KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 20:23
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.694.688.832 1.641.882.452 717.301.318 863.950.528
Satışların Maliyeti
14-15 -1.278.185.683 -1.275.659.894 -558.318.602 -669.992.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
416.503.149 366.222.558 158.982.716 193.958.049
BRÜT KAR (ZARAR)
416.503.149 366.222.558 158.982.716 193.958.049
Genel Yönetim Giderleri
15 -57.429.771 -47.857.007 -25.954.960 -26.417.928
Pazarlama Giderleri
15 -141.715.519 -150.578.828 -72.359.357 -78.579.225
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -1.248.227 -624.212 -569.308 -400.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 54.155.232 54.830.562 28.628.973 31.109.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -114.811.595 -88.838.705 -49.458.520 -29.935.390
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 3.243.487 5.067.030 17.263.340 4.915.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.696.756 138.221.398 56.532.884 94.649.353
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
122.238 12.348 110.836 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-445.017 -32.565 -439.711 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
158.373.977 138.201.181 56.204.009 94.649.353
Finansman Gelirleri
17 72.759.747 34.918.106 29.384.638 12.347.625
Finansman Giderleri
17 -140.085.375 -157.195.565 -68.960.011 -85.259.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.048.349 15.923.722 16.628.636 21.737.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.874.878 769.886 4.062.936 -2.390.464
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.329.645 -167.616 -205.133 -167.616
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 7.204.523 937.502 4.268.069 -2.222.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.923.227 16.693.608 20.691.572 19.346.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.923.227 16.693.608 20.691.572 19.346.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
96.923.227 16.693.608 20.691.572 19.346.716
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,30300000 0,05200000 0,06500000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,30300000 0,05200000 0,06500000 0,06000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.037.568 328.896.043
Dönem Karı (Zararı)
96.923.227 16.693.608
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.923.227 16.693.608
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
321.210.521 358.887.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 109.957.770 94.401.591
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.755.442 -4.836.289
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -697.401 -4.800.407
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.452.843 -35.882
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
146.202.858 108.488.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.607.723 30.092.162
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.688.326 1.963.514
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 120.906.809 76.432.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
137.365.789 157.236.892
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -10.293.129 -3.935.000
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 139.300.017 155.873.516
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -8.587.419 -10.565.425
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 16.946.320 15.863.801
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.413.127 -9.178.156
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.261.528 45.187.128
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -11.261.528 45.187.128
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -5.874.878 -769.886
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
322.779 20.217
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
322.779 20.217
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-60.670.838 -31.662.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.325.065 26.406.724
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.859.303 -66.903.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67.859.303 -66.903.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.688.247 -18.643.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.688.247 -18.643.795
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.402.954 -18.223.851
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-74.991 -5.808.529
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-183.393.207 121.002.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-183.393.207 121.002.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
49.178.551 7.321.611
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.207.706 9.785.574
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.207.706 9.785.574
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.524.978 -2.123.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
296.808.683 401.987.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-609.464 -945.583
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-20.648.851 -13.651.460
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.275.396 1.243.681
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.762.596 -59.738.158
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.024.602 -142.811.882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
516.178 211.773
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
516.178 211.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.540.780 -143.023.655
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -71.540.780 -143.023.655
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.904.692 273.765.906
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.828.941 391.922.569
Kredilerden Nakit Girişleri
4 162.325.194 391.922.569
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
4 -2.496.253 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.162.012 -2.934.299
Ödenen Temettüler
1 -34.196.437 0
Ödenen Faiz
4 -139.854.903 -150.820.018
Alınan Faiz
17 10.293.129 3.935.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
61.995.974 31.662.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
257.917.658 459.850.067
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.010.424 -679.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
258.928.082 459.170.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
792.595.257 284.147.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.051.523.339 743.317.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.051.523.339 792.595.257
Finansal Yatırımlar
100.371.585 101.696.721
Vadeli Mevduatlar
3 100.371.585 101.696.721
Ticari Alacaklar
6 676.572.087 621.298.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 25.430.846 28.776.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
651.141.241 592.522.682
Diğer Alacaklar
9.766.893 9.199.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 91.228 65.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.675.665 9.134.198
Türev Araçlar
17.937.057 1.230.322
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 17.937.057 1.230.322
Stoklar
7 618.145.726 634.680.918
Peşin Ödenmiş Giderler
31.240.140 28.348.024
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 31.240.140 28.348.024
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 288.772 343.021
Diğer Dönen Varlıklar
3.287.735 36.393.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.287.735 36.393.838
ARA TOPLAM
2.509.133.334 2.225.786.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.509.133.334 2.225.786.569
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
41.159.791 47.834.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 41.159.791 47.834.008
Diğer Alacaklar
503.891 649.576
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 134.163 282.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
369.728 366.953
Türev Araçlar
1.346.192.731 1.040.401.405
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.346.192.731 1.040.401.405
Maddi Duran Varlıklar
9 1.788.422.597 1.826.642.872
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
60.451.339 62.038.311
Binalar
502.512.336 504.778.630
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.008.555.342 1.002.655.807
Taşıtlar
9.722.642 10.515.075
Mobilya ve Demirbaşlar
72.760.164 74.176.702
Yapılmakta Olan Yatırımlar
64.521.016 103.671.039
Diğer Maddi Duran Varlıklar
69.899.758 68.807.308
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 18.735.029 14.697.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 87.447.535 80.616.690
Diğer Haklar
7.363.701 10.709.546
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
58.872.858 47.045.671
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.210.976 22.861.473
Peşin Ödenmiş Giderler
33.861.538 36.430.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.861.538 36.430.810
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.665.234 6.631.015
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.320.988.346 3.053.903.543
TOPLAM VARLIKLAR
5.830.121.680 5.279.690.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
400.973.700 288.803.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
400.973.700 288.803.357
Banka Kredileri
4 388.069.336 272.591.359
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.048.388 1.859.769
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 11.855.976 14.352.229
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.179.038.837 951.900.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.179.038.837 951.900.414
Banka Kredileri
4 1.171.360.178 945.970.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.678.659 5.929.874
Ticari Borçlar
6 834.357.567 1.010.752.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 491.507.177 465.912.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
342.850.390 544.840.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
77.032.464 27.853.913
Diğer Borçlar
37.719.377 13.507.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 989.141 1.315.811
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.730.236 12.191.437
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11.850.473 10.392.250
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
8 11.850.473 10.392.250
Türev Araçlar
2.274.542 1.063.961
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 2.274.542 1.063.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.345.319 4.686.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 7.345.319 4.686.922
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
156.236.756 42.019.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.798.110 28.075.958
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 135.438.646 13.943.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.595 294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.595 294
ARA TOPLAM
2.706.846.630 2.350.980.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.706.846.630 2.350.980.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.033.277.098 1.936.566.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.033.277.098 1.936.566.966
Banka Kredileri
4 2.021.275.314 1.927.316.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.001.784 9.250.905
Ticari Borçlar
6 0 12.412.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 0 12.412.854
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
806.723 380.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 806.723 380.765
Uzun Vadeli Karşılıklar
94.290.837 82.307.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
94.290.837 82.307.274
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.128.374.658 2.031.667.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.835.221.288 4.382.648.128
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
994.900.392 897.041.984
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.241.309 -4.013.009
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.241.309 -4.013.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.241.309 -4.013.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.719.448 25.359.530
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
63.719.448 25.359.530
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
63.719.448 25.359.530
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
127.693.782 124.224.838
Diğer Yedekler
200.582 200.582
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
353.497.183 277.149.271
Net Dönem Karı veya Zararı
96.923.227 114.013.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
994.900.392 897.041.984
TOPLAM KAYNAKLAR
5.830.121.680 5.279.690.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-976.756 -976.756 -976.756
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497
Transferler
2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-348.501 -6.785.634 16.693.608 9.559.473 0 9.559.473
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.367.482 146.898.916 124.224.838 84.376 277.149.271 16.693.608 929.525.970 0 929.525.970
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984
Transferler
3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.228.300 38.359.918 96.923.227 132.054.845 0 132.054.845
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -7.241.309 63.719.448 127.693.782 200.582 353.497.183 96.923.227 994.900.392 0 994.900.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
96.923.227 16.693.608 20.691.572 19.346.716
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.228.300 -348.501 -4.925.896 -348.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.035.376 -435.625 -6.157.371 -435.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
807.076 87.124 1.231.475 87.124
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 807.076 87.124 1.231.475 87.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.359.918 -6.785.634 -15.713.599 -102.486.811
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.337.298 -6.252.053 -20.004.905 -127.126.747
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
48.337.298 -6.252.053 -20.004.905 -127.126.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.977.380 -533.581 4.291.306 24.639.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -9.977.380 -533.581 4.291.306 24.639.936
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.131.618 -7.134.135 -20.639.495 -102.835.312
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.054.845 9.559.473 52.077 -83.488.596
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
132.054.845 9.559.473 52.077 -83.488.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866922


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,00% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5921 Değişim: 0,02%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6206
Açılış: 13,5897
15,2764 Değişim: -0,07%
Düşük 15,2420 27.01.2022 Yüksek 15,3162
Açılış: 15,2876
794,13 Değişim: -0,06%
Düşük 791,24 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.