KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.02.2020 - 23:39
KAP ***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 1.705 -4.214 40.256 164.762 109.848 0 1.512.475 1.512.475
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 -174.343
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 -174.343
Yeni Bakiye
1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 1.705 -4.214 40.256 164.762 -64.495 0 1.338.132 1.338.132
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.535 83 0 3.965 -18.758 40.960 0 0 161.759 189.544 189.544
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
348.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.304 348.304
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.696 0 0 -1.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
II-l 1.535.000 -99 19.610 -3.058 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.535.000 -99 19.610 -3.058 0 5.670 -22.972 81.216 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 1.875.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.103 -2.038 0 79 20.576 -113.354 0 -988 138.554 43.932 43.932
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 -637
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-13.572 175.331 -161.759 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.535.000 -736 20.713 -5.096 0 5.749 -2.396 -32.138 259.625 0 138.554 1.919.275 1.919.275


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.996.151 27.645.987 30.642.138 6.320.271 31.644.654 37.964.925
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2-3 754.905 2.724.342 3.479.247 597.086 1.722.881 2.319.967
Teminat Mektupları
754.905 1.045.827 1.800.732 596.675 1.089.509 1.686.184
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
15.047 287 15.334 10.249 3.643 13.892
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
739.858 1.045.540 1.785.398 586.426 1.085.866 1.672.292
Banka Kredileri
0 214.924 214.924 411 102.926 103.337
İthalat Kabul Kredileri
0 214.924 214.924 411 102.926 103.337
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 624.297 624.297 0 385.116 385.116
Belgeli Akreditifler
0 624.297 624.297 0 385.116 385.116
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 839.294 839.294 0 145.330 145.330
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-a-1 210.597 138.379 348.976 409.255 299.806 709.061
Cayılamaz Taahhütler
210.597 138.379 348.976 409.255 299.806 709.061
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
67.343 138.379 205.722 257.670 299.806 557.476
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
71.731 0 71.731 77.343 0 77.343
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
71.523 0 71.523 74.242 0 74.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.030.649 24.783.266 26.813.915 5.313.930 29.621.967 34.935.897
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
822.765 4.964.281 5.787.046 1.083.828 5.645.797 6.729.625
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
822.765 4.964.281 5.787.046 1.083.828 5.645.797 6.729.625
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.207.884 19.818.985 21.026.869 4.230.102 23.976.170 28.206.272
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
191.740 342.198 533.938 757.320 664.439 1.421.759
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
159.606 111.731 271.337 124.973 532.250 657.223
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
32.134 230.467 262.601 632.347 132.189 764.536
Para ve Faiz Swap İşlemleri
173.728 17.726.111 17.899.839 1.245.181 18.032.660 19.277.841
Swap Para Alım İşlemleri
42.248 5.305.663 5.347.911 948.271 4.312.360 5.260.631
Swap Para Satım İşlemleri
131.480 5.235.280 5.366.760 296.910 4.746.372 5.043.282
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 3.592.584 3.592.584 0 4.486.964 4.486.964
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 3.592.584 3.592.584 0 4.486.964 4.486.964
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
838.192 1.746.518 2.584.710 2.227.601 5.279.071 7.506.672
Para Alım Opsiyonları
269.717 1.009.481 1.279.198 528.333 3.150.835 3.679.168
Para Satım Opsiyonları
568.475 737.037 1.305.512 1.699.268 2.128.236 3.827.504
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
4.224 4.158 8.382 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
4.224 0 4.224 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 4.158 4.158 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
55.460.063 50.870.916 106.330.979 37.264.918 43.505.919 80.770.837
EMANET KIYMETLER
17.617.261 1.526.244 19.143.505 1.025.971 385.612 1.411.583
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.782.238 522.415 17.304.653 333.358 182.180 515.538
Tahsile Alınan Çekler
806.039 125.768 931.807 673.437 83.592 757.029
Tahsile Alınan Ticari Senetler
28.984 8.642 37.626 19.176 22.820 41.996
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 869.419 869.419 0 97.020 97.020
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
37.622.626 49.344.672 86.967.298 36.238.947 43.120.307 79.359.254
Menkul Kıymetler
79.361 0 79.361 56.132 0 56.132
Teminat Senetleri
21.688.143 18.204.640 39.892.783 22.275.449 17.248.376 39.523.825
Emtia
746.113 1.361.832 2.107.945 886.897 660.754 1.547.651
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
13.477.365 25.384.363 38.861.728 11.509.609 20.785.740 32.295.349
Diğer Rehinli Kıymetler
1.631.644 4.393.837 6.025.481 1.510.860 4.425.437 5.936.297
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
220.176 0 220.176 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
58.456.214 78.516.903 136.973.117 43.585.189 75.150.573 118.735.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
194.900 -7.799
Alınan Faizler
2.360.565 2.358.227
Ödenen Faizler
-1.586.325 -1.759.119
Alınan Temettüler
2.769 700
Alınan Ücret ve Komisyonlar
30.452 39.073
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
342.188 279.936
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-229.597 -221.334
Ödenen Vergiler
-21.842 -30.807
Diğer
-703.310 -674.475
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-615.730 957.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-24.643 -7.087
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-623.431 651.047
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
506.051 -2.008.626
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
369.502 -92.522
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
113.746 1.222
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.375.974 1.012.057
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.625.276 1.207.502
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-707.653 193.849
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-420.830 949.643
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
107.542 -100.565
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-15.369 -3.016
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
31.607 17.556
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-67.006 -152.514
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
158.310 37.409
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 348.304
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 348.304
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
28.636 190.537
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-284.652 1.387.919
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI 2.650.063 1.262.144
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI 2.365.411 2.650.063


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
138.554 161.759
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-94.622 27.785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-935 1.618
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.240 1.724
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.646 106
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
471 -212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-93.687 26.167
Yabancı Para Çevrim Farkları
79 3.965
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
26.379 -24.049
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-145.326 52.513
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.181 -6.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.932 189.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.997.500 2.304.665 4.302.165 2.479.152 2.024.626 4.503.778
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.271.783 2.023.492 3.295.275 1.385.180 1.566.479 2.951.659
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 172.637 1.990.025 2.162.662 1.373.278 1.373.138 2.746.416
Bankalar
I-c 541.238 33.467 574.705 3.267 193.341 196.608
Para Piyasalarından Alacaklar
557.969 0 557.969 9.000 0 9.000
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-61 0 -61 -365 0 -365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 1.553 34.739 36.292 1.117 11.654 12.771
Devlet Borçlanma Senetleri
802 3.813 4.615 1.117 10.938 12.055
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
751 0 751 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 30.926 30.926 0 716 716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 168.674 167.651 336.325 258.862 134.287 393.149
Devlet Borçlanma Senetleri
160.490 159.728 320.218 248.906 134.287 383.193
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 7.923 15.597 9.456 0 9.456
Diğer Finansal Varlıklar
510 0 510 500 0 500
Türev Finansal Varlıklar
I-l 555.490 78.783 634.273 833.993 312.206 1.146.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
123.155 73.996 197.151 197.765 283.466 481.231
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
432.335 4.787 437.122 636.228 28.740 664.968
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.890.565 11.283.669 16.174.234 5.975.521 11.050.481 17.026.002
Krediler
I-e-f 4.673.923 9.190.030 13.863.953 5.686.116 8.999.987 14.686.103
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-k 570.956 2.372.175 2.943.131 602.059 2.197.001 2.799.060
Faktoring Alacakları
I-e-f 7 0 7 7 0 7
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0 262.923 262.923 0 236.801 236.801
Devlet Borçlanma Senetleri
0 262.923 262.923 0 236.801 236.801
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-e-f -354.321 -541.459 -895.780 -312.661 -383.308 -695.969
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-r 409.415 0 409.415 113.385 0 113.385
Satış Amaçlı
409.415 0 409.415 113.385 0 113.385
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-j 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 322.442 0 322.442 63.737 0 63.737
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-n 38.824 0 38.824 45.003 0 45.003
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
38.824 0 38.824 45.003 0 45.003
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-o 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
13.854 0 13.854 15.757 0 15.757
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-p 65.844 0 65.844 22.960 0 22.960
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-s 130.008 90.022 220.030 147.782 90.461 238.243
VARLIKLAR TOPLAMI
7.868.452 13.678.356 21.546.808 8.863.297 13.165.568 22.028.865
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 3.626.459 7.779.406 11.405.865 4.150.781 5.764.519 9.915.300
ALINAN KREDİLER
II-c 228.779 4.821.351 5.050.130 128.809 6.731.798 6.860.607
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19.168 192.346 211.514 8.922 171.306 180.228
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-d 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-g 120.688 103.806 224.494 256.757 102.441 359.198
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
54.032 92.549 146.581 196.855 92.070 288.925
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
66.656 11.257 77.913 59.902 10.371 70.273
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0 6.203 0 6.203
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-j 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-k 0 1.797.925 1.797.925 0 1.599.472 1.599.472
Krediler
0 1.797.925 1.797.925 0 1.599.472 1.599.472
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-e 201.677 485.595 687.272 202.453 908.191 1.110.644
ÖZKAYNAKLAR
II-l 1.935.465 -16.190 1.919.275 1.872.094 3.886 1.875.980
Ödenmiş Sermaye
1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000
Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -99 0 -99
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-736 0 -736 -99 0 -99
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.617 0 15.617 16.552 0 16.552
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-12.595 -16.190 -28.785 60.028 3.886 63.914
Kar Yedekleri
259.625 0 259.625 273.197 0 273.197
Yasal Yedekler
22.870 0 22.870 21.402 0 21.402
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
236.755 0 236.755 251.795 0 251.795
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
138.554 0 138.554 -12.584 0 -12.584
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -174.343 0 -174.343
Dönem Net Kâr veya Zararı
138.554 0 138.554 161.759 0 161.759
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.274.228 15.272.580 21.546.808 6.720.755 15.308.110 22.028.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 2.413.070 2.547.733
Kredilerden Alınan Faizler
1.513.838 1.653.445
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
28.593 38.792
Bankalardan Alınan Faizler
53.684 78.534
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
113.202 76.599
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
56.131 48.294
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.525 1.466
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
43.220 36.104
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.386 10.724
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
247.019 207.749
Diğer Faiz Gelirleri
IV-l 400.603 444.320
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.600.423 -1.817.901
Mevduata Verilen Faizler
-886.083 -998.247
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-404.785 -399.275
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.623 -10.031
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-10.145 0
Diğer Faiz Giderleri
IV-l -290.787 -410.348
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
812.647 729.832
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
32.962 32.164
Alınan Ücret ve Komisyonlar
IV-l 23.582 26.801
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-17.493 -18.006
Gayri Nakdi Kredilere
-161 -296
Diğer
IV-l -17.332 -17.710
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 2.769 700
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-d 40.440 71.823
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
15.889 2.446
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
26.728 -2.413
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.177 71.790
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 55.554 37.227
FAALİYET BRÜT KÂRI
944.372 871.746
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-f -305.589 -259.205
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-f -2.067 -356
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-212.543 -193.265
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -249.925 -209.856
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
174.248 209.064
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-h 174.248 209.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-i -35.694 -47.305
Cari Vergi Karşılığı
-59.129 -10.389
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-89.188 -147.673
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
112.623 110.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-j 138.554 161.759
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-k 138.554 161.759
Grubun Karı (Zararı)
138.554 161.759
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818324


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2060 Değişim: -3,40%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
14,9883 Değişim: -3,47%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
764,42 Değişim: -1,84%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.