.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.420.277 744.793
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.420.277 744.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-439.729.264 -242.082.887
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -439.729.264 -242.082.887
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
678.086.278 -201.353.909
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.215.534.966 1.828.414.280
Kredilerden Nakit Girişleri
1.218.303.599 1.820.399.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
-2.768.633 8.015.280
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-819.413.278 -1.747.293.695
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -819.413.278 -1.747.293.695
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.671.017 -11.722.355
Ödenen Temettüler
-269.993.520 -34.196.437
Ödenen Faiz
-267.061.574 -268.883.409
Alınan Faiz
31.299.219 23.579.054
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
799.391.482 8.748.653
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.010.674.515 542.399.314
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
614.718 -1.442.119
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.011.289.233 540.957.195
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.331.818.047 790.860.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.343.107.280 1.331.818.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.344.879.436 1.335.061.833
Finansal Yatırımlar
133.920.137 201.900.603
Vadeli Mevduatlar
3 133.920.137 201.900.603
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 1.043.298.112 727.119.270
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 135.935.818 72.643.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
907.362.294 654.475.444
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
14.357.205 13.225.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 58.139 807.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.299.066 12.417.903
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
114.518.244 799.242
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 114.518.244 799.242
Stoklar
8 1.108.722.999 617.649.856
Peşin Ödenmiş Giderler
67.137.844 29.002.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 67.137.844 29.002.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.774.389 0
Diğer Dönen Varlıklar
54.649.750 21.103.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
54.649.750 21.103.215
ARA TOPLAM
5.884.258.116 2.945.862.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.884.258.116 2.945.862.080
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
17.503.736 35.844.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.503.736 35.844.978
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
595.405 555.185
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 255.548 156.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
339.857 398.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
2.006.609.450 1.030.543.527
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 2.006.609.450 1.030.543.527
Maddi Duran Varlıklar
10 2.017.050.602 1.829.629.539
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
55.715.371 58.854.422
Binalar
510.152.605 501.636.169
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.041.089.995 987.847.847
Taşıtlar
15.509.222 16.001.781
Mobilya ve Demirbaşlar
94.248.253 78.263.932
Yapılmakta Olan Yatırımlar
214.427.912 108.592.394
Diğer Maddi Duran Varlıklar
85.907.244 78.432.994
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 10.950.526 16.144.338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 126.460.828 107.311.232
Diğer Haklar
2.132.696 4.720.740
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
92.667.461 73.854.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.660.671 28.735.638
Peşin Ödenmiş Giderler
45.137.470 27.187.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 45.137.470 27.187.779
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 180.752.598 67.418.660
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.405.060.615 3.114.635.238
TOPLAM VARLIKLAR
10.289.318.731 6.060.497.318
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
391.219.731 295.967.942
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
391.219.731 295.967.942
Banka Kredileri
4 371.620.854 272.856.547
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 743.886
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 19.598.877 22.367.509
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.675.344.950 664.381.904
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.675.344.950 664.381.904
Banka Kredileri
4 1.667.639.761 656.415.084
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.705.189 7.966.820
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 2.807.484.397 1.199.835.053
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 1.072.393.563 452.118.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.735.090.834 747.716.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
41.989.719 33.224.861
Diğer Borçlar
37.678.275 22.997.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 1.905.017 1.478.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.773.258 21.518.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
16.166.893 8.264.135
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 16.166.893 8.264.135
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.329.488 19.674.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 24.329.488 19.674.654
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 698.970
Kısa Vadeli Karşılıklar
93.790.817 58.524.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 42.253.239 27.150.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 51.537.578 31.374.040
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
152.118 26.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
152.118 26.815
ARA TOPLAM
5.088.156.388 2.303.595.842
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.088.156.388 2.303.595.842
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.723.553.052 2.205.187.152
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.723.553.052 2.205.187.152
Banka Kredileri
4 2.718.865.029 2.195.585.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.688.023 9.601.711
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 806.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 806.723
Uzun Vadeli Karşılıklar
168.516.983 112.520.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 168.516.983 112.520.630
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.892.070.035 2.318.514.505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.980.226.423 4.622.110.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.309.092.308 1.438.386.971
Ödenmiş Sermaye
17 305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
17 54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.964.394 -15.275.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.964.394 -15.275.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -42.964.394 -15.275.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
235.393.906 72.213.596
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
235.393.906 72.213.596
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 235.393.906 72.213.596
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
172.029.650 127.693.782
Yasal Yedekler
17 172.029.650 127.693.782
Diğer Yedekler
17 689.259 200.582
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 579.261.062 353.497.183
Net Dönem Karı veya Zararı
1.004.575.346 539.949.789
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.309.092.308 1.438.386.971
TOPLAM KAYNAKLAR
10.289.318.731 6.060.497.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984
Transferler
3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.262.431 46.854.066 539.949.789 575.541.424 0 575.541.424
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 -143.478 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971
Transferler
44.335.868 495.757.399 -539.949.789 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.688.954 163.180.310 1.004.575.346 1.140.066.702 0 1.140.066.702
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
632.155 632.155 632.155
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 0 2.309.092.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.004.575.346 539.949.789
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.688.954 -11.262.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -34.611.192 -14.078.040
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.922.238 2.815.609
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.922.238 2.815.609
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
163.180.310 46.854.066
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
186.906.070 58.564.660
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
186.906.070 58.564.660
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.725.760 -11.710.594
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -23.725.760 -11.710.594
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.491.356 35.591.635
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.140.066.702 575.541.424
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.140.066.702 575.541.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003013


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.