KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:27
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -275 3.521 13.509 0 0 0 3.243 19.998 0 19.998
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.474 1.125 -18.629 0 398.179 0 3.243 1.939.273 0 1.939.273
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.081 53.822 0 0 0 75.899 122.640 0 122.640
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.796 0 -1.796
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.532 23.452 -5.496 0 0 0 -3.489 43.585 0 124.482 0 75.899 2.145.901 0 2.145.901


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.654.356 40.133.277 46.787.633 5.569.605 38.682.730 44.252.335
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 1.270.505 5.001.856 6.272.361 992.145 4.179.622 5.171.767
Teminat Mektupları
1.270.505 1.584.971 2.855.476 992.145 1.562.036 2.554.181
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
13.072 366 13.438 14.924 358 15.282
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.257.433 1.584.605 2.842.038 977.221 1.561.678 2.538.899
Banka Kredileri
0 67.347 67.347 0 171.038 171.038
İthalat Kabul Kredileri
0 67.347 67.347 0 171.038 171.038
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.632.386 1.632.386 0 1.117.312 1.117.312
Belgeli Akreditifler
0 1.632.386 1.632.386 0 1.117.312 1.117.312
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.717.152 1.717.152 0 1.329.236 1.329.236
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 741.456 1.233.813 1.975.269 824.940 1.300.616 2.125.556
Cayılamaz Taahhütler
741.456 1.233.813 1.975.269 824.940 1.300.616 2.125.556
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
450.805 1.233.813 1.684.618 555.391 1.163.870 1.719.261
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 136.746 136.746
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
211.000 211.000 196.854 0 196.854
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
79.651 0 79.651 72.695 0 72.695
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.642.395 33.897.608 38.540.003 3.752.520 33.202.492 36.955.012
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.057.135 8.604.746 9.661.881 907.234 6.946.783 7.854.017
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.057.135 8.604.746 9.661.881 907.234 6.946.783 7.854.017
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.585.260 25.292.862 28.878.122 2.845.286 26.255.709 29.100.995
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
34.138 178.703 212.841 24.096 164.866 188.962
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
16.413 90.856 107.269 16.564 79.529 96.093
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
17.725 87.847 105.572 7.532 85.337 92.869
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.354.666 22.299.282 24.653.948 2.470.994 24.957.971 27.428.965
Swap Para Alım İşlemleri
323.829 8.926.955 9.250.784 175.511 10.006.154 10.181.665
Swap Para Satım İşlemleri
2.030.837 7.186.547 9.217.384 2.295.483 8.128.375 10.423.858
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.092.890 3.092.890 0 3.411.721 3.411.721
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.092.890 3.092.890 0 3.411.721 3.411.721
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
902.781 2.514.747 3.417.528 350.196 1.132.872 1.483.068
Para Alım Opsiyonları
624.747 1.032.545 1.657.292 165.033 561.256 726.289
Para Satım Opsiyonları
278.034 1.482.202 1.760.236 185.163 571.616 756.779
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
293.675 300.130 593.805 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
271.715 24.721 296.436 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
21.960 275.409 297.369 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
116.182.602 173.337.295 289.519.897 78.343.108 153.836.559 232.179.667
EMANET KIYMETLER
6.445.228 3.123.534 9.568.762 5.749.144 2.522.930 8.272.074
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.869.798 1.206.260 6.076.058 4.596.545 1.037.420 5.633.965
Tahsile Alınan Çekler
1.290.628 152.364 1.442.992 1.116.771 130.300 1.247.071
Tahsile Alınan Ticari Senetler
11.767 9.564 21.331 10.304 12.978 23.282
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
273.035 1.755.346 2.028.381 25.524 1.342.232 1.367.756
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
109.517.198 170.213.761 279.730.959 72.373.788 151.313.629 223.687.417
Menkul Kıymetler
272.561 0 272.561 286.197 0 286.197
Teminat Senetleri
21.885.746 27.366.405 49.252.151 21.605.410 23.723.645 45.329.055
Emtia
3.698.290 4.002.278 7.700.568 3.365.837 3.444.097 6.809.934
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
73.873.716 60.257.833 134.131.549 37.700.884 52.755.839 90.456.723
Diğer Rehinli Kıymetler
9.786.885 78.587.245 88.374.130 9.415.460 71.390.048 80.805.508
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
122.836.958 213.470.572 336.307.530 83.912.713 192.519.289 276.432.002


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
504.559 258.209
Alınan Faizler
1.262.570 1.021.020
Ödenen Faizler
-942.430 -507.566
Alınan Temettüler
46 8
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.367 20.736
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
261.132 72.737
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-128.276 -129.152
Ödenen Vergiler
-10.108 -11.932
Diğer
43.258 -207.642
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.008.780 368
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
55.898 -40.407
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-324.774 -188.737
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.087.053 -1.774.924
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-851.705 -981.656
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
74.774 -144.111
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.532.247 994.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
37.683
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.430.256 1.623.809
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-15.594 512.062
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-504.221 258.577
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
220.430 -201.243
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.644 -6.525
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
186.988 26.530
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.466 -239.151
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
122.957 185.677
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-228.699 -167.774
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
165.294 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
355.000 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
355.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
97.698 44.908
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
168.907 102.242
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.157.969 2.365.411
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.326.876 2.467.653


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
75.899 3.243
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
46.741 16.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
46.741 16.755
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -275
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-8.851 4.514
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
67.278 17.319
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.686 -4.803
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
122.640 19.998


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.909.760 3.755.665 5.665.425 1.289.975 3.717.548 5.007.523
Nakit ve Nakit Benzerleri
696.629 3.536.504 4.233.133 393.578 3.338.091 3.731.669
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 369.311 3.173.667 3.542.978 236.800 3.033.781 3.270.581
Bankalar
I-c 264.322 362.837 627.159 25.244 304.310 329.554
Para Piyasalarından Alacaklar
63.021 0 63.021 131.550 0 131.550
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-25 0 -25 -16 0 -16
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 8.035 17.397 25.432 606 82.251 82.857
Devlet Borçlanma Senetleri
777 10.098 10.875 606 32.178 32.784
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.168 0 2.168 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
5.090 7.299 12.389 0 50.073 50.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 262.076 42.149 304.225 262.892 154.018 416.910
Devlet Borçlanma Senetleri
254.402 30.571 284.973 255.218 144.122 399.340
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 11.578 19.252 7.674 9.896 17.570
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 943.020 159.615 1.102.635 632.899 143.188 776.087
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
207.972 146.637 354.609 146.782 138.880 285.662
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
735.048 12.978 748.026 486.117 4.308 490.425
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.091.114 11.525.331 20.616.445 7.781.438 12.004.232 19.785.670
Krediler
I-e-f 9.277.845 9.233.959 18.511.804 7.828.034 9.765.845 17.593.879
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 783.064 2.485.502 3.268.566 745.171 2.463.519 3.208.690
Faktoring Alacakları
I-e 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 670.946 670.946 0 510.403 510.403
Devlet Borçlanma Senetleri
0 670.946 670.946 0 510.403 510.403
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -969.795 -865.076 -1.834.871 -791.767 -735.535 -1.527.302
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 823.640 0 823.640 613.988 0 613.988
Satış Amaçlı
823.640 0 823.640 613.988 0 613.988
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
630.024 0 630.024 573.200 0 573.200
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
42.841 0 42.841 43.623 0 43.623
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
42.841 0 42.841 43.623 0 43.623
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
19.142 0 19.142 27.373 0 27.373
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 99.774 0 99.774 118.760 0 118.760
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 356.804 86.412 443.216 262.847 44.045 306.892
VARLIKLAR TOPLAMI
12.973.099 15.367.408 28.340.507 10.711.204 15.765.825 26.477.029
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 5.949.662 10.504.807 16.454.469 4.026.297 9.821.151 13.847.448
ALINAN KREDİLER
II-c 484.188 4.808.209 5.292.397 495.281 6.163.571 6.658.852
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
24.136 137.187 161.323 34.605 238.918 273.523
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 143.840 149.623 293.463 232.139 263.416 495.555
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
78.412 107.534 185.946 175.740 224.843 400.583
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
65.428 42.089 107.517 56.399 38.573 94.972
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 85.520 54 85.574 76.331 771 77.102
KARŞILIKLAR
II-h 260.889 14.907 275.796 282.462 61.324 343.786
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
43.895 0 43.895 41.997 0 41.997
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
216.994 14.907 231.901 240.465 61.324 301.789
CARİ VERGİ BORCU
II-i 39.532 0 39.532 57.463 0 57.463
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 909 0 909 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 2.171.152 2.171.152 0 2.228.521 2.228.521
Krediler
0 2.171.152 2.171.152 0 2.228.521 2.228.521
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 442.461 977.530 1.419.991 237.666 587.056 824.722
ÖZKAYNAKLAR
II-l 2.158.508 -12.607 2.145.901 1.689.140 -19.083 1.670.057
Ödenmiş Sermaye
1.890.000 0 1.890.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-2.532 0 -2.532 -736 0 -736
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.532 0 -2.532 -736 0 -736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.956 0 17.956 17.956 0 17.956
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
52.703 -12.607 40.096 12.438 -19.083 -6.645
Kar Yedekleri
124.482 0 124.482 398.179 0 398.179
Yasal Yedekler
25.728 0 25.728 24.839 0 24.839
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.754 0 98.754 373.340 0 373.340
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
75.899 0 75.899 -273.697 0 -273.697
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -6.283 0 -6.283
Dönem Net Kâr veya Zararı
75.899 0 75.899 -267.414 0 -267.414
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.589.645 18.750.862 28.340.507 7.131.384 19.345.645 26.477.029


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.219.557 933.204 653.370 466.352
Kredilerden Alınan Faizler
818.592 621.321 435.481 315.930
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
16.345 0 9.990
Bankalardan Alınan Faizler
25.520 16.177 16.374 7.483
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.770 18.927 7.800 8.715
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
40.124 24.151 20.095 13.664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.337 937 424 420
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
21.319 13.241 10.939 6.626
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
17.468 9.973 8.732 6.618
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
121.600 119.460 59.891 58.154
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 180.606 133.168 103.739 62.406
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -911.179 -560.514 -491.681 -290.073
Mevduata Verilen Faizler
-490.326 -245.153 -268.791 -124.216
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-151.945 -166.967 -74.934 -85.618
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.776 -4.762 -549 -2.582
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-5.972 -4.916 -3.053 -2.484
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -261.160 -138.716 -144.354 -75.173
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
308.378 372.690 161.689 176.279
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
15.123 20.193 7.710 10.570
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.952 26.679 14.395 13.835
Gayri Nakdi Kredilerden
17.997 13.665 9.472 6.696
Diğer
IV-k 9.955 13.014 4.923 7.139
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-12.829 -6.486 -6.685 -3.265
Gayri Nakdi Kredilere
-53 -73 -27 -33
Diğer
IV-k -12.776 -6.413 -6.658 -3.232
TEMETTÜ GELİRLERİ
46 8 34 8
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 70.993 50.748 6.800 31.595
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16.958 27.130 8.194 17.383
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
124.193 12.908 3.194 14.404
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-70.158 10.710 -4.588 -192
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 139.719 26.757 98.797 13.094
FAALİYET BRÜT KÂRI
534.259 470.396 275.030 231.546
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -175.481 -221.154 -113.991 -129.456
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e 0 -67 900 -67
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-128.276 -117.718 -65.523 -59.094
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -144.049 -127.886 -73.081 -55.069
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
86.453 3.571 23.335 -12.140
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 86.453 3.571 23.335 -12.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -10.554 -328 2.031 2.987
Cari Vergi Karşılığı
-2.345 -26.950 -2.345 -20.642
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-113.987 -19.376 29.615 15.391
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
105.778 45.998 -25.239 8.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 75.899 3.243 25.366 -9.153
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 75.899 3.243 25.366 -9.153
Grubun Karı (Zararı)
75.899 3.243 25.366 -9.153
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958073


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: 0,00% Hacim : 24.030 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.503 27.10.2021 Yüksek 1.521
Açılış: 1.508
9,4990 Değişim: 0,20%
Düşük 9,4668 28.10.2021 Yüksek 9,5290
Açılış: 9,4801
11,0421 Değişim: 0,14%
Düşük 11,0056 28.10.2021 Yüksek 11,0631
Açılış: 11,0271
549,86 Değişim: 0,35%
Düşük 547,01 28.10.2021 Yüksek 552,10
Açılış: 547,96
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.