KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.08.2020 - 16:33
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 130 3.820 -41.643 0 0 -988 105.991 67.310 0 67.310
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -67 19.610 -3.058 0 0 5.800 -19.152 39.573 0 259.625 0 105.991 1.943.322 0 1.943.322
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 0 0 -736 20.713 -5.096 0 0 5.749 -2.396 -32.138 0 259.625 138.554 0 1.919.275 0 1.919.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1 0 0 0 -275 3.521 13.508 0 0 0 3.243 19.998 0 19.998
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.554 -138.554 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -736 20.714 -5.096 0 0 5.474 1.125 -18.630 0 398.179 0 3.243 1.939.273 0 1.939.273


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.125.386 35.449.275 39.574.661 2.996.151 27.645.987 30.642.138
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 764.117 3.045.054 3.809.171 754.905 2.724.342 3.479.247
Teminat Mektupları
764.117 1.263.110 2.027.227 754.905 1.045.827 1.800.732
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
14.964 330 15.294 15.047 287 15.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
749.153 1.262.780 2.011.933 739.858 1.045.540 1.785.398
Banka Kredileri
0 221.846 221.846 0 214.924 214.924
İthalat Kabul Kredileri
0 221.846 221.846 0 214.924 214.924
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 547.043 547.043 0 624.297 624.297
Belgeli Akreditifler
0 547.043 547.043 0 624.297 624.297
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 1.013.055 1.013.055 0 839.294 839.294
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 624.876 1.225.352 1.850.228 210.597 138.379 348.976
Cayılamaz Taahhütler
624.876 1.225.352 1.850.228 210.597 138.379 348.976
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
386.505 1.071.912 1.458.417 67.343 138.379 205.722
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 153.440 153.440 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
171.802 0 171.802 71.731 0 71.731
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
66.569 0 66.569 71.523 0 71.523
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.736.393 31.178.869 33.915.262 2.030.649 24.783.266 26.813.915
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
966.350 6.010.614 6.976.964 822.765 4.964.281 5.787.046
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
966.350 6.010.614 6.976.964 822.765 4.964.281 5.787.046
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.770.043 25.168.255 26.938.298 1.207.884 19.818.985 21.026.869
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
94.351 330.554 424.905 191.740 342.198 533.938
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
76.835 132.762 209.597 159.606 111.731 271.337
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
17.516 197.792 215.308 32.134 230.467 262.601
Para ve Faiz Swap İşlemleri
887.296 22.920.950 23.808.246 173.728 17.726.111 17.899.839
Swap Para Alım İşlemleri
20.753 8.181.302 8.202.055 42.248 5.305.663 5.347.911
Swap Para Satım İşlemleri
866.543 7.380.752 8.247.295 131.480 5.235.280 5.366.760
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.679.448 3.679.448 0 3.592.584 3.592.584
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.679.448 3.679.448 0 3.592.584 3.592.584
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
337.766 1.485.534 1.823.300 838.192 1.746.518 2.584.710
Para Alım Opsiyonları
190.793 707.265 898.058 269.717 1.009.481 1.279.198
Para Satım Opsiyonları
146.973 778.269 925.242 568.475 737.037 1.305.512
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
450.630 431.217 881.847 4.224 4.158 8.382
Futures Para Alım İşlemleri
425.515 24.834 450.349 4.224 0 4.224
Futures Para Satım İşlemleri
25.115 406.383 431.498 0 4.158 4.158
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
58.189.177 113.772.360 171.961.537 55.460.063 50.870.916 106.330.979
EMANET KIYMETLER
12.913.706 2.166.815 15.080.521 17.617.261 1.526.244 19.143.505
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.456.641 1.016.513 13.473.154 16.782.238 522.415 17.304.653
Tahsile Alınan Çekler
443.430 99.396 542.826 806.039 125.768 931.807
Tahsile Alınan Ticari Senetler
13.635 14.093 27.728 28.984 8.642 37.626
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.036.813 1.036.813 0 869.419 869.419
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
45.055.295 111.605.545 156.660.840 37.622.626 49.344.672 86.967.298
Menkul Kıymetler
53.571 0 53.571 79.361 0 79.361
Teminat Senetleri
21.258.419 21.127.465 42.385.884 21.688.143 18.204.640 39.892.783
Emtia
634.290 1.122.214 1.756.504 746.113 1.361.832 2.107.945
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.297.116 29.266.858 44.563.974 13.477.365 25.384.363 38.861.728
Diğer Rehinli Kıymetler
7.811.899 60.089.008 67.900.907 1.631.644 4.393.837 6.025.481
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 220.176 0 220.176
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
62.314.563 149.221.635 211.536.198 58.456.214 78.516.903 136.973.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
258.209 589.499
Alınan Faizler
1.021.020 1.300.155
Ödenen Faizler
-507.566 -869.329
Alınan Temettüler
8 2.769
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20.736 13.925
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
72.737 162.634
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-129.152 -117.770
Ödenen Vergiler
-11.932 -8.800
Diğer
-207.642 105.915
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
368 281.951
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-40.407 -25.921
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-188.737 827.087
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.774.924 151.006
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-981.656 -593.523
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-144.111 3.659
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
994.332 802.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.623.809 -392.630
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
512.062 -489.758
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
258.577 871.450
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-201.243 3.340
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-6.525 -5.094
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26.530 7.128
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-239.151 -18.271
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
185.677 19.577
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-167.774 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 32
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 32
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
44.908 23.884
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
102.242 898.706
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.365.411 2.650.063
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.467.653 3.548.769


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.243 105.991
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
16.755 -38.681
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.754 -38.681
Yabancı Para Çevrim Farkları
-275 130
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.514 4.897
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
17.318 -53.388
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.803 9.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.998 67.310


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.476.778 3.314.737 4.791.515 1.997.500 2.304.665 4.302.165
Nakit ve Nakit Benzerleri
561.103 3.033.340 3.594.443 1.271.783 2.023.492 3.295.275
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 166.076 2.905.412 3.071.488 172.637 1.990.025 2.162.662
Bankalar
I-c 232.511 127.928 360.439 541.238 33.467 574.705
Para Piyasalarından Alacaklar
162.530 0 162.530 557.969 0 557.969
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14 0 -14 -61 0 -61
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 7.204 70.048 77.252 1.553 34.739 36.292
Devlet Borçlanma Senetleri
743 12.252 12.995 802 3.813 4.615
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
6.461 0 6.461 751 0 751
Diğer Finansal Varlıklar
0 57.796 57.796 0 30.926 30.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 266.345 100.795 367.140 168.674 167.651 336.325
Devlet Borçlanma Senetleri
258.671 91.667 350.338 160.490 159.728 320.218
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 9.128 16.802 7.674 7.923 15.597
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 510 0 510
Türev Finansal Varlıklar
I-l 642.126 110.554 752.680 555.490 78.783 634.273
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
114.869 104.375 219.244 123.155 73.996 197.151
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
527.257 6.179 533.436 432.335 4.787 437.122
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.727.412 12.472.079 18.199.491 4.890.565 11.283.669 16.174.234
Krediler
I-e-f 5.645.765 10.084.846 15.730.611 4.673.923 9.190.030 13.863.953
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 596.934 2.604.697 3.201.631 570.956 2.372.175 2.943.131
Faktoring Alacakları
I-e 0 0 0 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 470.950 470.950 0 262.923 262.923
Devlet Borçlanma Senetleri
0 470.950 470.950 0 262.923 262.923
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -515.287 -688.414 -1.203.701 -354.321 -541.459 -895.780
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 446.733 0 446.733 409.415 0 409.415
Satış Amaçlı
446.733 0 446.733 409.415 0 409.415
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
439.587 0 439.587 322.442 0 322.442
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
35.731 0 35.731 38.824 0 38.824
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
35.731 0 35.731 38.824 0 38.824
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
20.257 0 20.257 13.854 0 13.854
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 87.663 0 87.663 65.844 0 65.844
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-p 297.352 173.647 470.999 130.008 90.022 220.030
VARLIKLAR TOPLAMI
8.531.513 15.960.463 24.491.976 7.868.452 13.678.356 21.546.808
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.640.144 8.667.752 12.307.896 3.626.459 7.779.406 11.405.865
ALINAN KREDİLER
II-c 349.167 6.055.510 6.404.677 228.779 4.821.351 5.050.130
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
77.750 351.185 428.935 19.168 192.346 211.514
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 136.338 168.477 304.815 120.688 103.806 224.494
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
68.411 148.173 216.584 54.032 92.549 146.581
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
67.927 20.304 88.231 66.656 11.257 77.913
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-f 25.258 106.508 131.766 26.364 92.604 118.968
KARŞILIKLAR
II-h 58.405 11.672 70.077 75.314 15.737 91.051
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
34.732 0 34.732 52.740 0 52.740
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
23.673 11.672 35.345 22.574 15.737 38.311
CARİ VERGİ BORCU
II-i 53.041 0 53.041 40.314 0 40.314
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-i 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 2.068.326 2.068.326 0 1.797.925 1.797.925
Krediler
0 2.068.326 2.068.326 0 1.797.925 1.797.925
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 202.398 580.772 783.170 201.677 485.595 687.272
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.960.728 -21.455 1.939.273 1.935.465 -16.190 1.919.275
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -736 0 -736
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.618 0 15.618 15.617 0 15.617
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9.424 -21.455 -12.031 -12.595 -16.190 -28.785
Kar Yedekleri
398.179 0 398.179 259.625 0 259.625
Yasal Yedekler
24.839 0 24.839 22.870 0 22.870
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
373.340 0 373.340 236.755 0 236.755
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
3.243 0 3.243 138.554 0 138.554
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.243 0 3.243 138.554 0 138.554
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.503.229 17.988.747 24.491.976 6.274.228 15.272.580 21.546.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 933.204 1.315.705 466.352 654.375
Kredilerden Alınan Faizler
621.321 812.315 315.930 411.543
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 20.575 0 10.242
Bankalardan Alınan Faizler
16.177 27.555 7.483 16.598
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
18.927 62.502 8.715 38.755
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
24.151 29.287 13.664 14.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
937 827 420 323
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
13.241 22.724 6.626 11.303
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
9.973 5.736 6.618 2.811
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
119.460 127.349 58.154 67.424
Diğer Faiz Gelirleri
IV-k 133.168 236.122 62.406 95.376
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -560.514 -892.426 -290.073 -425.720
Mevduata Verilen Faizler
-245.153 -484.629 -124.216 -235.792
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-166.967 -230.277 -85.618 -116.214
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.762 -4.617 -2.582 -2.592
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-4.916 -5.182 -2.484 -2.547
Diğer Faiz Giderleri
IV-k -138.716 -167.721 -75.173 -68.575
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
372.690 423.279 176.279 228.655
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
20.193 15.108 10.570 6.190
Alınan Ücret ve Komisyonlar
26.679 23.411 13.835 9.878
Gayri Nakdi Kredilerden
13.665 12.820 6.696 6.366
Diğer
IV-k 13.014 10.591 7.139 3.512
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.486 -8.303 -3.265 -3.688
Gayri Nakdi Kredilere
-73 -78 -33 -39
Diğer
IV-k -6.413 -8.225 -3.232 -3.649
TEMETTÜ GELİRLERİ
8 2.769 8 7
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 50.748 28.945 31.595 8.381
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
27.130 4.075 17.383 1.785
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
12.908 42.958 14.404 7.631
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
10.710 -18.088 -192 -1.035
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-d 26.757 22.774 13.094 13.353
FAALİYET BRÜT KÂRI
470.396 492.875 231.546 256.586
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-e -221.154 -125.046 -129.456 -52.175
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-e -67 -883 -67 -193
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-117.718 -108.509 -59.094 -54.577
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-f -127.886 -125.989 -55.069 -61.360
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.571 132.448 -12.140 88.281
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-g 3.571 132.448 -12.140 88.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -328 -26.457 2.987 -17.382
Cari Vergi Karşılığı
-26.950 -36.276 -20.642 -42.698
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-19.376 -57.655 15.391 -15.016
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
45.998 67.474 8.238 40.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-i 3.243 105.991 -9.153 70.899
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-j 3.243 105.991 -9.153 70.899
Grubun Karı (Zararı)
3.243 105.991 -9.153 70.899
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

(1.000 nominal için tam TL olarak) 0,02100000 0,69000000 -0,06000000 0,46200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869024


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.