KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 23:23
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.414.081.685 1.008.022.732 719.986.768 534.931.088
Satışların Maliyeti
13 -1.068.746.452 -753.087.780 -535.894.869 -408.364.465
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
345.335.233 254.934.952 184.091.899 126.566.623
BRÜT KAR (ZARAR)
345.335.233 254.934.952 184.091.899 126.566.623
Genel Yönetim Giderleri
13 -41.837.657 -47.207.565 -20.370.258 -25.611.101
Pazarlama Giderleri
13 -138.721.491 -116.927.146 -71.580.797 -59.707.251
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -709.431 -3.925.848 -392.888 -1.727.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 88.252.713 40.542.286 54.081.071 23.891.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,14 -107.462.844 -27.895.862 -78.443.403 -21.869.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.856.523 99.520.817 67.385.624 41.542.772
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
144.923 177.764 21.592 28.505
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.451 -3.103 -3.103
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
144.996.995 99.695.478 67.407.216 41.568.174
Finansman Giderleri
15 -123.783.387 -78.319.459 -62.550.160 -41.496.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.213.608 21.376.019 4.857.056 71.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.069.176 5.228.315 7.027.221 1.852.183
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -575.656 -710.588 31.760 -5.452
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 2.644.832 5.938.903 6.995.461 1.857.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.282.784 26.604.334 11.884.277 1.924.021
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.282.784 26.604.334 11.884.277 1.924.021
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.282.784 26.604.334 11.884.277 1.924.021
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,07300000 0,08400000 0,03800000 0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 327.501 114.135.542 19.049.069 80.112.628 570.186.060 0 570.186.060
Transferler
3.067.390 77.045.238 -80.112.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.335.797 26.604.334 3.268.537 0 3.268.537
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 -23.008.296 117.202.932 96.094.307 26.604.334 573.454.597 0 573.454.597
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 96.094.307 95.203.492 683.480.020 0 683.480.020
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.891.243 -1.891.243 -1.891.243
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
94.203.064 681.588.777 681.588.777
Transferler
4.674.059 90.529.433 -95.203.492
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.268.558 182.543.118 23.282.784 202.557.344 202.557.344
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 3.215.946 190.930.424 121.876.991 184.732.497 23.282.784 884.146.121 0 884.146.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
325.508.117 198.533.954
Dönem Karı (Zararı)
23.282.784 26.604.334
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.282.784 26.604.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
275.850.790 176.566.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 76.667.660 48.257.296
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.362.297 14.316.895
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 30.954.391 14.316.895
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.592.094
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
75.798.067 75.588.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.776.861 21.488.151
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.871.972 1.036.760
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 51.149.234 53.063.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
112.506.077 43.316.854
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -582.455 -37.062.527
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 116.283.387 87.831.716
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.564.148 2.655.983
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-10.759.003 -10.108.318
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.533.782 21.659.037
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-32.807.445 -21.168.973
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-32.807.445 -21.168.973
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.069.176 -5.228.315
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-140.472 -174.661
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-140.472 -174.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.095.581 4.568.985
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.179.537 -7.279.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.179.537 -7.279.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.682.824 4.264.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.682.824 4.264.403
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.586.355 -73.670.866
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.311.438 7.134.198
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.309.090 82.380.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.309.090 82.380.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.616.904 -11.583.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.359.162 5.771.043
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.359.162 5.771.043
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.752.423 -2.446.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
284.037.993 207.740.122
Alınan Faiz
14 582.455 240.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.058.012 -3.249.639
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -1.039.258 -348.732
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -1.104.979 -1.354.353
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 44.089.918 -4.493.846
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.879.664 -282.806.261
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.289 649.962
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
205.289 649.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -93.084.953 -283.456.223
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.084.953 -283.456.223
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.592.482 37.814.555
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-54.730.000 100.387.922
Kredilerden Nakit Girişleri
-54.730.000 100.387.922
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
15 27.334.066
Ödenen Faiz
-117.862.482 -89.907.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.035.971 -46.457.752
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
777.312 189.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.813.283 -46.268.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.516.054 174.696.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
255.329.337 128.428.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.282.784 26.604.334 11.884.277 1.924.021
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.268.558 -2.140.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.085.698 -2.676.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
817.140 535.233
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
817.140 535.233
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
182.543.118 -23.335.797 127.793.960 -12.579.468
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
228.239.059 -29.169.746 159.722.483 -15.724.335
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
228.239.059 -29.169.746 159.722.483 -15.724.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-45.695.941 5.833.949 -31.928.523 3.144.867
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -45.695.941 5.833.949 -31.928.523 3.144.867
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
179.274.560 -23.335.797 125.653.028 -12.579.468
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
202.557.344 3.268.537 137.537.305 -10.655.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
202.557.344 3.268.537 137.537.305 -10.655.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
255.329.337 194.516.054
Ticari Alacaklar
5 756.320.668 755.296.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 31.457.786 21.514.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
724.862.882 733.781.877
Diğer Alacaklar
17.995.175 16.148.540
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 200.180 6.731.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.794.995 9.416.767
Türev Araçlar
4 8.835.146 115.529
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8.835.146 115.529
Stoklar
6 463.817.580 393.225.371
Peşin Ödenmiş Giderler
7 32.213.658 20.609.068
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.213.658 20.609.068
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 529.323 230.653
Diğer Dönen Varlıklar
10.552.633 21.060.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.552.633 21.060.699
ARA TOPLAM
1.545.593.520 1.401.202.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.545.593.520 1.401.202.356
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 65.202.421 76.918.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
65.202.421 76.918.143
Diğer Alacaklar
138.969 135.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
138.969 135.285
Türev Araçlar
4 699.776.245 185.075.543
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
699.776.245 185.075.543
Maddi Duran Varlıklar
8 1.698.445.789 1.692.960.221
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
66.780.151 7.050.131
Binalar
516.524.099 103.715.184
Tesis, Makine ve Cihazlar
882.251.988 425.742.167
Taşıtlar
9.291.364 4.166.885
Mobilya ve Demirbaşlar
69.506.075 56.973.403
Yapılmakta Olan Yatırımlar
93.821.058 1.034.757.112
Diğer Maddi Duran Varlıklar
60.271.054 60.555.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 68.497.504 61.023.341
Diğer Haklar
20.376.608 23.157.023
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
25.967.778 19.862.237
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.153.118 18.004.081
Peşin Ödenmiş Giderler
7 26.706.109 28.407.601
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.706.109 28.407.601
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 7.091.785
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.558.767.037 2.051.611.919
TOPLAM VARLIKLAR
4.104.360.557 3.452.814.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 43.347.269
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.347.269
Banka Kredileri
43.347.269
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 137.426.394 364.297.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
137.426.394 364.297.526
Banka Kredileri
137.426.394 364.297.526
Ticari Borçlar
5 656.737.987 587.509.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 292.796.507 230.009.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
363.941.480 357.499.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.880.341 24.746.722
Diğer Borçlar
20.506.494 13.275.398
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 949.961 951.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.556.533 12.323.816
Türev Araçlar
11.800.002 6.059.785
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5.371.300 3.304.400
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 6.428.702 2.755.385
Ertelenmiş Gelirler
7 4.349.319 9.030.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.349.319 9.030.751
Kısa Vadeli Karşılıklar
81.114.991 27.611.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.794.415 20.273.264
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 59.320.576 7.338.628
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
128.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
128.067
ARA TOPLAM
940.943.595 1.075.878.841
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
940.943.595 1.075.878.841
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.151.502.809 1.622.349.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.151.502.809 1.622.349.866
Banka Kredileri
2.151.502.809 1.622.349.866
Ticari Borçlar
5 36.038.511 11.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 36.038.511 11.521
Türev Araçlar
4 22.268.055
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22.268.055
Ertelenmiş Gelirler
7 219.678 457.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
219.678 457.759
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.901.086 48.368.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
56.901.086 48.368.213
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 34.608.757
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.279.270.841 1.693.455.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.220.214.436 2.769.334.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
884.146.121 683.480.020
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.215.946 6.484.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.215.946 6.484.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.215.946 6.484.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
190.930.424 8.387.306
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
190.930.424 8.387.306
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
190.930.424 8.387.306
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
121.876.991 117.202.932
Yasal Yedekler
121.876.991 117.202.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
184.732.497 96.094.307
Net Dönem Karı veya Zararı
23.282.784 95.203.492
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
884.146.121 683.480.020
TOPLAM KAYNAKLAR
4.104.360.557 3.452.814.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701717


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.