KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.11.2019 - 19:01
KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 109.848 0 1.512.475 0 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 -64.495 0 1.338.132 0 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.861 -34.714 125.863 0 0 0 146.705 242.715 0 242.715
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
348.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.304 0 348.304
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.696 0 0 -1.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -99 18.075 -3.141 0 0 6.566 -38.928 166.119 0 273.197 -174.343 146.705 1.929.151 0 1.929.151
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 143 16.941 -104.938 0 0 -988 111.580 22.738 0 22.738
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 0 -637
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 19.610 -3.058 0 0 5.813 -6.031 -23.722 0 259.625 0 111.580 1.898.081 0 1.898.081


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.381.067 28.380.183 32.761.250 6.589.188 34.330.411 40.919.599
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 638.698 2.126.234 2.764.932 597.086 1.722.881 2.319.967
Teminat Mektupları
638.698 948.944 1.587.642 596.675 1.089.509 1.686.184
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
15.943 272 16.215 10.249 3.643 13.892
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
622.755 948.672 1.571.427 586.426 1.085.866 1.672.292
Banka Kredileri
0 107.036 107.036 411 102.926 103.337
İthalat Kabul Kredileri
0 107.036 107.036 411 102.926 103.337
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 446.186 446.186 0 385.116 385.116
Belgeli Akreditifler
0 446.186 446.186 0 385.116 385.116
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 624.068 624.068 0 145.330 145.330
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 997.037 902.465 1.899.502 449.255 299.806 749.061
Cayılamaz Taahhütler
997.037 902.465 1.899.502 449.255 299.806 749.061
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
754.535 902.465 1.657.000 257.670 299.806 557.476
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
168.805 0 168.805 117.343 0 117.343
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
73.697 0 73.697 74.242 0 74.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.745.332 25.351.484 28.096.816 5.542.847 32.307.724 37.850.571
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
690.286 2.321.681 3.011.967 970.803 3.192.279 4.163.082
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
690.286 2.321.681 3.011.967 970.803 3.192.279 4.163.082
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.055.046 23.029.803 25.084.849 4.572.044 29.115.445 33.687.489
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
412.244 492.660 904.904 758.167 665.301 1.423.468
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
297.790 164.449 462.239 124.973 533.112 658.085
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
114.454 328.211 442.665 633.194 132.189 765.383
Para ve Faiz Swap İşlemleri
505.071 20.562.682 21.067.753 1.586.276 23.171.073 24.757.349
Swap Para Alım İşlemleri
209.098 4.744.026 4.953.124 1.152.608 4.555.379 5.707.987
Swap Para Satım İşlemleri
295.973 4.624.044 4.920.017 433.668 5.051.590 5.485.258
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 5.597.306 5.597.306 0 6.782.052 6.782.052
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 5.597.306 5.597.306 0 6.782.052 6.782.052
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.035.809 1.878.236 2.914.045 2.227.601 5.279.071 7.506.672
Para Alım Opsiyonları
357.392 1.070.643 1.428.035 528.333 3.150.835 3.679.168
Para Satım Opsiyonları
678.417 807.593 1.486.010 1.699.268 2.128.236 3.827.504
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
101.922 96.225 198.147 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
51.694 47.407 99.101 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
50.228 48.818 99.046 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
49.713.988 47.330.590 97.044.578 37.036.009 43.505.919 80.541.928
EMANET KIYMETLER
12.083.081 1.072.723 13.155.804 797.062 385.612 1.182.674
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.377.185 309.757 11.686.942 104.449 182.180 286.629
Tahsile Alınan Çekler
677.582 97.622 775.204 673.437 83.592 757.029
Tahsile Alınan Ticari Senetler
28.314 14.228 42.542 19.176 22.820 41.996
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 651.116 651.116 0 97.020 97.020
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
37.630.907 46.257.867 83.888.774 36.238.947 43.120.307 79.359.254
Menkul Kıymetler
78.288 0 78.288 56.132 0 56.132
Teminat Senetleri
21.490.376 16.994.549 38.484.925 22.275.449 17.248.376 39.523.825
Emtia
765.539 1.280.775 2.046.314 886.897 660.754 1.547.651
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
13.770.132 23.758.939 37.529.071 11.509.609 20.785.740 32.295.349
Diğer Rehinli Kıymetler
1.526.572 4.223.604 5.750.176 1.510.860 4.425.437 5.936.297
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
54.095.055 75.710.773 129.805.828 43.625.197 77.836.330 121.461.527


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
77.679 -458.446
Alınan Faizler
1.698.117 1.300.100
Ödenen Faizler
-1.195.016 -1.078.995
Alınan Temettüler
2.769 686
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.864 29.019
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
190.312 182.743
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-147.803 -122.682
Ödenen Vergiler
-9.044 -7.696
Diğer
-485.520 -761.621
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
932.538 1.941.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-23.432 -31.866
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
46.815 176.310
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.365.107 -3.549.556
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
761.144 -267.193
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.711 -3.423
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.333.228 3.239.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.811.916 1.914.534
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-736.697 463.492
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.010.217 1.483.470
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-122.908 -139.434
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-100.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.826 -2.774
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
19.229 7.852
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-115.467 -161.288
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
80.156 16.776
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 348.304
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 348.304
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.010 122.874
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
899.319 1.815.214
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.421.711 1.236.153
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.321.030 3.051.367


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
111.580 146.705
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-88.842 96.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-88.842 96.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
143 4.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
21.719 -44.505
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-134.536 161.363
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.832 -25.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.738 242.715


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.498.727 2.371.110 4.869.837 2.484.386 2.007.329 4.491.715
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.731.373 2.066.232 3.797.605 1.375.928 1.564.570 2.940.498
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 170.959 1.657.612 1.828.571 1.373.256 1.373.138 2.746.394
Bankalar
I-c 540.254 408.620 948.874 3.037 191.432 194.469
Para Piyasalarından Alacaklar
1.020.455 0 1.020.455 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-295 0 -295 -365 0 -365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 972 34.028 35.000 1.036 11.654 12.690
Devlet Borçlanma Senetleri
972 5.762 6.734 1.036 10.938 11.974
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 28.266 28.266 0 716 716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 252.520 147.120 399.640 254.318 134.287 388.605
Devlet Borçlanma Senetleri
244.342 147.120 391.462 248.906 134.287 383.193
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 4.912 0 4.912
Diğer Finansal Varlıklar
504 0 504 500 0 500
Türev Finansal Varlıklar
I-l 513.862 123.730 637.592 853.104 296.818 1.149.922
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
111.551 119.238 230.789 197.765 283.466 481.231
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
402.311 4.492 406.803 655.339 13.352 668.691
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.069.774 8.583.431 12.653.205 5.433.477 8.889.082 14.322.559
Krediler
I-e-f 4.398.689 8.746.900 13.145.589 5.677.259 8.999.987 14.677.246
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e 7 0 7 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 247.064 247.064 0 236.801 236.801
Devlet Borçlanma Senetleri
0 247.064 247.064 0 236.801 236.801
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -328.922 -410.533 -739.455 -243.789 -347.706 -591.495
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 318.132 0 318.132 113.090 0 113.090
Satış Amaçlı
318.132 0 318.132 113.090 0 113.090
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
493.017 0 493.017 381.091 0 381.091
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 493.017 0 493.017 381.091 0 381.091
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
493.017 0 493.017 381.091 0 381.091
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
167.260 0 167.260 58.454 0 58.454
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
37.529 0 37.529 44.058 0 44.058
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
37.529 0 37.529 44.058 0 44.058
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.145 0 1.145 10.294 0 10.294
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 29.927 0 29.927 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 93.901 32.725 126.626 100.780 59.358 160.138
VARLIKLAR TOPLAMI
7.709.412 10.987.266 18.696.678 8.625.630 10.955.769 19.581.399
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.983.854 7.408.963 11.392.817 4.226.304 5.834.151 10.060.455
ALINAN KREDİLER
II-c 18.214 2.387.155 2.405.369 14.067 4.299.722 4.313.789
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.649 181.072 183.721 0 171.306 171.306
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 185.704 72.318 258.022 305.188 97.237 402.425
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
105.367 65.379 170.746 245.286 86.866 332.152
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
80.337 6.939 87.276 59.902 10.371 70.273
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 25.217 83.388 108.605 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-h 55.987 21.148 77.135 58.438 26.497 84.935
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
40.201 0 40.201 42.292 0 42.292
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
15.786 21.148 36.934 16.146 26.497 42.643
CARİ VERGİ BORCU
II-i 27.578 0 27.578 26.620 0 26.620
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 6.203 0 6.203
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 1.708.718 1.708.718 0 1.599.472 1.599.472
Krediler
0 1.708.718 1.708.718 0 1.599.472 1.599.472
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 211.130 425.502 636.632 177.633 862.581 1.040.214
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.920.835 -22.754 1.898.081 1.872.094 3.886 1.875.980
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -99 0 -99
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -99 0 -99
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.552 0 16.552 16.552 0 16.552
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.186 -22.754 -23.940 60.028 3.886 63.914
Kar Yedekleri
259.625 0 259.625 273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
22.870 0 22.870 21.402 0 21.402
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
236.755 0 236.755 251.795 0 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
111.580 0 111.580 -12.584 0 -12.584
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -174.343 0 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
111.580 0 111.580 161.759 0 161.759
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.431.168 12.265.510 18.696.678 6.686.547 12.894.852 19.581.399


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.723.791 1.646.067 532.804 662.372
Kredilerden Alınan Faizler
1.191.045 1.202.810 375.464 466.446
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
28.511 25.998 7.936 10.475
Bankalardan Alınan Faizler
43.350 74.333 15.939 32.926
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
82.890 22.530 26.021 16.606
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
43.576 34.144 14.294 15.349
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.173 1.146 351 379
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
33.906 24.878 11.182 11.163
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
8.497 8.120 2.761 3.807
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 334.419 286.252 93.150 120.570
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.208.604 -1.148.012 -367.941 -470.079
Mevduata Verilen Faizler
-721.528 -643.255 -233.713 -266.002
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-223.521 -204.090 -62.468 -85.550
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.700 -6.537 -2.099 -2.832
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-7.531 0 -2.349 0
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -249.324 -294.130 -67.312 -115.695
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
515.187 498.055 164.863 192.293
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
26.735 19.278 9.970 4.149
Alınan Ücret ve Komisyonlar
34.805 31.072 12.142 8.418
Gayri Nakdi Kredilerden
19.669 16.287 6.772 5.604
Diğer
IV-k 15.136 14.785 5.370 2.814
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.070 -11.794 -2.172 -4.269
Gayri Nakdi Kredilere
-45 -44 -16 -15
Diğer
IV-k -8.025 -11.750 -2.156 -4.254
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.769 686 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 23.563 71.170 3.631 30.495
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.900 1.394 3.679 581
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
16.036 26.445 -2.665 12.953
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-373 43.331 2.617 16.961
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 10.341 12.955 3.097 3.114
FAALİYET BRÜT KÂRI
578.595 602.144 181.561 230.051
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -181.523 -187.699 -94.760 -94.007
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -941 -23 -58 137
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-147.803 -122.682 -48.555 -42.544
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -148.388 -129.326 -49.011 -44.169
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
99.940 162.414 -10.823 49.468
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
32.917 20.782 14.018 6.125
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 132.857 183.196 3.195 55.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -21.277 -36.491 2.394 -10.951
Cari Vergi Karşılığı
-39.537 0 -2.691 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-76.109 -244.200 -15.740 -133.919
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
94.369 207.709 20.825 122.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 111.580 146.705 5.589 44.642
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 111.580 146.705 5.589 44.642
Grubun Karı (Zararı)
111.580 146.705 5.589 44.642
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (1.000 nominal için tam TL olarak) 0,72700000 1,10700000 0,03600000 0,35600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797772


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 0,00% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7643 Değişim: 0,06%
Düşük 16,7253 04.07.2022 Yüksek 16,8217
Açılış: 16,7545
17,4970 Değişim: 0,10%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,5289
Açılış: 17,4789
975,21 Değişim: -0,09%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.