KAP ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:30
KAP ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
257.700.000 56.061.369 565.433 -316.555.195 8.392.742 -34.281.286 -873.116 33.451.107 307.841.723 -294.651.883 17.650.894 2.021.346 19.672.240
Transferler
15 -946.409 -293.705.474 294.651.883 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.050.193 7.704 -156.705.763 -157.748.252 388.031 -157.360.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.050.193 7.704 -156.705.763 -157.748.252 388.031 -157.360.221
Dönem Sonu Bakiyeler
257.700.000 56.061.369 565.433 -316.555.195 7.446.333 -35.331.479 -865.412 33.451.107 14.136.249 -156.705.763 -140.097.358 2.409.377 -137.687.981
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
657.700.000 56.061.369 787.677 -316.555.195 5.594.968 -37.617.603 -812.607 33.451.107 15.987.614 -673.554.788 -258.957.458 3.694.307 -255.263.151
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15 -1.827.510 -671.727.278 673.554.788 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.937.884 9.675 -425.686.466 -428.614.675 270.215 -428.344.460
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-425.686.466 -428.614.675 270.215 -428.344.460
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.155.175 -1.155.175
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
657.700.000 56.061.369 787.677 -316.555.195 3.767.458 -40.555.487 -802.932 33.451.107 -655.739.664 -425.686.466 -687.572.133 2.809.347 -684.762.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.087.289 -27.179.161
Dönem Karı (Zararı)
-425.416.251 -156.317.732
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-425.416.251 -156.317.732
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
592.632.936 355.324.679
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
118.781.866 34.243.209
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.976.521 23.421.490
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 917.939 2.470.830
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 14.695.889 20.776.325
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.575.000 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
787.693 174.335
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.090.168 46.542.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.537.803 24.720.739
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.257.912 1.269.176
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31.294.453 20.552.363
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
189.333.307 111.377.926
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.180.971 -5.281.980
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
210.938.674 115.911.884
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-10.804.936 5.180
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.619.460 742.842
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
200.671.796 75.027.429
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.676.136 -37.044.195
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 13.676.136 -37.044.195
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.942
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.942
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-27.100.431 10.600.677
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.024.933 -902.978
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-426.919 -902.978
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.451.852 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.940.528
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22.178.640 88.125.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
101.136.357 -103.504.714
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.001.044 6.155.240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.107.563 1.492.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.108.607 4.662.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.384.450 -4.678.606
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 544.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.384.450 -5.222.761
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.009.947 -131.896.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.641.434 -41.905.814
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
200.599.706 117.617.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.312.984 3.386.850
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
203.912.690 114.230.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
29.902.189 -8.010.178
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.696 2.636.530
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.696 3.336.530
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-24.225.637 -13.783.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.113.722 -29.640.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.388.079 -22.330.518
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.725.643 -7.309.796
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
268.353.042 95.502.233
Kira Ödemeleri
-31.112.294 -98.247.886
Alınan Kira
276.197 300.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.564.961 -18.772.045
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -22.747.289 -1.520.815
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.117.406 -4.441.333
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.910.291 -21.421.164
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 4.063.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.546.800 1.087.415
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.546.800 1.087.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.355.239 -26.572.529
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.864.451 -17.797.487
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.490.788 -8.775.042
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.898.148 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-287.570.468 -153.227.345
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
304.214.064 203.462.589
Kredilerden Nakit Girişleri
256.808.040 199.304.365
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
47.403.640 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.384 4.158.224
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-386.475.931 -215.432.139
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-366.871.371 -202.805.768
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-16.450.420 -3.164.271
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.154.140 -9.462.100
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-10.469.196 -23.790.697
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-61.961.444 0
Ödenen Temettüler
-1.155.175 0
Ödenen Faiz
-136.488.496 -122.749.078
Alınan Faiz
18 4.765.710 5.281.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.393.470 -201.827.670
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.675 7.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.383.795 -201.819.966
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 290.359.771 356.896.837
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 191.975.976 155.076.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 191.975.976 290.359.771
Ticari Alacaklar
293.288.777 313.033.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 ve 20 71.936.497 74.327.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 221.352.280 238.705.853
Diğer Alacaklar
39.904.017 14.027.366
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 487.304 500.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.416.713 13.527.366
Türev Araçlar
32.127.107 28.839.051
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 32.127.107 28.839.051
Stoklar
8 1.504.409.707 1.458.396.015
Peşin Ödenmiş Giderler
86.975.495 70.799.358
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
86.975.495 70.799.358
Diğer Dönen Varlıklar
174.849.812 158.461.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
174.849.812 158.461.733
ARA TOPLAM
2.323.530.891 2.333.916.509
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.323.530.891 2.333.916.509
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.889.111 2.469.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.889.111 2.469.768
Diğer Alacaklar
73.422.444 3.673.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
73.422.444 3.673.475
Türev Araçlar
67.714.994 84.679.186
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 67.714.994 84.679.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.073.336 2.073.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 16.110.000 28.460.000
Maddi Duran Varlıklar
10 403.370.362 423.368.802
Arazi ve Arsalar
48.883.306 48.883.306
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
435.557 441.579
Binalar
44.832.071 45.114.434
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.297.536 10.781.620
Taşıtlar
251.224 268.905
Mobilya ve Demirbaşlar
133.040.592 141.380.483
Özel Maliyetler
163.310.344 173.182.245
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.319.732 3.316.230
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.932.629.834 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.610.778.393 1.617.818.249
Şerefiye
13 797.708.560 797.708.560
Markalar
11 473.054.747 473.224.395
Lisanslar
11 10.814.588 2.761.126
Bilgisayar Yazılımları
11 23.679.673 21.571.667
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 8.747.003 12.596.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 296.773.822 309.956.115
Peşin Ödenmiş Giderler
13.151.435 16.686.116
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.151.435 16.686.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı
73.966.382 40.031.128
Diğer Duran Varlıklar
3.763.470 3.763.470
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
3.763.470 3.763.470
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.198.869.761 2.223.023.530
TOPLAM VARLIKLAR
6.522.400.652 4.556.940.039
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.046.101 80.142.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.046.101 80.142.157
Banka Kredileri
5 126.046.101 80.142.157
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
696.987.134 755.689.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
696.987.134 755.689.119
Banka Kredileri
5 426.053.183 750.419.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 270.933.951 5.269.777
Diğer Finansal Yükümlülükler
43.551.114 12.597.894
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
43.551.114 12.597.894
Ticari Borçlar
2.100.402.603 1.901.427.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 ve 20 14.208.056 17.525.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.086.194.547 1.883.902.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
63.005.804 33.103.615
Diğer Borçlar
4.060.012 14.028.177
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.132.608 11.614.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.927.404 2.413.677
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
176.234.100 195.405.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
176.234.100 195.405.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
75.398.335 64.795.176
Kısa Vadeli Karşılıklar
82.566.617 94.275.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 34.691.429 33.394.407
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 47.875.188 60.880.632
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
88.367.063 91.338.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
88.367.063 91.338.025
ARA TOPLAM
3.456.618.883 3.242.802.970
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.456.618.883 3.242.802.970
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.504.613.677 1.310.681.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.504.613.677 1.310.681.101
Banka Kredileri
5 1.585.121.493 1.309.533.625
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.919.492.184 1.147.476
Ticari Borçlar
24.109.111 28.201.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 24.109.111 28.201.453
Diğer Borçlar
4.775.801 5.324.230
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.775.801 5.324.230
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.791.305 30.845.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.791.305 30.845.128
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.481.632 49.175.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
52.481.632 49.175.604
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
137.711.291 143.356.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.061.738 1.816.419
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.061.738 1.816.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.750.544.555 1.569.400.220
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.207.163.438 4.812.203.190
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-687.572.133 -258.957.458
Ödenmiş Sermaye
15 657.700.000 657.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 56.061.369 56.061.369
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 787.677 787.677
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 -316.555.195 -316.555.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.788.029 -32.022.635
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.788.029 -32.022.635
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 3.767.458 5.594.968
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.555.487 -37.617.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-802.932 -812.607
Yabancı Para Çevrim Farkları
-802.932 -812.607
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 33.451.107 33.451.107
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
22.983.739 22.983.739
Yasal Yedekler
10.467.368 10.467.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-655.739.664 15.987.614
Net Dönem Karı veya Zararı
-425.686.466 -673.554.788
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.809.347 3.694.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-684.762.786 -255.263.151
TOPLAM KAYNAKLAR
6.522.400.652 4.556.940.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.342.435.407 1.135.782.962
Satışların Maliyeti
16 -831.786.013 -694.470.207
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
510.649.394 441.312.755
BRÜT KAR (ZARAR)
510.649.394 441.312.755
Genel Yönetim Giderleri
-82.116.868 -78.694.561
Pazarlama Giderleri
-396.771.062 -349.177.167
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.825.493 -765.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 144.787.328 93.551.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -168.091.596 -92.934.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.631.703 13.292.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
442.129 1.415.357
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.042.063 -4.879.270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 6.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.968.231 9.835.659
Finansman Gelirleri
18 29.965.823 27.249.997
Finansman Giderleri
18 -479.514.274 -182.802.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-452.516.682 -145.717.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.100.431 -10.600.677
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.745.347 -11.777.680
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38.845.778 1.177.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-425.416.251 -156.317.732
DÖNEM KARI (ZARARI)
-425.416.251 -156.317.732
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
270.215 388.031
Ana Ortaklık Payları
-425.686.466 -156.705.763
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,65000000 -0,61000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.937.884 -1.050.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.672.355 -1.312.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
734.471 262.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
734.471 262.548
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.675 7.704
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.675 7.704
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
9.675 7.704
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.928.209 -1.042.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-428.344.460 -157.360.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
270.215 388.031
Ana Ortaklık Payları
-428.614.675 -157.748.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763369


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,00% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2608 Değişim: 0,00%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2756
Açılış: 9,2611
10,7463 Değişim: 0,00%
Düşük 10,7227 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
527,42 Değişim: 0,20%
Düşük 525,06 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.