KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.05.2021 - 20:03
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -192 -2.861 8.504 0 0 0 12.396 17.847 0 17.847
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.557 -5.257 -23.634 0 398.179 0 12.396 1.937.122 0 1.937.122
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 23.452 -5.496 0 0 0 3.592 -10.237 0 398.179 -273.697 0 1.670.057 0 1.670.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.509 97.825 0 0 0 50.533 137.849 0 137.849
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.754 0 -1.754
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -273.697 273.697 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.890.000 0 0 -2.490 23.452 -5.496 0 0 0 -6.917 87.588 0 124.482 0 50.533 2.161.152 0 2.161.152


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.043.298 39.368.089 45.411.387 5.569.605 38.682.730 44.252.335
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 1.067.872 4.785.193 5.853.065 992.145 4.179.622 5.171.767
Teminat Mektupları
1.067.872 1.557.704 2.625.576 992.145 1.562.036 2.554.181
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
14.917 402 15.319 14.924 358 15.282
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.052.955 1.557.302 2.610.257 977.221 1.561.678 2.538.899
Banka Kredileri
0 185.467 185.467 0 171.038 171.038
İthalat Kabul Kredileri
0 185.467 185.467 0 171.038 171.038
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.414.071 1.414.071 0 1.117.312 1.117.312
Belgeli Akreditifler
0 1.414.071 1.414.071 0 1.117.312 1.117.312
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.627.951 1.627.951 0 1.329.236 1.329.236
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 785.421 1.148.536 1.933.957 824.940 1.300.616 2.125.556
Cayılamaz Taahhütler
785.421 1.148.536 1.933.957 824.940 1.300.616 2.125.556
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
503.018 929.015 1.432.033 555.391 1.163.870 1.719.261
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 219.521 219.521 0 136.746 136.746
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
200.431 0 200.431 196.854 0 196.854
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
81.972 0 81.972 72.695 0 72.695
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.190.005 33.434.360 37.624.365 3.752.520 33.202.492 36.955.012
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.115.705 7.975.320 9.091.025 907.234 6.946.783 7.854.017
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.115.705 7.975.320 9.091.025 907.234 6.946.783 7.854.017
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.074.300 25.459.040 28.533.340 2.845.286 26.255.709 29.100.995
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
46.427 320.723 367.150 24.096 164.866 188.962
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
11.697 173.570 185.267 16.564 79.529 96.093
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
34.730 147.153 181.883 7.532 85.337 92.869
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.723.709 22.295.315 24.019.024 2.470.994 24.957.971 27.428.965
Swap Para Alım İşlemleri
305.212 8.437.951 8.743.163 175.511 10.006.154 10.181.665
Swap Para Satım İşlemleri
1.418.497 7.255.002 8.673.499 2.295.483 8.128.375 10.423.858
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.301.181 3.301.181 0 3.411.721 3.411.721
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.301.181 3.301.181 0 3.411.721 3.411.721
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
620.315 2.136.183 2.756.498 350.196 1.132.872 1.483.068
Para Alım Opsiyonları
150.282 1.235.245 1.385.527 165.033 561.256 726.289
Para Satım Opsiyonları
470.033 900.938 1.370.971 185.163 571.616 756.779
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
683.849 706.819 1.390.668 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
395.948 311.510 707.458 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
287.901 395.309 683.210 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
114.529.773 164.575.133 279.104.906 78.343.108 153.836.559 232.179.667
EMANET KIYMETLER
5.215.262 2.857.790 8.073.052 5.749.144 2.522.930 8.272.074
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.847.870 1.085.496 4.933.366 4.596.545 1.037.420 5.633.965
Tahsile Alınan Çekler
1.095.376 138.817 1.234.193 1.116.771 130.300 1.247.071
Tahsile Alınan Ticari Senetler
12.130 9.079 21.209 10.304 12.978 23.282
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
259.886 1.624.398 1.884.284 25.524 1.342.232 1.367.756
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
109.094.335 161.717.343 270.811.678 72.373.788 151.313.629 223.687.417
Menkul Kıymetler
259.079 0 259.079 286.197 0 286.197
Teminat Senetleri
21.704.282 25.891.838 47.596.120 21.605.410 23.723.645 45.329.055
Emtia
3.710.169 3.798.946 7.509.115 3.365.837 3.444.097 6.809.934
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
74.057.318 57.492.003 131.549.321 37.700.884 52.755.839 90.456.723
Diğer Rehinli Kıymetler
9.363.487 74.534.556 83.898.043 9.415.460 71.390.048 80.805.508
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
120.573.071 203.943.222 324.516.293 83.912.713 192.519.289 276.432.002


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
103.093 378.095
Alınan Faizler
649.177 551.520
Ödenen Faizler
-425.053 -225.669
Alınan Temettüler
12
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.369 11.700
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
162.060 70.316
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-62.753 -64.240
Ödenen Vergiler
-5.314 -5.270
Diğer
-217.405 39.738
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-592.955 719.915
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-33.368 -20.964
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-843.411 486.090
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-53.316 -1.756.746
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-294.548 -752.361
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
111.058 -144.111
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.183.566 1.470.367
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
14.780 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-728.598 1.325.960
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
50.882 111.680
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-489.862 1.098.010
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
129.144 148.817
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.204 -3.955
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
55.362 20.389
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.744 -54.129
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
121.474 186.512
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-200.038 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
165.294 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
355.000 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
355.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
72.374 34.553
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
66.656 1.281.380
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.157.969 2.365.411
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.224.625 3.646.791


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
50.533 12.396
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
87.316 5.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.316 5.451
Yabancı Para Çevrim Farkları
-192
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-13.136 -3.668
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
122.280 10.903
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.828 -1.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.849 17.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.802.076 4.359.408 6.161.484 1.289.975 3.541.865 4.831.840
Nakit ve Nakit Benzerleri
437.179 4.032.659 4.469.838 393.578 3.162.408 3.555.986
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 247.998 3.548.811 3.796.809 236.800 3.033.781 3.270.581
Bankalar
I-c 42.902 483.848 526.750 25.244 128.627 153.871
Para Piyasalarından Alacaklar
146.308 0 146.308 131.550 0 131.550
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-29 0 -29 -16 0 -16
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 1.876 112.377 114.253 606 82.251 82.857
Devlet Borçlanma Senetleri
731 10.894 11.625 606 32.178 32.784
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.145 0 1.145 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 101.483 101.483 0 50.073 50.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 257.040 38.396 295.436 262.892 154.018 416.910
Devlet Borçlanma Senetleri
249.366 27.291 276.657 255.218 144.122 399.340
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 11.105 18.779 7.674 9.896 17.570
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-l 1.105.981 175.976 1.281.957 632.899 143.188 776.087
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
282.031 160.785 442.816 146.782 138.880 285.662
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
823.950 15.191 839.141 486.117 4.308 490.425
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.788.578 11.865.705 19.654.283 7.781.438 12.004.232 19.785.670
Krediler
I-e-f 7.980.418 9.541.903 17.522.321 7.828.034 9.765.845 17.593.879
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 740.407 2.546.458 3.286.865 745.171 2.463.519 3.208.690
Faktoring Alacakları
I-e 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 542.312 542.312 0 510.403 510.403
Devlet Borçlanma Senetleri
0 542.312 542.312 0 510.403 510.403
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -932.247 -764.968 -1.697.215 -791.767 -735.535 -1.527.302
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 695.453 0 695.453 613.988 0 613.988
Satış Amaçlı
695.453 0 695.453 613.988 0 613.988
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
599.163 0 599.163 573.200 0 573.200
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
42.399 0 42.399 43.623 0 43.623
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
42.399 0 42.399 43.623 0 43.623
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
22.133 0 22.133 27.373 0 27.373
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 84.982 0 84.982 118.760 0 118.760
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 294.609 137.153 431.762 262.847 219.728 482.575
VARLIKLAR TOPLAMI
11.329.393 16.362.266 27.691.659 10.711.204 15.765.825 26.477.029
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 5.124.287 10.017.705 15.141.992 4.026.297 9.821.151 13.847.448
ALINAN KREDİLER
II-c 455.994 5.212.303 5.668.297 495.281 6.163.571 6.658.852
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
39.272 131.125 170.397 34.605 238.918 273.523
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 135.198 168.788 303.986 232.139 263.416 495.555
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
75.762 128.367 204.129 175.740 224.843 400.583
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
59.436 40.421 99.857 56.399 38.573 94.972
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 84.092 162 84.254 76.331 771 77.102
KARŞILIKLAR
II-h 261.682 12.044 273.726 282.462 61.324 343.786
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
36.148 0 36.148 41.997 0 41.997
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
225.534 12.044 237.578 240.465 61.324 301.789
CARİ VERGİ BORCU
II-i 35.386 0 35.386 57.463 0 57.463
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 635 0 635 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 2.499.783 2.499.783 0 2.228.521 2.228.521
Krediler
0 2.499.783 2.499.783 0 2.228.521 2.228.521
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 272.183 1.079.868 1.352.051 237.666 587.056 824.722
ÖZKAYNAKLAR
II-l 2.178.885 -17.733 2.161.152 1.689.140 -19.083 1.670.057
Ödenmiş Sermaye
1.890.000 0 1.890.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-2.490 0 -2.490 -736 0 -736
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.490 0 -2.490 -736 0 -736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
17.956 0 17.956 17.956 0 17.956
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
98.404 -17.733 80.671 12.438 -19.083 -6.645
Kar Yedekleri
124.482 0 124.482 398.179 0 398.179
Yasal Yedekler
25.728 0 25.728 24.839 0 24.839
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
98.754 0 98.754 373.340 0 373.340
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
50.533 0 50.533 -273.697 0 -273.697
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -6.283 0 -6.283
Dönem Net Kâr veya Zararı
50.533 0 50.533 -267.414 0 -267.414
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.587.614 19.104.045 27.691.659 7.131.384 19.345.645 26.477.029


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 566.187 466.852
Kredilerden Alınan Faizler
383.111 305.391
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.355 0
Bankalardan Alınan Faizler
9.146 8.694
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
8.970 10.212
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
20.029 10.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
913 517
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.380 6.615
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
8.736 3.355
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
61.709 61.306
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 76.867 70.762
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -419.498 -270.441
Mevduata Verilen Faizler
-221.535 -120.937
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-77.011 -81.349
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.227 -2.180
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-2.919 -2.432
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -116.806 -63.543
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
146.689 196.411
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
7.413 9.623
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.557 12.844
Gayri Nakdi Kredilerden
8.525 6.969
Diğer
IV-k 5.032 5.875
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.144 -3.221
Gayri Nakdi Kredilere
-26 -40
Diğer
IV-k -6.118 -3.181
TEMETTÜ GELİRLERİ
12 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 64.193 19.153
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.764 9.747
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
120.999 -1.496
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-65.570 10.902
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 40.922 13.663
FAALİYET BRÜT KÂRI
259.229 238.850
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -61.490 -91.698
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -900 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-62.753 -58.624
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -70.968 -72.817
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
63.118 15.711
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 63.118 15.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -12.585 -3.315
Cari Vergi Karşılığı
0 -6.308
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-143.602 -34.767
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
131.017 37.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 50.533 12.396
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 50.533 12.396
Grubun Karı (Zararı)
50.533 12.396
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935072


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: 0,00% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7634 Değişim: 0,30%
Düşük 8,7447 21.06.2021 Yüksek 8,7652
Açılış: 8,7447
10,3929 Değişim: 0,24%
Düşük 10,3735 21.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3735
500,25 Değişim: 0,92%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 500,33
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.