KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.08.2018 - 19:51
KAP ***BRGAN*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 1.705 -4.214 40.256 164.762 109.848 0 1.512.475 0 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 1.705 -4.214 40.256 164.762 -64.495 0 1.338.132 0 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 1.691 -18.955 61.435 0 0 102.063 146.234 0 146.234
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
347.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.943 0 347.943
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.532.943 0 0 1.597 18.075 -3.141 0 3.396 -23.169 101.691 273.197 -174.343 102.063 1.832.309 0 1.832.309


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.363.556 41.474.064 52.837.620
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 738.508 1.761.871 2.500.379
Teminat Mektupları
738.508 1.095.882 1.834.390
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
29.618 3.146 32.764
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
708.890 1.092.736 1.801.626
Banka Kredileri
0 96.529 96.529
İthalat Kabul Kredileri
0 96.529 96.529
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 441.859 441.859
Belgeli Akreditifler
0 441.859 441.859
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 127.601 127.601
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 815.338 314.555 1.129.893
Cayılamaz Taahhütler
815.338 314.555 1.129.893
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
259.165 314.555 573.720
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
176.610 0 176.610
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
379.563 0 379.563
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
9.809.710 39.397.638 49.207.348
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
878.315 5.245.568 6.123.883
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
878.315 5.245.568 6.123.883
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.931.395 34.152.070 43.083.465
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.572.694 1.882.615 3.455.309
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
315.516 1.432.182 1.747.698
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.257.178 450.433 1.707.611
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.383.814 16.672.494 18.056.308
Swap Para Alım İşlemleri
400.395 4.087.702 4.488.097
Swap Para Satım İşlemleri
983.419 3.402.288 4.385.707
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 4.591.252 4.591.252
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 4.591.252 4.591.252
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.974.887 15.596.961 21.571.848
Para Alım Opsiyonları
3.073.197 7.715.210 10.788.407
Para Satım Opsiyonları
2.901.690 7.881.751 10.783.441
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
44.747.074 55.895.058 100.642.132
EMANET KIYMETLER
2.132.776 312.508 2.445.284
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
624.585 126.809 751.394
Tahsile Alınan Çekler
1.481.888 137.639 1.619.527
Tahsile Alınan Ticari Senetler
26.303 37.816 64.119
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 10.244 10.244
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
42.614.298 55.582.550 98.196.848
Menkul Kıymetler
331 0 331
Teminat Senetleri
22.543.576 15.094.237 37.637.813
Emtia
997.030 589 997.619
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
12.489.763 16.241.278 28.731.041
Diğer Rehinli Kıymetler
6.583.598 24.246.446 30.830.044
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
56.110.630 97.369.122 153.479.752


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
102.063
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
44.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.171
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-24.301
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
78.763
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.234


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.061.505
Kredilerden Alınan Faizler
735.144
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.523
Bankalardan Alınan Faizler
41.671
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.924
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
18.937
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
13.715
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.313
Finansal Kiralama Gelirleri
87.962
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 156.344
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -716.726
Mevduata Verilen Faizler
-374.755
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-166.699
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.333
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -169.939
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
344.779
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
21.027
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.715
Gayri Nakdi Kredilerden
10.633
Diğer
IV-k 19.082
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.688
Gayri Nakdi Kredilere
-181
Diğer
IV-k -8.507
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-86.142
TEMETTÜ GELİRLERİ
686
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 43.518
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.156
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
13.157
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
28.205
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 17.633
FAALİYET BRÜT KÂRI
341.501
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-e -102.423
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -106.932
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
132.146
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 132.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -30.083
Cari Vergi Karşılığı
-2.929
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-116.488
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
89.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 102.063
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 102.063
Grubun Karı (Zararı)
102.063
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.647.455 1.863.821 4.511.276
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.714.496 1.262.127 2.976.623
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 1.682.054 1.229.945 2.911.999
Bankalar
I-c 3.336 32.182 35.518
Para Piyasalarından Alacaklar
29.106 0 29.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 4.268 10.555 14.823
Devlet Borçlanma Senetleri
2.266 9.742 12.008
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.002 0 2.002
Diğer Finansal Varlıklar
0 813 813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 254.929 115.499 370.428
Devlet Borçlanma Senetleri
244.738 115.499 360.237
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.456 0 9.456
Diğer Finansal Varlıklar
735 0 735
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-g 0 205.736 205.736
Devlet Borçlanma Senetleri
0 205.736 205.736
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 673.812 269.995 943.807
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
186.839 241.757 428.596
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
486.973 28.238 515.211
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-50 -91 -141
KREDİLER (Net)
I-e 6.980.574 10.044.658 17.025.232
Krediler
6.229.158 8.537.790 14.766.948
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
6.229.158 8.537.790 14.766.948
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 475.004 1.842.578 2.317.582
Finansal Kiralama Alacakları
660.297 2.160.657 2.820.954
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-185.293 -318.079 -503.372
Faktoring Alacakları
I-e 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
7 0 7
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
593.885 0 593.885
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e -317.480 -335.710 -653.190
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-34.396 -24.442 -58.838
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-74.135 -311.268 -385.403
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-208.949 0 -208.949
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 50.881 0 50.881
Satış Amaçlı
50.881 0 50.881
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
65.703 1.317 67.020
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
44.009 893 44.902
Şerefiye
0 0 0
Diğer
44.009 893 44.902
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
7.695 0 7.695
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 21.038 0 21.038
DİĞER AKTİFLER
I-p 144.495 146.941 291.436
VARLIKLAR TOPLAMI
9.961.850 12.057.630 22.019.480
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.897.587 6.384.175 10.281.762
ALINAN KREDİLER
II-c 167.332 6.869.086 7.036.418
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
9.132 187.797 196.929
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 166.740 109.212 275.952
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
150.572 109.111 259.683
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
16.168 101 16.269
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-f 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-h 54.517 12.597 67.114
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
33.721 0 33.721
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
20.796 12.597 33.393
CARİ VERGİ BORCU
II-i 31.869 0 31.869
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 1.380.762 1.380.762
Krediler
0 1.380.762 1.380.762
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 163.568 752.797 916.365
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.820.996 11.313 1.832.309
Ödenmiş Sermaye
1.532.943 0 1.532.943
Sermaye Yedekleri
1.597 0 1.597
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.597 0 1.597
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
14.934 0 14.934
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
70.605 11.313 81.918
Kar Yedekleri
273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
21.402 0 21.402
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
251.795 0 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-72.280 0 -72.280
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-174.343 0 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
102.063 0 102.063
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.311.741 15.707.739 22.019.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
214.311
Alınan Faizler
931.116
Ödenen Faizler
-711.682
Alınan Temettüler
686
Alınan Ücret ve Komisyonlar
30.769
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
45.710
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-100.349
Ödenen Vergiler
-12.340
Diğer
30.401
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
308.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.343
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-67.121
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.116.460
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-106.385
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
151.810
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.263.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.182.278
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.668
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
522.753
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-125.220
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.538
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.728
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-110.497
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.913
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
347.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
347.943
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-45.716
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
699.760
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.262.144
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.961.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702863


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.403 Değişim: -1,16% Hacim : 2.332 Mio.TL Son veri saati : 10:43
Düşük 1.396 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6908 Değişim: 0,51%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1802 Değişim: 0,39%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
489,52 Değişim: 0,31%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.