KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2020 - 19:37
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 976.901.844 775.942.292
Satışların Maliyeti
14-15 -718.773.142 -599.243.405
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
258.128.702 176.698.887
BRÜT KAR (ZARAR)
258.128.702 176.698.887
Genel Yönetim Giderleri
15 -31.474.811 -21.439.079
Pazarlama Giderleri
15 -69.356.162 -71.999.603
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -678.919 -223.529
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 27.522.952 27.530.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -67.958.037 -67.146.903
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -14.019.853 151.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.163.872 43.572.045
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.402 12.348
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.306 -32.565
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
102.169.968 43.551.828
Finansman Gelirleri
17 43.375.109 22.570.481
Finansman Giderleri
17 -71.125.364 -71.935.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.419.713 -5.813.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.811.942 3.160.350
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.124.512 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 2.936.454 3.160.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
76.231.655 -2.653.108
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.231.655 -2.653.108
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
76.231.655 -2.653.108
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,23800000 -0,00800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,23800000 -0,00800000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.107.461 48.097.409
Dönem Karı (Zararı)
76.231.655 -2.653.108
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
76.231.655 -2.653.108
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
327.024.344 241.414.579
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 56.438.789 45.190.971
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.901.113 -133.409
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 14.549.970 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 351.143 -133.409
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
192.795.643 90.413.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.092.885 19.131.905
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.515.069 659.545
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 170.187.689 70.621.914
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.576.986 76.114.692
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.384.219 -1.418.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 70.663.987 71.935.767
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -10.096.539 -7.956.974
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 19.393.757 13.554.598
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.758.892 22.092.397
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.033.057 30.660.473
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.033.057 30.660.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.811.942 -3.160.350
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.096 20.217
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.096 20.217
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-36.662.098 -19.783.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-316.972.614 -144.086.444
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-297.016.457 -84.244.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-297.016.457 -84.244.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.222.408 5.853.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.222.408 5.853.770
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.616.703 -19.695.969
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.304.148 -12.535.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.052.595 -30.283.043
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-52.052.595 -30.283.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-743.471 5.296.269
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.981.184 -6.872.541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.981.184 -6.872.541
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-442.832 -1.604.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
86.283.385 94.675.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-502.217 -1.639.333
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
6-12 -3.320.695 -12.983.387
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.276 -28.172
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.337.736 -31.926.726
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.885.193 -58.746.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.115 211.773
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.115 211.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.975.308 -58.958.445
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -36.975.308 -58.958.445
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.363.453 460.532.457
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.177.802 524.944.444
Kredilerden Nakit Girişleri
4 62.738.819 524.944.444
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
4 3.438.983 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.584.724 -1.182.888
Ödenen Temettüler
-34.196.437 0
Ödenen Faiz
4 -89.238.583 -84.431.574
Alınan Faiz
17 4.384.219 1.418.699
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.094.270 19.783.776
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.141.185 449.883.194
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.867.415 1.368.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.273.770 451.251.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
792.595.257 284.147.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
788.321.487 735.398.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 788.321.487 792.595.257
Finansal Yatırımlar
129.264.549 101.696.721
Vadeli Mevduatlar
3 129.264.549 101.696.721
Ticari Alacaklar
6 890.994.756 621.298.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 27.264.027 28.776.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
863.730.729 592.522.682
Diğer Alacaklar
8.431.060 9.199.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 71.031 65.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.360.029 9.134.198
Türev Araçlar
32.567.043 1.230.322
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 32.567.043 1.230.322
Stoklar
7 647.180.687 634.680.918
Peşin Ödenmiş Giderler
38.645.950 28.348.024
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 38.645.950 28.348.024
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 343.021
Diğer Dönen Varlıklar
104.520 36.393.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
104.520 36.393.838
ARA TOPLAM
2.535.510.052 2.225.786.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.535.510.052 2.225.786.569
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
40.412.913 47.834.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 40.412.913 47.834.008
Diğer Alacaklar
494.930 649.576
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 125.578 282.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
369.352 366.953
Türev Araçlar
1.269.428.750 1.040.401.405
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.269.428.750 1.040.401.405
Maddi Duran Varlıklar
9 1.805.158.022 1.826.642.872
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
61.239.975 62.038.311
Binalar
504.795.280 504.778.630
Tesis, Makine ve Cihazlar
998.948.491 1.002.655.807
Taşıtlar
10.089.654 10.515.075
Mobilya ve Demirbaşlar
74.181.851 74.176.702
Yapılmakta Olan Yatırımlar
85.672.190 103.671.039
Diğer Maddi Duran Varlıklar
70.230.581 68.807.308
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 19.938.659 14.697.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 88.446.025 80.616.690
Diğer Haklar
8.964.729 10.709.546
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
56.619.975 47.045.671
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.861.321 22.861.473
Peşin Ödenmiş Giderler
35.634.402 36.430.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 35.634.402 36.430.810
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 0 6.631.015
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.259.513.701 3.053.903.543
TOPLAM VARLIKLAR
5.795.023.753 5.279.690.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
463.498.134 288.803.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
463.498.134 288.803.357
Banka Kredileri
4 444.252.843 272.591.359
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.454.079 1.859.769
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 17.791.212 14.352.229
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.091.566.906 951.900.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.091.566.906 951.900.414
Banka Kredileri
4 1.084.105.675 945.970.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.461.231 5.929.874
Ticari Borçlar
6 986.726.043 1.010.752.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 457.256.142 465.912.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
529.469.901 544.840.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.110.442 27.853.913
Diğer Borçlar
31.493.477 13.507.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 930.968 1.315.811
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
30.562.509 12.191.437
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10.392.250 10.392.250
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
8 10.392.250 10.392.250
Türev Araçlar
2.388.235 1.063.961
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 2.388.235 1.063.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.730.943 4.686.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 4.730.943 4.686.922
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 766.215 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
226.409.833 42.019.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
41.789.131 28.075.958
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 184.620.702 13.943.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.090 294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.090 294
ARA TOPLAM
2.845.110.568 2.350.980.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.845.110.568 2.350.980.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.865.694.395 1.936.566.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.865.694.395 1.936.566.966
Banka Kredileri
4 1.852.490.382 1.927.316.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 13.204.013 9.250.905
Ticari Borçlar
6 0 12.412.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 0 12.412.854
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
141.575 380.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 141.575 380.765
Uzun Vadeli Karşılıklar
84.103.284 82.307.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
84.103.284 82.307.274
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 5.125.616 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.955.064.870 2.031.667.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.800.175.438 4.382.648.128
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
994.848.315 897.041.984
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.315.413 -4.013.009
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.315.413 -4.013.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.315.413 -4.013.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
79.433.047 25.359.530
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
79.433.047 25.359.530
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
79.433.047 25.359.530
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
127.693.782 124.224.838
Diğer Yedekler
200.582 200.582
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
353.497.183 277.149.271
Net Dönem Karı veya Zararı
76.231.655 114.013.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
994.848.315 897.041.984
TOPLAM KAYNAKLAR
5.795.023.753 5.279.690.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-976.756 -976.756 -976.756
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497
Transferler
2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 95.701.177 -2.653.108 93.048.069 0 93.048.069
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 -2.653.108 1.013.014.566 0 1.013.014.566
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984
Transferler
3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.697.596 54.073.517 76.231.655 132.002.768 0 132.002.768
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -2.315.413 79.433.047 127.693.782 200.582 353.497.183 76.231.655 994.848.315 0 994.848.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
76.231.655 -2.653.108
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.697.596 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.121.995 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-424.399 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -424.399 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
54.073.517 95.701.177
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.342.203 120.874.694
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
68.342.203 120.874.694
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.268.686 -25.173.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -14.268.686 -25.173.517
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.771.113 95.701.177
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.002.768 93.048.069
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
132.002.768 93.048.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841263


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.