KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2021 - 21:29
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 4.236.875.447 3.654.321.859
Satışların Maliyeti
18-19 -2.960.444.581 -2.729.681.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.276.430.866 924.640.247
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.276.430.866 924.640.247
Genel Yönetim Giderleri
19 -132.151.626 -114.729.823
Pazarlama Giderleri
19 -421.030.974 -392.449.959
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.796.775 -1.371.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 118.856.653 127.084.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -220.460.223 -161.017.886
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
19 12.611.617 635.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
632.459.538 382.791.258
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 125.156 131.580
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.129.813 -2.073.153
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
630.454.881 380.849.685
Finansman Gelirleri
22 152.355.845 49.445.184
Finansman Giderleri
22 -307.526.688 -313.883.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
475.284.038 116.411.353
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
64.665.751 -2.398.060
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -5.016.879 -421.891
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 69.682.630 -1.976.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
539.949.789 114.013.293
DÖNEM KARI (ZARARI)
539.949.789 114.013.293
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
539.949.789 114.013.293
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 1,69200000 0,35500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 1,69200000 0,35500000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
985.091.317 900.315.943
Dönem Karı (Zararı)
539.949.789 114.013.293
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
539.949.789 114.013.293
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
264.149.824 591.233.222
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 223.271.062 189.493.236
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.010.846 3.929.311
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.669.249 557.426
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.106.686 2.124.507
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.573.409 1.247.378
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.053.318 44.641.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 38.739.036 39.140.063
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.768.853 5.212.117
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 15.545.429 288.927
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
248.236.677 308.286.524
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20-22 -40.586.808 -25.760.087
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20-22 279.622.239 328.544.429
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -11.224.149 -10.138.818
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 20.425.395 15.641.000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-25.002.298 18.731.764
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-58.575.459 57.768.014
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -58.575.459 57.768.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -64.665.751 2.398.060
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
431.248 694.196
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 431.248 694.196
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-118.609.819 -34.708.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
160.284.136 286.854.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.562.632 72.368.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.562.632 72.368.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.327.708 -7.719.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.327.708 -7.719.411
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
22.343.640 -45.418.966
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
569.660 -5.192.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
214.074.904 257.860.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
214.074.904 257.860.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.370.948 5.324.170
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.874.333 343.134
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.874.333 343.134
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.285.575 9.289.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
964.383.749 992.101.033
Ödenen Faiz
-15.595.547 -17.384.638
Alınan Faiz
13.433.856 15.088.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -757.950 -2.695.797
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
6-13-15 -17.196.260 -18.320.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.974.888 524.108
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.798.357 -68.996.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-241.338.094 -266.177.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
744.793 1.587.057
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
744.793 1.587.057
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-242.082.887 -267.764.982
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -242.082.887 -267.764.982
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-201.353.909 -128.692.646
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.828.414.280 622.935.416
Kredilerden Nakit Girişleri
1.820.399.000 620.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
4 8.015.280 2.935.416
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.747.293.695 -374.010.486
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.747.293.695 -374.010.486
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.722.355 -6.679.191
Ödenen Temettüler
-34.196.437 0
Ödenen Faiz
4 -268.883.409 -313.076.688
Alınan Faiz
23.579.054 9.009.828
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.748.653 -66.871.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
542.399.314 505.445.372
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.442.119 1.340.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
540.957.195 506.785.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
790.860.852 284.074.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.331.818.047 790.860.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.335.061.833 792.595.257
Finansal Yatırımlar
201.900.603 101.696.721
Vadeli Mevduatlar
3 201.900.603 101.696.721
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 727.119.270 621.298.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 72.643.826 28.776.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
654.475.444 592.522.682
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
13.225.186 9.199.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 807.283 65.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.417.903 9.134.198
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
799.242 1.230.322
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 799.242 1.230.322
Stoklar
8 617.649.856 634.680.918
Peşin Ödenmiş Giderler
29.002.875 28.348.024
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 29.002.875 28.348.024
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 343.021
Diğer Dönen Varlıklar
2.945.862.080 2.225.786.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.945.862.080 2.225.786.569
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
35.844.978 47.834.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.844.978 47.834.008
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
555.185 649.576
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 156.784 282.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
398.401 366.953
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
1.030.543.527 1.040.401.405
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.030.543.527 1.040.401.405
Maddi Duran Varlıklar
10 1.829.629.539 1.826.642.872
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
58.854.422 62.038.311
Binalar
501.636.169 504.778.630
Tesis, Makine ve Cihazlar
987.847.847 1.002.655.807
Taşıtlar
16.001.781 10.515.075
Mobilya ve Demirbaşlar
78.263.932 74.176.702
Yapılmakta Olan Yatırımlar
108.592.394 103.671.039
Diğer Maddi Duran Varlıklar
78.432.994 68.807.308
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 16.144.338 14.697.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 107.311.232 80.616.690
Diğer Haklar
4.720.740 10.709.546
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
73.854.854 47.045.671
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.735.638 22.861.473
Peşin Ödenmiş Giderler
27.187.779 36.430.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 27.187.779 36.430.810
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 67.418.660 6.631.015
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.114.635.238 3.053.903.543
TOPLAM VARLIKLAR
6.060.497.318 5.279.690.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
295.967.942 288.803.357
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
295.967.942 288.803.357
Banka Kredileri
4 272.856.547 272.591.359
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 743.886 1.859.769
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 22.367.509 14.352.229
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
664.381.904 951.900.414
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
664.381.904 951.900.414
Banka Kredileri
4 656.415.084 945.970.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.966.820 5.929.874
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 1.199.835.053 1.010.752.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 452.118.821 465.912.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
747.716.232 544.840.662
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
33.224.861 27.853.913
Diğer Borçlar
22.997.323 13.507.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 1.478.680 1.315.811
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.518.643 12.191.437
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8.264.135 10.392.250
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 8.264.135 10.392.250
Türev Araçlar
0 1.063.961
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 0 1.063.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.674.654 4.686.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 19.674.654 4.686.922
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 698.970 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
58.524.185 42.019.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 27.150.145 28.075.958
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 31.374.040 13.943.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.815 294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.815 294
ARA TOPLAM
2.303.595.842 2.350.980.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.303.595.842 2.350.980.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.205.187.152 1.936.566.966
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.205.187.152 1.936.566.966
Banka Kredileri
4 2.195.585.441 1.927.316.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 9.601.711 9.250.905
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 0 12.412.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 0 12.412.854
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
806.723 380.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 806.723 380.765
Uzun Vadeli Karşılıklar
112.520.630 82.307.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
112.520.630 82.307.274
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 2,24% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0849 Değişim: -0,26%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6904 Değişim: -0,07%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
450,76 Değişim: -0,91%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.