KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:28
KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.185.000 184 18.075 -3.141 1.705 -4.214 40.256 164.762 109.848 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-174.343 -174.343
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-174.343 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 184 18.075 -3.141 1.705 -4.214 40.256 164.762 -64.495 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
457 -4.230 20.380 48.549 65.156
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
296 296
Kar Dağıtımı
1.413 108.435 -109.848
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.413 108.435 -109.848
Dönem Sonu Bakiyeler
1.185.296 1.597 18.075 -3.141 2.162 -8.444 60.636 273.197 -174.343 48.549 1.403.584
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.535.000 -99 19.610 -3.058 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980
Yeni Bakiye
1.535.000 -99 19.610 -3.058 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -10.845 36.444 -988 35.092 59.727
Kar Dağıtımı
-13.572 175.331 -161.759
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-13.572 175.331 -161.759
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 -99 19.610 -3.058 5.694 -33.817 117.660 259.625 0 35.092 1.935.707


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.022.666 32.868.835 38.891.501 6.589.188 34.330.411 40.919.599
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 543.213 1.751.899 2.295.112 597.086 1.722.881 2.319.967
Teminat Mektupları
542.802 1.149.110 1.691.912 596.675 1.089.509 1.686.184
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
9.988 3.883 13.871 10.249 3.643 13.892
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
532.814 1.145.227 1.678.041 586.426 1.085.866 1.672.292
Banka Kredileri
411 69.732 70.143 411 102.926 103.337
İthalat Kabul Kredileri
411 69.732 70.143 411 102.926 103.337
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
0 250.101 250.101 0 385.116 385.116
Belgeli Akreditifler
250.101 250.101 385.116 385.116
Diğer Akreditifler
0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
282.956 282.956 145.330 145.330
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 681.130 949.999 1.631.129 449.255 299.806 749.061
Cayılamaz Taahhütler
681.130 949.999 1.631.129 449.255 299.806 749.061
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
479.591 949.999 1.429.590 257.670 299.806 557.476
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
117.881 117.881 117.343 117.343
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
83.658 83.658 74.242 74.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.798.323 30.166.937 34.965.260 5.542.847 32.307.724 37.850.571
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
879.925 2.816.873 3.696.798 970.803 3.192.279 4.163.082
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
879.925 2.816.873 3.696.798 970.803 3.192.279 4.163.082
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.918.398 27.350.064 31.268.462 4.572.044 29.115.445 33.687.489
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
446.753 434.538 881.291 758.167 665.301 1.423.468
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
101.430 324.243 425.673 124.973 533.112 658.085
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
345.323 110.295 455.618 633.194 132.189 765.383
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.647.867 23.036.265 24.684.132 1.586.276 23.171.073 24.757.349
Swap Para Alım İşlemleri
731.346 5.410.768 6.142.114 1.152.608 4.555.379 5.707.987
Swap Para Satım İşlemleri
916.521 5.152.715 6.069.236 433.668 5.051.590 5.485.258
Swap Faiz Alım İşlemleri
6.236.391 6.236.391 6.782.052 6.782.052
Swap Faiz Satım İşlemleri
6.236.391 6.236.391 6.782.052 6.782.052
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.823.778 3.879.261 5.703.039 2.227.601 5.279.071 7.506.672
Para Alım Opsiyonları
372.802 2.407.475 2.780.277 528.333 3.150.835 3.679.168
Para Satım Opsiyonları
1.450.976 1.471.786 2.922.762 1.699.268 2.128.236 3.827.504
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
40.035.196 45.807.736 85.842.932 37.036.009 43.505.919 80.541.928
EMANET KIYMETLER
4.004.314 560.627 4.564.941 797.062 385.612 1.182.674
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.493.047 190.167 3.683.214 104.449 182.180 286.629
Tahsile Alınan Çekler
494.859 67.001 561.860 673.437 83.592 757.029
Tahsile Alınan Ticari Senetler
16.408 16.239 32.647 19.176 22.820 41.996
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
287.220 287.220 97.020 97.020
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
36.030.882 45.247.109 81.277.991 36.238.947 43.120.307 79.359.254
Menkul Kıymetler
69.771 69.771 56.132 56.132
Teminat Senetleri
22.072.280 17.771.549 39.843.829 22.275.449 17.248.376 39.523.825
Emtia
864.492 749.754 1.614.246 886.897 660.754 1.547.651
Varant
0 0
Gayrimenkul
11.451.120 22.196.783 33.647.903 11.509.609 20.785.740 32.295.349
Diğer Rehinli Kıymetler
1.573.219 4.529.023 6.102.242 1.510.860 4.425.437 5.936.297
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
46.057.862 78.676.571 124.734.433 43.625.197 77.836.330 121.461.527


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
50.565 301.165
Alınan Faizler
567.407 419.751
Ödenen Faizler
-359.660 -309.352
Alınan Temettüler
2.762
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.203 20.230
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
33.998 17.239
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-48.845 -38.426
Ödenen Vergiler
0 -8.684
Diğer
-154.300 200.407
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-448.264 -258.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-34.978 -18.031
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-53.205 -54.913
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
348.723 -528.299
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-254.593 -54.921
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
60.318 303.243
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-959.867 119.845
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
373.961 137.784
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
71.377 -162.942
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-397.699 42.931
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.307 -39.061
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.590 -2.727
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.822 3.593
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.915 -40.005
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.990 78
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 296
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 296
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
34.646 -57.849
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-357.746 -53.683
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.421.711 1.236.153
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.063.965 1.182.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
35.092 48.549
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
24.635 16.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.635 16.607
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 457
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-13.904 -5.423
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
46.723 26.128
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.208 -4.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.727 65.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.339.690 1.749.579 4.089.269 2.484.386 2.007.329 4.491.715
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.218.424 1.417.637 2.636.061 1.375.928 1.564.570 2.940.498
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 1.217.924 1.029.871 2.247.795 1.373.256 1.373.138 2.746.394
Bankalar
I-c 1.025 387.766 388.791 3.037 191.432 194.469
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-525 0 -525 -365 -365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 993 46.873 47.866 1.036 11.654 12.690
Devlet Borçlanma Senetleri
993 4.416 5.409 1.036 10.938 11.974
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
42.457 42.457 716 716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 244.691 138.866 383.557 254.318 134.287 388.605
Devlet Borçlanma Senetleri
236.525 138.866 375.391 248.906 134.287 383.193
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 7.674 4.912 4.912
Diğer Finansal Varlıklar
492 492 500 500
Türev Finansal Varlıklar
I-l 875.582 146.203 1.021.785 853.104 296.818 1.149.922
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
183.474 137.379 320.853 197.765 283.466 481.231
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
692.108 8.824 700.932 655.339 13.352 668.691
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.058.099 9.028.492 14.086.591 5.433.477 8.889.082 14.322.559
Krediler
I-e-f 5.318.771 9.129.901 14.448.672 5.677.259 8.999.987 14.677.246
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e 7 0 7 7 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 251.161 251.161 0 236.801 236.801
Devlet Borçlanma Senetleri
0 251.161 251.161 236.801 236.801
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-260.679 -352.570 -613.249 -243.789 -347.706 -591.495
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 156.757 0 156.757 113.090 0 113.090
Satış Amaçlı
156.757 156.757 113.090 113.090
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
379.935 0 379.935 381.091 0 381.091
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 379.935 0 379.935 381.091 0 381.091
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
379.935 0 379.935 381.091 381.091
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
180.102 0 180.102 58.454 58.454
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
42.480 0 42.480 44.058 0 44.058
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
42.480 0 42.480 44.058 44.058
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
13.778 0 13.778 10.294 10.294
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 54.714 124.913 179.627 100.780 59.358 160.138
VARLIKLAR TOPLAMI
8.225.555 10.902.984 19.128.539 8.625.630 10.955.769 19.581.399
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.362.213 5.861.509 9.223.722 4.226.304 5.834.151 10.060.455
ALINAN KREDİLER
II-c 12.176 4.589.889 4.602.065 14.067 4.299.722 4.313.789
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2 180.625 180.627 171.306 171.306
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 237.992 89.011 327.003 305.188 97.237 402.425
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
183.061 82.232 265.293 245.286 86.866 332.152
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
54.931 6.779 61.710 59.902 10.371 70.273
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 25.799 98.365 124.164 0
KARŞILIKLAR
II-h 45.204 25.989 71.193 58.438 26.497 84.935
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
28.581 28.581 42.292 42.292
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
16.623 25.989 42.612 16.146 26.497 42.643
CARİ VERGİ BORCU
II-i 34.513 34.513 26.620 26.620
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 24.096 24.096 6.203 6.203
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 1.705.147 1.705.147 0 1.599.472 1.599.472
Krediler
1.705.147 1.705.147 1.599.472 1.599.472
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 120.026 780.276 900.302 177.633 862.581 1.040.214
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.937.040 -1.333 1.935.707 1.872.094 3.886 1.875.980
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 1.535.000 1.535.000 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-99 0 -99 -99 0 -99
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-99 -99 -99 -99
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.552 16.552 16.552 16.552
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
90.870 -1.333 89.537 60.028 3.886 63.914
Kar Yedekleri
259.625 0 259.625 273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
22.870 22.870 21.402 21.402
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
236.755 236.755 251.795 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
35.092 0 35.092 -12.584 0 -12.584
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 -174.343 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
35.092 35.092 161.759 161.759
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.799.061 13.329.478 19.128.539 6.686.547 12.894.852 19.581.399


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 606.580 456.186
Kredilerden Alınan Faizler
401.799 354.378
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.333 6.879
Bankalardan Alınan Faizler
10.957 9.837
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
23.228 2.789
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
14.845 8.056
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
499 393
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.421 5.600
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.925 2.063
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 145.418 74.247
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -442.466 -312.380
Mevduata Verilen Faizler
-251.076 -179.694
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-78.623 -52.465
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.025 -1.760
Kiralama Faiz Giderleri
-2.562
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -108.180 -78.461
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
164.114 143.806
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
9.834 9.173
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.108 12.660
Gayri Nakdi Kredilerden
6.486 5.156
Diğer
IV-k 6.622 7.504
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.274 -3.487
Gayri Nakdi Kredilere
-15 -14
Diğer
IV-k -3.259 -3.473
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.762
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 18.752 4.785
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.334 134
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
18.352 4.635
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.934 16
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 3.927 5.388
FAALİYET BRÜT KÂRI
199.389 163.152
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -52.811 -33.762
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -690 -295
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-48.845 -38.426
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -49.793 -40.099
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
47.250 50.570
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
-2.192 10.597
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 45.058 61.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -9.966 -12.618
Cari Vergi Karşılığı
-988
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-44.354 -43.272
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
34.388 31.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 35.092 48.549
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 35.092 48.549
Grubun Karı (Zararı)
35.092 48.549
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763366


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: 0,61% Hacim : 4.019 Mio.TL Son veri saati : 12:22
Düşük 1.392 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6519 Değişim: 0,29%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6566
Açılış: 8,6272
10,1562 Değişim: 0,39%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1768
Açılış: 10,1172
493,87 Değişim: 0,33%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.