KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.11.2020 - 16:26
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 143 16.941 -104.938 0 0 -988 111.580 22.738 0 22.738
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 0 -637
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 19.610 -3.058 0 0 5.813 -6.031 -23.722 0 259.625 0 111.580 1.898.081 0 1.898.081
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -5.749 -612 24.097 0 0 0 10.221 27.957 0 27.957
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 0 -3.008 -8.041 0 398.179 0 10.221 1.947.232 0 1.947.232


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.908.250 39.021.832 42.930.082 2.996.151 27.645.987 30.642.138
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 771.742 3.482.778 4.254.520 754.905 2.724.342 3.479.247
Teminat Mektupları
771.742 1.540.913 2.312.655 754.905 1.045.827 1.800.732
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
14.877 374 15.251 15.047 287 15.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
756.865 1.540.539 2.297.404 739.858 1.045.540 1.785.398
Banka Kredileri
0 109.589 109.589 0 214.924 214.924
İthalat Kabul Kredileri
0 109.589 109.589 0 214.924 214.924
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 661.678 661.678 0 624.297 624.297
Belgeli Akreditifler
0 661.678 661.678 0 624.297 624.297
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.170.598 1.170.598 0 839.294 839.294
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 719.371 1.638.492 2.357.863 210.597 138.379 348.976
Cayılamaz Taahhütler
719.371 1.638.492 2.357.863 210.597 138.379 348.976
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
482.085 1.275.152 1.757.237 67.343 138.379 205.722
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 363.340 363.340 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
172.558 0 172.558 71.731 0 71.731
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
64.728 0 64.728 71.523 0 71.523
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.417.137 33.900.562 36.317.699 2.030.649 24.783.266 26.813.915
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
907.234 6.669.551 7.576.785 822.765 4.964.281 5.787.046
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
907.234 6.669.551 7.576.785 822.765 4.964.281 5.787.046
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.509.903 27.231.011 28.740.914 1.207.884 19.818.985 21.026.869
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
31.641 220.704 252.345 191.740 342.198 533.938
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
20.824 106.969 127.793 159.606 111.731 271.337
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
10.817 113.735 124.552 32.134 230.467 262.601
Para ve Faiz Swap İşlemleri
804.934 25.032.138 25.837.072 173.728 17.726.111 17.899.839
Swap Para Alım İşlemleri
20.753 9.332.132 9.352.885 42.248 5.305.663 5.347.911
Swap Para Satım İşlemleri
784.181 8.522.221 9.306.402 131.480 5.235.280 5.366.760
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.588.893 3.588.893 0 3.592.584 3.592.584
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.588.892 3.588.892 0 3.592.584 3.592.584
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
239.936 1.531.394 1.771.330 838.192 1.746.518 2.584.710
Para Alım Opsiyonları
188.676 688.339 877.015 269.717 1.009.481 1.279.198
Para Satım Opsiyonları
51.260 843.055 894.315 568.475 737.037 1.305.512
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
428.518 446.775 875.293 4.224 4.158 8.382
Futures Para Alım İşlemleri
205.329 223.387 428.716 4.224 0 4.224
Futures Para Satım İşlemleri
223.189 223.388 446.577 0 4.158 4.158
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.874 0 4.874 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
52.817.138 132.938.305 185.755.443 55.460.063 50.870.916 106.330.979
EMANET KIYMETLER
6.900.631 2.489.175 9.389.806 17 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.092.549 1.177.294 7.269.843 16.782.238 522.415 17.304.653
Tahsile Alınan Çekler
801.612 103.709 905.321 806.039 125.768 931.807
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.350 15.093 21.443 28.984 8.642 37.626
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
120 1.193.079 1.193.199 0 869.419 869.419
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
45.696.331 130.449.130 176.145.461 37.622.626 49.344.672 86.967.298
Menkul Kıymetler
265.127 0 265.127 79.361 0 79.361
Teminat Senetleri
21.177.552 24.390.216 45.567.768 21.688.143 18.204.640 39.892.783
Emtia
809.957 1.302.647 2.112.604 746.113 1.361.832 2.107.945
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.957.436 34.852.239 49.809.675 13.477.365 25.384.363 38.861.728
Diğer Rehinli Kıymetler
8.486.259 69.904.028 78.390.287 1.631.644 4.393.837 6.025.481
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
56.725.388 171.960.137 228.685.525 58.456.214 78.516.903 136.973.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
730.616 147.298
Alınan Faizler
1.212.226 1.860.558
Ödenen Faizler
-778.380 -1.272.923
Alınan Temettüler
8 2.769
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.037 22.066
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
286.117 243.325
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-195.943 -174.017
Ödenen Vergiler
-20.287 -12.588
Diğer
195.838 -521.892
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
454.314 724.636
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-37.571 -26.528
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-476.772 -68.750
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.363.311 1.274.373
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.655.907 617.035
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-144.111 -1.711
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.188.699 1.377.068
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.452.476 -1.724.929
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
490.811 -721.922
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-168.857 -23.813
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-10.654 -7.862
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
72.718 19.360
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-243.174 -115.467
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
180.027 80.156
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-167.774 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
115.640 14.391
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.131.713 862.512
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.365.411 2.650.063
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.497.124 3.512.575


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.221 111.580
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17.736 -88.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.736 -88.842
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.749 143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-785 21.719
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
30.894 -134.536
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.624 23.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.957 22.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.379.657 4.900.112 6.279.769 1.997.500 2.304.665 4.302.165
Nakit ve Nakit Benzerleri
339.119 4.572.876 4.911.995 1.271.783 2.023.492 3.295.275
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 179.525 3.904.749 4.084.274 172.637 1.990.025 2.162.662
Bankalar
I-c 82.093 668.127 750.220 541.238 33.467 574.705
Para Piyasalarından Alacaklar
77.520 0 77.520 557.969 0 557.969
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-19 0 -19 -61 0 -61
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 5.402 69.422 74.824 1.553 34.739 36.292
Devlet Borçlanma Senetleri
588 6.905 7.493 802 3.813 4.615
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.814 0 4.814 751 0 751
Diğer Finansal Varlıklar
0 62.517 62.517 0 30.926 30.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 260.992 114.320 375.312 168.674 167.651 336.325
Devlet Borçlanma Senetleri
253.318 103.980 357.298 160.490 159.728 320.218
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 10.340 18.014 7.674 7.923 15.597
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 510 0 510
Türev Finansal Varlıklar
I-l 774.144 143.494 917.638 555.490 78.783 634.273
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
166.826 154.102 320.928 123.155 73.996 197.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
607.318 -10.608 596.710 432.335 4.787 437.122
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.029.119 13.526.284 19.555.403 4.890.565 11.283.669 16.174.234
Krediler
I-e-f 5.999.127 11.099.253 17.098.380 4.673.923 9.190.030 13.863.953
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 691.409 2.695.144 3.386.553 570.956 2.372.175 2.943.131
Faktoring Alacakları
I-e 0 0 0 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 528.597 528.597 0 262.923 262.923
Devlet Borçlanma Senetleri
0 528.597 528.597 0 262.923 262.923
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -661.417 -796.710 -1.458.127 -354.321 -541.459 -895.780
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 549.381 0 549.381 409.415 0 409.415
Satış Amaçlı
549.381 0 549.381 409.415 0 409.415
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
553.979 0 553.979 322.442 0 322.442
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
36.915 0 36.915 38.824 0 38.824
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
36.915 0 36.915 38.824 0 38.824
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
53.206 0 53.206 13.854 0 13.854
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 66.395 0 66.395 65.844 0 65.844
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 219.398 149.323 368.721 130.008 90.022 220.030
VARLIKLAR TOPLAMI
8.888.050 18.575.719 27.463.769 7.868.452 13.678.356 21.546.808
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.561.109 10.949.383 14.510.492 3.626.459 7.779.406 11.405.865
ALINAN KREDİLER
II-c 521.541 6.430.584 6.952.125 228.779 4.821.351 5.050.130
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
25.984 263.206 289.190 19.168 192.346 211.514
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 121.847 155.973 277.820 120.688 103.806 224.494
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
47.649 126.680 174.329 54.032 92.549 146.581
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
74.198 29.293 103.491 66.656 11.257 77.913
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 65.818 2.744 68.562 26.364 92.604 118.968
KARŞILIKLAR
II-h 57.671 12.739 70.410 75.314 15.737 91.051
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
33.208 0 33.208 52.740 0 52.740
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
24.463 12.739 37.202 22.574 15.737 38.311
CARİ VERGİ BORCU
II-i 31.153 0 31.153 40.314 0 40.314
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 2.340.015 2.340.015 0 1.797.925 1.797.925
Krediler
0 2.340.015 2.340.015 0 1.797.925 1.797.925
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 199.733 777.037 976.770 201.677 485.595 687.272
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.970.140 -22.908 1.947.232 1.935.465 -16.190 1.919.275
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.617 0 15.617 15.617 0 15.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11.859 -22.908 -11.049 -12.595 -16.190 -28.785
Kar Yedekleri
398.179 0 398.179 259.625 0 259.625
Yasal Yedekler
24.839 0 24.839 22.870 0 22.870
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
373.340 0 373.340 236.755 0 236.755
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
10.221 0 10.221 138.554 0 138.554
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.221 0 10.221 138.554 0 138.554
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.554.996 20.908.773 27.463.769 6.274.228 15.272.580 21.546.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 1.382.066 1.914.528 448.862 598.823
Kredilerden Alınan Faizler
917.261 1.187.639 295.940 375.324
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 28.511 0 7.936
Bankalardan Alınan Faizler
20.809 43.351 4.632 15.796
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
27.257 91.888 8.330 29.386
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
40.855 43.587 16.704 14.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.236 1.184 299 357
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
21.010 33.906 7.769 11.182
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
18.609 8.497 8.636 2.761
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
182.857 186.315 63.397 58.966
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 193.027 333.237 59.859 97.115
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -830.027 -1.286.685 -269.513 -394.259
Mevduata Verilen Faizler
-364.228 -717.456 -119.075 -232.827
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-240.304 -322.227 -73.337 -91.950
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-7.124 -6.716 -2.362 -2.099
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-7.256 -7.531 -2.340 -2.349
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -211.115 -232.755 -72.399 -65.034
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
552.039 627.843 179.349 204.564
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
29.731 24.937 9.538 9.829
Alınan Ücret ve Komisyonlar
41.369 36.098 14.690 12.687
Gayri Nakdi Kredilerden
20.143 19.541 6.478 6.721
Diğer
IV-k 21.226 16.557 8.212 5.966
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-11.638 -11.161 -5.152 -2.858
Gayri Nakdi Kredilere
-95 -119 -22 -41
Diğer
IV-k -11.543 -11.042 -5.130 -2.817
TEMETTÜ GELİRLERİ
8 2.769 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 115.059 27.261 64.311 -1.684
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
30.949 7.999 3.819 3.924
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-23.991 40.136 -36.899 -2.822
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
108.101 -20.874 97.391 -2.786
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 48.913 33.780 22.156 11.006
FAALİYET BRÜT KÂRI
745.750 716.590 275.354 223.715
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -375.715 -227.706 -154.561 -102.660
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -2.732 -941 -2.665 -58
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-178.226 -160.910 -60.508 -52.401
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -178.197 -187.029 -50.311 -61.040
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.880 140.004 7.309 7.556
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 10.880 140.004 7.309 7.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -659 -28.424 -331 -1.967
Cari Vergi Karşılığı
-7.834 -42.454 19.116 -6.178
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-73.727 -74.038 -54.351 -16.383
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
80.902 88.068 34.904 20.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 10.221 111.580 6.978 5.589
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 10.221 111.580 6.978 5.589
Grubun Karı (Zararı)
10.221 111.580 6.978 5.589
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888685


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4537 Değişim: -0,13%
Düşük 13,4353 24.01.2022 Yüksek 13,4648
Açılış: 13,4648
15,2642 Değişim: -0,05%
Düşük 15,2438 24.01.2022 Yüksek 15,3008
Açılış: 15,2716
793,97 Değişim: 0,05%
Düşük 792,58 24.01.2022 Yüksek 794,00
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.