KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2020 - 04:07
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.558.329.305 2.998.775.696
Satışların Maliyeti
18-19 -2.718.740.169 -2.232.016.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
839.589.136 766.759.557
BRÜT KAR (ZARAR)
839.589.136 766.759.557
Genel Yönetim Giderleri
19 -114.729.823 -99.810.172
Pazarlama Giderleri
19 -302.251.240 -269.954.617
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.371.339 -1.038.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 111.996.510 258.318.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -151.077.332 -172.070.652
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
19 635.347 -52.853.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
382.791.259 429.350.532
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 131.580 258.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.073.154 -307.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
380.849.685 429.301.169
Finansman Gelirleri
22 49.445.184 10.467.244
Finansman Giderleri
22 -313.883.516 -345.701.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
116.411.353 94.066.908
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.398.060 1.674.469
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -421.891 -685.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.976.169 2.359.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
114.013.293 95.741.377
DÖNEM KARI (ZARARI)
114.013.293 95.741.377
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
114.013.293 95.741.377
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 0,35500000 0,29800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 0,35500000 0,29800000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
910.987.869 664.431.233
Dönem Karı (Zararı)
114.013.293 95.741.377
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
114.013.293 95.741.377
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
588.936.745 395.676.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 189.493.236 158.313.312
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.929.311 57.999.039
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 557.426 56.487.865
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.124.507 1.511.174
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.247.378 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.641.107 30.550.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 39.140.063 22.050.986
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.212.117 4.607.197
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 288.927 3.891.919
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
305.990.047 273.869.677
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -10.671.926 -10.467.244
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 311.159.791 277.789.399
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -10.138.818 -9.353.117
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 15.641.000 15.900.639
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.731.764 -17.613.578
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
57.768.014 -172.282.242
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 57.768.014 -172.282.242
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.398.060 -1.674.469
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
694.196 49.363
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 694.196 49.363
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-34.708.990 66.465.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
286.854.518 9.964.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
72.368.793 -11.667.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
72.368.793 -11.667.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.719.411 -1.002.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.719.411 -1.002.658
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.418.966 -158.332.615
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.192.784 -13.439.582
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.860.253 213.373.403
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
257.860.253 213.373.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.324.170 -16.330.245
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
343.134 -1.164.670
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
343.134 -1.164.670
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.289.329 -1.470.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
989.804.556 501.383.062
Alınan Faiz
22 10.671.926 10.467.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.695.797 -1.981.498
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
6-13-15 -18.320.897 1.111.699
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
524.108 -1.743.547
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-68.996.027 155.194.273
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-266.177.925 -228.269.876
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.587.057 703.776
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.587.057 703.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-267.764.982 -228.973.652
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -267.764.982 -228.973.652
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.702.474 -345.083.662
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
248.924.930 1.433.195
Kredilerden Nakit Girişleri
4 245.989.514 1.433.195
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
4 2.935.416 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.679.191 0
Ödenen Faiz
4 -313.076.688 -280.135.634
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-66.871.525 -66.381.223
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
507.107.470 91.077.695
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.340.544 -1.446.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
508.448.014 89.631.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
284.147.243 194.516.054
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
792.595.257 284.147.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 792.595.257 284.147.243
Finansal Yatırımlar
101.696.721 0
Vadeli Mevduatlar
3 101.696.721 0
Ticari Alacaklar
6 621.298.796 720.156.163
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 28.776.114 22.626.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
592.522.682 697.529.413
Diğer Alacaklar
7 9.199.672 18.450.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 65.474 1.122.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.134.198 17.328.306
Türev Araçlar
1.230.322 8.141.075
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.230.322 8.141.075
Stoklar
8 634.680.918 571.623.768
Peşin Ödenmiş Giderler
28.348.024 26.183.166
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 28.348.024 26.183.166
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 343.021 1.289.020
Diğer Dönen Varlıklar
36.393.838 19.858.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 36.393.838 19.858.741
ARA TOPLAM
2.225.786.569 1.649.849.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.225.786.569 1.649.849.935
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
47.834.008 39.224.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 47.834.008 39.224.425
Diğer Alacaklar
7 649.576 152.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 282.623 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
366.953 152.524
Türev Araçlar
1.040.401.405 1.015.154.266
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.040.401.405 1.015.154.266
Maddi Duran Varlıklar
10 1.826.642.872 1.753.497.711
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
62.038.311 65.226.921
Binalar
504.778.630 513.378.088
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.002.655.807 918.057.674
Taşıtlar
10.515.075 9.813.154
Mobilya ve Demirbaşlar
74.176.702 70.112.376
Yapılmakta Olan Yatırımlar
103.671.039 113.457.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
68.807.308 63.452.498
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 14.697.167 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 80.616.690 66.017.302
Diğer Haklar
10.709.546 16.417.444
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
47.045.671 29.305.561
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.861.473 20.294.297
Peşin Ödenmiş Giderler
36.430.810 33.656.241
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 36.430.810 33.656.241
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 6.631.015 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.053.903.543 2.907.702.469
TOPLAM VARLIKLAR
5.279.690.112 4.557.552.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
288.803.357 81.600.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
288.803.357 81.600.368
Banka Kredileri
4 272.591.359 70.183.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.859.769 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 14.352.229 11.416.813
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
951.900.414 260.001.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
951.900.414 260.001.723
Banka Kredileri
4 945.970.540 260.001.723
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.929.874 0
Ticari Borçlar
6 1.010.752.812 702.125.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 465.912.150 273.713.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
544.840.662 428.411.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 27.853.913 22.529.743
Diğer Borçlar
7 13.507.248 13.130.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 1.315.811 1.002.399
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.191.437 12.128.205
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10.392.250 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 10.392.250 0
Türev Araçlar
1.063.961 50.688.422
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.063.961 50.688.422
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.686.922 5.952.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.686.922 5.952.724
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.019.098 32.598.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.075.958 18.179.204
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.943.140 14.419.038
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
294 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
294 0
ARA TOPLAM
2.350.980.269 1.168.626.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.350.980.269 1.168.626.958
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.936.566.966 2.331.913.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.936.566.966 2.331.913.269
Banka Kredileri
4 1.927.316.061 2.331.913.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 9.250.905 0
Ticari Borçlar
6 12.412.854 52.648.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 12.412.854 52.648.185
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
380.765 84.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 380.765 84.168
Uzun Vadeli Karşılıklar
82.307.274 58.629.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 82.307.274 58.629.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 24.707.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.031.667.859 2.467.982.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.382.648.128 3.636.609.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
897.041.984 920.943.253
Ödenmiş Sermaye
17 305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
17 54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.013.009 4.715.983
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.013.009 4.715.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.013.009 4.715.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.359.530 153.684.550
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
25.359.530 153.684.550
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 25.359.530 153.684.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 124.224.838 121.876.991
Diğer Yedekler
17 200.582 84.376
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 277.149.271 184.732.497
Net Dönem Karı veya Zararı
17 114.013.293 95.741.377
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
897.041.984 920.943.253
TOPLAM KAYNAKLAR
5.279.690.112 4.557.552.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 0 96.094.307 95.203.492 683.480.020 0 683.480.020
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.891.243 -1.891.243 -1.891.243
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 0 94.203.064 95.203.492 681.588.777 0 681.588.777
Transferler
4.674.059 90.529.433 -95.203.492 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.768.521 145.297.244 95.741.377 239.270.100 0 239.270.100
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
84.376 84.376 84.376
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-976.756 -976.756 0 -976.756
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497
Transferler
2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.728.992 -128.325.020 114.013.293 -23.040.719 0 -23.040.719
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
116.206 116.206 116.206
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
114.013.293 95.741.377
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.728.992 -1.768.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -10.911.240 -2.210.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.182.248 442.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.182.248 442.130
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-128.325.020 145.297.244
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-159.213.192 180.431.660
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-159.213.192 180.431.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.888.172 -35.134.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 30.888.172 -35.134.416
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-137.054.012 143.528.723
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.040.719 239.270.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.040.719 239.270.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819991


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4457 Değişim: 0,31%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,1970 Değişim: 0,22%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2152
Açılış: 10,1746
493,22 Değişim: 0,34%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,90
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.