KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.05.2021 - 20:02
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -192 -2.861 8.504 0 0 0 12.396 17.847 0 17.847
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.557 -5.257 -23.634 0 398.179 0 12.396 1.937.122 0 1.937.122
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.509 97.825 0 0 0 50.533 137.849 0 137.849
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.754 0 -1.754
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.490 23.452 -5.496 0 0 0 -6.917 87.588 0 124.482 0 50.533 2.161.152 0 2.161.152


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.659.126 43.961.539 50.620.665 6.196.669 43.168.968 49.365.637
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 1.067.872 4.785.193 5.853.065 992.145 4.179.622 5.171.767
Teminat Mektupları
1.067.872 1.557.704 2.625.576 992.145 1.562.036 2.554.181
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
14.917 402 15.319 14.924 358 15.282
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.052.955 1.557.302 2.610.257 977.221 1.561.678 2.538.899
Banka Kredileri
0 185.467 185.467 0 171.038 171.038
İthalat Kabul Kredileri
0 185.467 185.467 0 171.038 171.038
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.414.071 1.414.071 0 1.117.312 1.117.312
Belgeli Akreditifler
0 1.414.071 1.414.071 0 1.117.312 1.117.312
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.627.951 1.627.951 0 1.329.236 1.329.236
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 865.421 1.148.536 2.013.957 904.940 1.300.616 2.205.556
Cayılamaz Taahhütler
865.421 1.148.536 2.013.957 904.940 1.300.616 2.205.556
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
503.018 929.015 1.432.033 555.391 1.163.870 1.719.261
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 219.521 219.521 0 136.746 136.746
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
280.431 0 280.431 276.854 0 276.854
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
81.972 0 81.972 72.695 0 72.695
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.725.833 38.027.810 42.753.643 4.299.584 37.688.730 41.988.314
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
969.028 4.351.670 5.320.698 731.835 2.810.876 3.542.711
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
969.028 4.351.670 5.320.698 731.835 2.810.876 3.542.711
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.756.805 33.676.140 37.432.945 3.567.749 34.877.854 38.445.603
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
176.389 454.352 630.741 24.096 164.866 188.962
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
141.659 173.570 315.229 16.564 79.529 96.093
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
34.730 280.782 315.512 7.532 85.337 92.869
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.406.906 30.512.415 32.919.321 3.193.457 33.580.116 36.773.573
Swap Para Alım İşlemleri
760.789 10.242.957 11.003.746 689.629 11.397.039 12.086.668
Swap Para Satım İşlemleri
1.646.117 9.288.888 10.935.005 2.503.828 9.796.659 12.300.487
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 5.490.285 5.490.285 0 6.193.209 6.193.209
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 5.490.285 5.490.285 0 6.193.209 6.193.209
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
620.315 2.136.183 2.756.498 350.196 1.132.872 1.483.068
Para Alım Opsiyonları
150.282 1.235.245 1.385.527 165.033 561.256 726.289
Para Satım Opsiyonları
470.033 900.938 1.370.971 185.163 571.616 756.779
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
553.195 573.190 1.126.385 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
395.948 177.881 573.829 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
157.247 395.309 552.556 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
104.451.726 96.445.670 200.897.396 68.335.658 88.284.319 156.619.977
EMANET KIYMETLER
4.349.079 2.854.560 7.203.639 5.173.862 2.522.930 7.696.792
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.242.423 1.085.496 4.327.919 4.046.787 1.037.420 5.084.207
Tahsile Alınan Çekler
1.094.526 135.587 1.230.113 1.116.771 130.300 1.247.071
Tahsile Alınan Ticari Senetler
12.130 9.079 21.209 10.304 12.978 23.282
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.624.398 1.624.398 0 1.342.232 1.342.232
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
99.882.471 93.591.110 193.473.581 62.941.620 85.761.389 148.703.009
Menkul Kıymetler
259.079 0 259.079 286.197 0 286.197
Teminat Senetleri
21.704.282 25.891.838 47.596.120 21.605.410 23.723.645 45.329.055
Emtia
3.710.169 3.798.946 7.509.115 3.365.837 3.444.097 6.809.934
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
71.811.355 57.091.373 128.902.728 35.416.586 52.395.494 87.812.080
Diğer Rehinli Kıymetler
2.397.586 6.808.953 9.206.539 2.267.590 6.198.153 8.465.743
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
111.110.852 140.407.209 251.518.061 74.532.327 131.453.287 205.985.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-20.020 350.966
Alınan Faizler
579.851 492.219
Ödenen Faizler
-395.691 -194.240
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.128 11.626
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
149.318 62.026
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-54.871 -53.008
Ödenen Vergiler
-5.314 -2.850
Diğer
-294.441 35.193
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-313.697 812.685
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-32.244 -21.722
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-700.215 581.193
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-51.419 -1.770.246
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-97.360 -418.544
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
111.058 -144.111
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.128.830 1.375.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
14.780 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-792.600 1.087.043
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
105.473 123.707
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-333.717 1.163.651
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
130.353 148.645
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.204 -2.918
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
55.362 19.180
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-18.369 -53.289
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
130.308 185.672
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-200.038 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
165.294 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
355.000 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
355.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
70.000 32.983
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
221.636 1.345.279
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.876.967 2.187.746
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.098.603 3.533.025


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
50.533 12.396
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
87.316 5.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.316 5.451
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-13.136 -3.668
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
122.280 10.903
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.828 -1.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.849 17.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.728.885 4.341.111 6.069.996 1.316.077 3.472.200 4.788.277
Nakit ve Nakit Benzerleri
358.510 4.025.467 4.383.977 352.362 3.106.010 3.458.372
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 247.998 3.548.811 3.796.809 236.800 3.033.781 3.270.581
Bankalar
I-c 483 476.656 477.139 15.528 72.229 87.757
Para Piyasalarından Alacaklar
110.058 0 110.058 100.050 0 100.050
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-29 0 -29 -16 0 -16
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 655 112.377 113.032 509 82.251 82.760
Devlet Borçlanma Senetleri
655 10.894 11.549 509 32.178 32.687
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 101.483 101.483 0 50.073 50.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 257.040 27.291 284.331 262.892 144.122 407.014
Devlet Borçlanma Senetleri
249.366 27.291 276.657 255.218 144.122 399.340
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 1.112.680 175.976 1.288.656 700.314 139.817 840.131
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
282.031 160.785 442.816 146.782 138.880 285.662
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
830.649 15.191 845.840 553.532 937 554.469
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.058.817 9.464.541 16.523.358 7.044.376 9.658.368 16.702.744
Krediler
I-e-f 7.911.676 9.541.903 17.453.579 7.756.374 9.765.845 17.522.219
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-e 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 542.312 542.312 0 510.403 510.403
Devlet Borçlanma Senetleri
0 542.312 542.312 0 510.403 510.403
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -852.859 -619.674 -1.472.533 -711.998 -617.880 -1.329.878
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 577.283 0 577.283 495.818 0 495.818
Satış Amaçlı
577.283 0 577.283 495.818 0 495.818
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
583.767 0 583.767 548.560 0 548.560
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 583.767 0 583.767 548.560 0 548.560
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
583.767 0 583.767 548.560 0 548.560
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
140.772 0 140.772 139.397 0 139.397
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
39.890 0 39.890 41.147 0 41.147
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
39.890 0 39.890 41.147 0 41.147
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.344 0 1.344 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 65.619 0 65.619 91.757 0 91.757
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 188.057 81.902 269.959 139.234 176.713 315.947
VARLIKLAR TOPLAMI
10.384.434 13.887.554 24.271.988 9.816.366 13.307.281 23.123.647
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 5.128.839 10.053.256 15.182.095 4.030.308 9.911.979 13.942.287
ALINAN KREDİLER
II-c 32.431 2.192.123 2.224.554 39.279 3.238.656 3.277.935
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.610 131.125 134.735 3.651 238.918 242.569
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 264.671 175.552 440.223 308.583 246.236 554.819
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
205.235 135.131 340.366 252.184 207.663 459.847
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
59.436 40.421 99.857 56.399 38.573 94.972
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 81.953 162 82.115 74.101 771 74.872
KARŞILIKLAR
II-h 245.112 12.044 257.156 265.953 61.324 327.277
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
33.266 0 33.266 38.930 0 38.930
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
211.846 12.044 223.890 227.023 61.324 288.347
CARİ VERGİ BORCU
II-i 30.480 0 30.480 43.659 0 43.659
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 2.499.783 2.499.783 0 2.228.521 2.228.521
Krediler
2.499.783 2.499.783 0 2.228.521 2.228.521
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 214.477 1.045.218 1.259.695 204.622 557.029 761.651
ÖZKAYNAKLAR
II-l 2.178.884 -17.732 2.161.152 1.689.140 -19.083 1.670.057
Ödenmiş Sermaye
1.890.000 0 1.890.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-2.490 0 -2.490 -736 0 -736
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.490 0 -2.490 -736 0 -736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.956 0 17.956 17.956 0 17.956
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
98.403 -17.732 80.671 12.438 -19.083 -6.645
Kar Yedekleri
124.482 0 124.482 398.179 0 398.179
Yasal Yedekler
25.728 0 25.728 24.839 0 24.839
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.754 0 98.754 373.340 0 373.340
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
50.533 0 50.533 -273.697 0 -273.697
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -6.283 0 -6.283
Dönem Net Kâr veya Zararı
50.533 0 50.533 -267.414 0 -267.414
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.180.457 16.091.531 24.271.988 6.659.296 16.464.351 23.123.647


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 496.830 395.474
Kredilerden Alınan Faizler
383.111 305.391
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.355
Bankalardan Alınan Faizler
6.214 8.168
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
8.970 8.647
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
20.024 10.482
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
908 512
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.380 6.615
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
8.736 3.355
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 72.156 62.786
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -391.312 -242.983
Mevduata Verilen Faizler
-221.635 -121.110
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-40.412 -51.024
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.227 -2.180
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.919 -2.375
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -125.119 -66.294
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
105.518 152.491
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.172 9.549
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.542 12.020
Gayri Nakdi Kredilerden
8.632 7.041
Diğer
IV-k 2.910 4.979
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.370 -2.471
Gayri Nakdi Kredilere
-12 -15
Diğer
IV-k -5.358 -2.456
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 57.934 13.621
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.836 9.805
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
31.606 -1.770
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
17.492 5.586
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 28.419 5.457
FAALİYET BRÜT KÂRI
198.043 181.118
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -42.159 -65.832
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-54.871 -53.008
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -54.767 -57.292
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
46.246 4.986
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
13.919 8.303
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 60.165 13.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -9.632 -893
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-118.032 -34.011
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
108.400 33.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 50.533 12.396
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 50.533 12.396
Grubun Karı (Zararı)
50.533 12.396
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935069


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.