" />

KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 22:54
KAP ***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 694.094.917 473.091.644
Satışların Maliyeti
12-13 -532.851.583 -344.723.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.243.334 128.368.329
BRÜT KAR (ZARAR)
161.243.334 128.368.329
Genel Yönetim Giderleri
13 -25.970.023 -21.596.464
Pazarlama Giderleri
13 -67.140.694 -57.219.895
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -316.543 -2.198.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 34.171.642 19.538.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -24.516.817 -8.914.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.470.899 57.978.045
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
123.331 149.259
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.451
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.589.779 58.127.304
Finansman Giderleri
15 -61.233.227 -36.823.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.356.552 21.304.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.958.045 3.376.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-607.416 -705.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.350.629 4.081.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.398.507 24.680.313
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.398.507 24.680.313
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.398.507 24.680.313
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,03500000 0,07700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,03500000 0,07700000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 327.501 114.135.542 19.049.069 80.112.628 570.186.060 0 570.186.060
Transferler
3.067.390 77.045.238 -80.112.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.756.329 24.680.313 13.923.984
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -3.546.159 -10.428.828 117.202.932 96.094.307 24.680.313 584.110.044 0 584.110.044
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 96.094.307 95.203.492 683.480.020 0 683.480.020
Transferler
4.674.059 90.529.433 -95.203.492
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.127.626 54.749.158 11.398.507 65.020.039
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 5.356.878 63.136.464 121.876.991 186.623.740 11.398.507 748.500.059 0 748.500.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.150.777 90.080.430
Dönem Karı (Zararı)
11.398.507 24.680.313
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.398.507 24.680.313
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
175.213.140 90.324.462
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 37.775.918 21.784.580
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.162.894
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.162.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.971.706 49.166.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.598.145 14.069.369
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 65.000 505.869
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 63.308.561 34.591.130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
55.099.908 26.315.709
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -33.843 -197.029
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 61.233.227 35.570.720
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.236.654 2.158.713
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.336.130 -11.216.695
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.928.414 23.227.769
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.564.865 -26.644.572
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -9.564.865 -26.644.572
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.958.045 -3.376.133
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-118.880 -149.259
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-118.880 -149.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.408.274 -17.743.671
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.646.967 10.459.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.646.967 10.459.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.588.390 4.629.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.588.390 4.629.877
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.453.511 -61.286.138
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.360.282 -18.913.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.637.288 55.388.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.637.288 55.388.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.343.237 -10.780.143
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.160.381 -2.208.599
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.160.381 -2.208.599
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.622.782 4.966.546
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.203.373 97.261.104
Alınan Faiz
14 33.843 197.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.957.253 -2.278.442
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
4.821.215 -4.052.320
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-326.142 -626.054
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5-10 -624.259 -420.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.608.499 -127.725.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-43.608.499 -127.725.060
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.130 473.849
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 -43.804.629 -128.198.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.095.289 39.027.214
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-8.580.000 62.034.845
Kredilerden Nakit Girişleri
-8.580.000 62.034.845
Ödenen Faiz
-78.515.289 -53.867.281
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30.859.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.553.011 1.382.584
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
516.884 -134.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.036.127 1.247.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.516.054 85.736.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
161.479.927 86.983.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.398.507 24.680.313
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.127.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.409.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
281.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
281.906
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
54.749.158 -10.756.329
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.516.576 -13.445.411
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
68.516.576 -13.445.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.767.418 2.689.082
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.767.418 2.689.082
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.621.532 -10.756.329
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.020.039 13.923.984
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.020.039 13.923.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
161.479.927 194.516.054
Ticari Alacaklar
5 840.484.394 755.296.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 39.529.545 21.514.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
800.954.849 733.781.877
Diğer Alacaklar
16.412.193 16.148.540
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 193.547 6.731.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.218.646 9.416.767
Türev Araçlar
4 4.444.304 115.529
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.444.304 115.529
Stoklar
6 393.519.768 393.225.371
Peşin Ödenmiş Giderler
7 40.242.332 20.609.068
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40.242.332 20.609.068
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
230.653
Diğer Dönen Varlıklar
219.562 21.060.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
219.562 21.060.699
ARA TOPLAM
1.456.802.480 1.401.202.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.456.802.480 1.401.202.356
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 72.168.479 76.918.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
72.168.479 76.918.143
Diğer Alacaklar
133.033 135.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
133.033 135.285
Türev Araçlar
4 298.934.034 185.075.543
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
298.934.034 185.075.543
Maddi Duran Varlıklar
8 1.691.829.607 1.692.960.221
Arazi ve Arsalar
7.050.131
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
67.566.404
Binalar
518.839.097 103.715.184
Tesis, Makine ve Cihazlar
882.369.547 425.742.167
Taşıtlar
8.626.145 4.166.885
Mobilya ve Demirbaşlar
69.903.505 56.973.403
Yapılmakta Olan Yatırımlar
85.676.888 1.034.757.112
Diğer Maddi Duran Varlıklar
58.848.021 60.555.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 66.896.414 61.023.341
Diğer Haklar
22.854.253 23.157.023
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
19.958.439 19.862.237
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.083.722 18.004.081
Peşin Ödenmiş Giderler
7 28.134.619 28.407.601
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.134.619 28.407.601
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 7.091.785
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.158.096.186 2.051.611.919
TOPLAM VARLIKLAR
3.614.898.666 3.452.814.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 124.092.655 43.347.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.092.655 43.347.269
Banka Kredileri
124.092.655 43.347.269
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
285.614.930 364.297.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 285.614.930 364.297.526
Banka Kredileri
285.614.930 364.297.526
Ticari Borçlar
5 580.371.398 587.509.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 277.370.629 230.009.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
303.000.769 357.499.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.341.357 24.746.722
Diğer Borçlar
16.435.782 13.275.398
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 913.343 951.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.522.439 12.323.816
Türev Araçlar
4 4.410.728 6.059.785
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.410.728 6.059.785
Ertelenmiş Gelirler
7 5.769.035 9.030.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5.769.035 9.030.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 50.621
Kısa Vadeli Karşılıklar
88.496.968 27.611.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.824.038 20.273.264
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 69.672.930 7.338.628
ARA TOPLAM
1.137.583.474 1.075.878.841
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.137.583.474 1.075.878.841
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 1.666.808.070 1.622.349.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.666.808.070 1.622.349.866
Banka Kredileri
1.666.808.070 1.622.349.866
Ticari Borçlar
5 11.521 11.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.521 11.521
Türev Araçlar
4 22.268.055
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22.268.055
Ertelenmiş Gelirler
7 321.195 457.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
321.195 457.759
Uzun Vadeli Karşılıklar
50.929.991 48.368.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
50.929.991 48.368.213
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 10.744.356
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.728.815.133 1.693.455.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.866.398.607 2.769.334.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
748.500.059 683.480.020
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.356.878 6.484.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.356.878 6.484.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.356.878 6.484.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.136.464 8.387.306
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
63.136.464 8.387.306
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
63.136.464 8.387.306
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
121.876.991 117.202.932
Yasal Yedekler
121.876.991 117.202.932
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
186.623.740 96.094.307
Net Dönem Karı veya Zararı
11.398.507 95.203.492
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
748.500.059 683.480.020
TOPLAM KAYNAKLAR
3.614.898.666 3.452.814.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680263


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.