KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 01:00
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.638.611.391 1.414.081.685 862.669.099 719.986.768
Satışların Maliyeti
14-15 -1.266.007.827 -1.068.746.452 -666.764.422 -535.894.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
372.603.564 345.335.233 195.904.677 184.091.899
BRÜT KAR (ZARAR)
372.603.564 345.335.233 195.904.677 184.091.899
Genel Yönetim Giderleri
15 -47.857.007 -43.729.459 -26.417.928 -21.507.329
Pazarlama Giderleri
15 -157.076.223 -138.721.491 -82.885.642 -71.580.797
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -624.212 -709.431 -400.683 -392.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 54.830.562 87.670.258 27.300.289 53.532.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -88.722.316 -77.391.324 -23.766.391 -52.378.662
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 5.067.030 -30.485.583 4.915.031 -25.982.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.221.398 141.968.203 94.649.353 65.781.723
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.348 144.923 0 21.592
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-32.565 -4.451 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
138.201.181 142.108.675 94.649.353 65.803.315
Finansman Giderleri
17 -122.277.459 -120.895.067 -72.912.173 -60.946.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.923.722 21.213.608 21.737.180 4.857.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
769.886 2.069.176 -2.390.464 7.027.221
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -167.616 -575.656 -167.616 31.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 937.502 2.644.832 -2.222.848 6.995.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.693.608 23.282.784 19.346.716 11.884.277
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.693.608 23.282.784 19.346.716 11.884.277
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.693.608 23.282.784 19.346.716 11.884.277
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,05200000 0,07300000 0,06000000 0,03800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç 0,05200000 0,07300000 0,06000000 0,03800000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
332.831.043 325.508.117
Dönem Karı (Zararı)
16.693.608 23.282.784
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.693.608 23.282.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
358.887.231 282.240.500
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 94.401.591 76.667.660
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.836.289 27.362.297
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.800.407 30.954.391
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -35.882 -3.592.094
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.488.388 75.798.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.092.162 22.776.861
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.963.514 1.871.972
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 76.432.712 51.149.234
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
157.236.892 118.895.787
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -3.935.000 -582.455
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 155.873.516 116.283.387
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -10.565.425 -7.564.148
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 15.863.801 10.759.003
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.178.156 18.533.782
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
45.187.128 -32.807.445
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 45.187.128 -32.807.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -769.886 -2.069.176
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.217 -140.472
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20.217 -140.472
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-31.662.654 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.406.724 -21.485.291
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.903.963 -33.697.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.903.963 -33.697.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.643.795 8.682.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.643.795 8.682.824
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.223.851 -66.586.355
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.808.529 -12.311.438
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
121.002.749 89.437.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
121.002.749 89.437.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.321.611 -11.616.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.785.574 7.359.162
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.785.574 7.359.162
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.123.072 -2.752.423
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
401.987.563 284.037.993
Alınan Faiz
17 3.935.000 582.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-945.583 -1.058.012
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-13.651.460 1.321.352
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.243.681 -1.104.979
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-59.738.158 41.729.308
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-142.811.882 -92.879.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
211.773 205.289
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
211.773 205.289
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-143.023.655 -93.084.953
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -143.023.655 -93.084.953
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
269.830.906 -172.592.482
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.090.741.534 325.408.237
Kredilerden Nakit Girişleri
2.090.741.534 325.408.237
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.698.818.965 -380.138.237
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.698.818.965 -380.138.237
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.934.299 0
Ödenen Faiz
-150.820.018 -117.862.482
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
31.662.654 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.850.067 60.035.971
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-679.549 777.312
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.170.518 60.813.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
284.147.243 194.516.054
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
743.317.761 255.329.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 743.317.761 284.147.243
Ticari Alacaklar
6 760.376.894 720.156.163
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 46.432.034 22.626.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
713.944.860 697.529.413
Diğer Alacaklar
15.987.367 18.450.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 253.901 1.122.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.733.466 17.328.306
Türev Araçlar
1.853.041 8.141.075
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.853.041 8.141.075
Stoklar
7 606.178.652 571.623.768
Peşin Ödenmiş Giderler
38.410.932 26.183.166
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 38.410.932 26.183.166
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 1.289.020
Diğer Dönen Varlıklar
40.850.014 19.858.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
40.850.014 19.858.741
ARA TOPLAM
2.206.974.661 1.649.849.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.206.974.661 1.649.849.935
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
54.262.894 39.224.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 54.262.894 39.224.425
Diğer Alacaklar
266.145 152.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
266.145 152.524
Türev Araçlar
1.172.225.831 1.015.154.266
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.172.225.831 1.015.154.266
Maddi Duran Varlıklar
9 1.812.082.758 1.753.497.711
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
63.630.364 65.226.921
Binalar
507.311.683 513.378.088
Tesis, Makine ve Cihazlar
916.391.722 918.057.674
Taşıtlar
10.762.399 9.813.154
Mobilya ve Demirbaşlar
70.046.606 70.112.376
Yapılmakta Olan Yatırımlar
182.141.577 113.457.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
61.798.407 63.452.498
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 7.942.187 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 65.099.508 66.017.302
Diğer Haklar
14.693.988 16.417.444
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
33.017.223 29.305.561
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.388.297 20.294.297
Peşin Ödenmiş Giderler
26.648.378 33.656.241
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.648.378 33.656.241
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.138.527.701 2.907.702.469
TOPLAM VARLIKLAR
5.345.502.362 4.557.552.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
393.745.041 70.183.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
393.745.041 70.183.555
Banka Kredileri
4 388.773.500 70.183.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.971.541 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
487.415.200 260.001.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
487.415.200 260.001.723
Banka Kredileri
4 487.415.200 260.001.723
Ticari Borçlar
6 808.486.269 713.541.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 454.103.801 278.256.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
354.382.468 435.285.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.318.990 22.529.743
Diğer Borçlar
22.916.101 13.130.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 1.193.133 1.002.399
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.722.968 12.128.205
Türev Araçlar
5.202.369 50.688.422
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 5.202.369 50.688.422
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.735.973 5.952.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.735.973 5.952.724
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
122.277
Kısa Vadeli Karşılıklar
112.089.275 32.598.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20.270.673 18.179.204
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 91.818.602 14.419.038
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
56.624 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
56.624 0
ARA TOPLAM
1.871.088.119 1.168.626.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.871.088.119 1.168.626.958
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.397.133.055 2.331.913.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.397.133.055 2.331.913.269
Banka Kredileri
4 2.391.190.898 2.331.913.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.942.157 0
Ticari Borçlar
6 58.276.640 52.648.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 58.276.640 52.648.185
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.214 84.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 14.214 84.168
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.492.173 58.629.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
65.492.173 58.629.146
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 23.972.191 24.707.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.544.888.273 2.467.982.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.415.976.392 3.636.609.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
929.525.970 920.943.253
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.367.482 4.715.983
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.367.482 4.715.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.367.482 4.715.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
146.898.916 153.684.550
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
146.898.916 153.684.550
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
146.898.916 153.684.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.224.838 121.876.991
Diğer Yedekler
84.376 84.376
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
277.149.271 184.732.497
Net Dönem Karı veya Zararı
16.693.608 95.741.377
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
929.525.970 920.943.253
TOPLAM KAYNAKLAR
5.345.502.362 4.557.552.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 0 94.203.064 95.203.492 681.588.777 0 681.588.777
Transferler
4.674.059 90.529.433 -95.203.492 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.268.558 182.543.118 23.282.784 202.557.344 0 202.557.344
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 3.215.946 190.930.424 121.876.991 0 184.732.497 23.282.784 884.146.121 0 884.146.121
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -976.756 0 -976.756 0 -976.756
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497
Transferler
2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-348.501 -6.785.634 16.693.608 9.559.473 0 9.559.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-348.501
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 4.367.482 146.898.916 124.224.838 84.376 277.149.271 16.693.608 929.525.970 0 929.525.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.693.608 23.282.784 19.346.716 11.884.277
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-348.501 -3.268.558 -348.501 -2.140.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-435.625 -4.085.698 -435.625 -2.676.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87.124 817.140 87.124 535.234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 87.124 817.140 87.124 535.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.785.634 182.543.118 -102.486.811 127.793.960
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.252.053 228.239.059 -127.126.747 159.722.483
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.252.053 228.239.059 -127.126.747 159.722.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-533.581 -45.695.941 24.639.936 -31.928.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -533.581 -45.695.941 24.639.936 -31.928.523
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.134.135 179.274.560 -102.835.312 125.653.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.559.473 202.557.344 -83.488.596 137.537.305
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.559.473 202.557.344 -83.488.596 137.537.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779993


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.573 Değişim: 1,07% Hacim : 22.339 Mio.TL Son veri saati : 15:07
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.577
Açılış: 1.570
7,4510 Değişim: -0,30%
Düşük 7,4179 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0391 Değişim: 0,03%
Düşük 8,9936 19.01.2021 Yüksek 9,0630
Açılış: 9,036
441,23 Değişim: -0,16%
Düşük 439,86 19.01.2021 Yüksek 443,44
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.