KAP ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 20:15
KAP ***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
57.700.000 56.061.369 138.375.874 -316.555.195 13.424.284 -27.834.705 -804.504 33.451.107 648.117.051 -470.245.459 131.689.822 1.313.689 133.003.511
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
2 -9.550.103 -857.703 -10.407.806 -10.407.806
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
57.700.000 56.061.369 0 0 0 0 0 138.375.874 -316.555.195 0 0 0 13.424.284 0 -27.834.705 0 0 0 0 0 0 0 0 -804.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.451.107 0 0 0 638.566.948 -471.103.162 0 121.282.016 1.313.689 122.595.705
Transferler
15 -138.375.874 -352.500 -332.374.788 471.103.162 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.052.219 -879 -162.495.873 -164.548.971 404.038 -164.144.933
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.052.219 -879 -162.495.873 -164.548.971 404.038 -164.144.933
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
15 85.351.820 85.351.820 85.351.820
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
57.700.000 56.061.369 0 0 85.351.820 0 0 0 -316.555.195 0 0 0 13.071.784 0 -29.886.924 0 0 0 0 0 0 0 0 -805.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.451.107 0 0 0 306.192.160 -162.495.873 0 42.084.865 1.717.727 43.802.592
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
257.700.000 56.061.369 565.433 -316.555.195 8.392.742 -34.281.286 -873.116 33.451.107 310.957.323 -294.651.883 20.766.494 2.021.346 22.787.840
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.115.600 0 0 -3.115.600 -3.115.600
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -3.115.600 -3.115.600 -3.115.600
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
257.700.000 56.061.369 0 0 0 0 0 565.433 -316.555.195 0 0 0 8.392.742 0 -34.281.286 0 0 0 0 0 0 0 0 -873.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.451.107 0 0 0 307.841.723 -294.651.883 0 17.650.894 2.021.346 19.672.240
Transferler
15 -946.409 -293.705.474 294.651.883 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.268.737 0 0 0 0 0 0 0 0 33.938 0 -342.083.283 -344.318.082 759.286 -343.558.796
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.268.737 33.938 -342.083.283 -344.318.082 759.286 -343.558.796
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -222.526 -222.526
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
257.700.000 56.061.369 0 0 0 0 0 565.433 -316.555.195 0 0 0 7.446.333 0 -36.550.023 0 0 0 0 0 0 0 0 -839.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.451.107 0 0 0 14.136.249 -342.083.283 0 -326.667.188 2.558.106 -324.109.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.672.053 -37.912.149
Dönem Karı (Zararı)
-341.323.997 -162.091.835
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-341.323.997 -162.091.835
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
754.112.554 499.324.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 ve 11 69.618.456 65.685.412
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.517.663 7.447.048
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.474.614 889.272
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 10.623.260 4.973.086
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 419.789 1.584.690
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.897.925 45.614.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.099.126 24.460.271
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.695.784 4.170.421
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18.103.015 16.984.121
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
213.276.423 168.367.705
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.347.127 -18.547.497
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
234.008.198 191.565.150
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.354.861 -1.420.378
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-15.739.509 -3.229.570
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
277.800.419 8.096.697
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-98.713.477 29.554.712
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -98.713.477 29.554.712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-72.034 524
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 524
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-72.034 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.984.916 -1.453.050
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.857.035 -109.079
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-657.394 -109.079
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.199.641 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.940.528 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
184.718.770 176.119.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.347.912 -148.529.325
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.215.194 32.174.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.113.057 -28.530.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.102.137 60.705.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.031.151 7.668.799
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
544.155 2.313.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.575.306 5.355.056
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-111.129.410 24.152.888
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-35.298.201 -22.292.427
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.343.721 -112.255.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.312.068 2.457.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
152.031.653 -114.713.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.964.509 -2.392.358
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.869 -50.456.949
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -19.410.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.869 -31.046.899
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.835.075 -45.320.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.882.130 20.191.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.103.689 -563.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.221.559 20.755.654
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
394.440.645 188.703.489
Kira Ödemeleri
-176.066.353 -191.536.011
Alınan Kira
1.643.139 830.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39.318.351 -22.295.639
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -5.203.137 -931.255
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.823.890 -12.683.652
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.362.937 -49.461.014
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4.063.950 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.098.530 1.087.479
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
898.889 1.087.479
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.199.641 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.525.417 -50.548.493
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -46.363.973 -43.204.051
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -14.161.444 -7.344.442
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-313.685.901 166.968.834
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 0 85.351.820
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
516.317.221 1.037.138.168
Kredilerden Nakit Girişleri
481.693.099 990.254.785
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
32.310.245 39.688.200
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.313.877 7.195.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-564.378.127 -1.207.293.582
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-550.080.160 -1.056.432.884
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-5.704.436 -147.962.976
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-8.593.531 -2.897.722
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-36.408.065 418.134.703
Ödenen Temettüler
-222.526 0
Ödenen Faiz
-237.341.531 -184.909.772
Alınan Faiz
8.347.127 18.547.497
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-196.376.785 79.595.671
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33.938 -879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-196.342.847 79.594.792
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 356.896.837 187.633.837
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 160.553.990 267.228.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 160.553.990 356.896.837
Ticari Alacaklar
378.886.360 366.257.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 ve 20 55.773.341 54.202.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 323.113.019 312.054.772
Diğer Alacaklar
55.720.304 16.021.620
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 39.219.661 4.057.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.500.643 11.964.064
Türev Araçlar
78.537.274 52.226.406
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 78.537.274 52.226.406
Stoklar
8 1.353.956.093 1.256.687.460
Peşin Ödenmiş Giderler
81.817.098 51.173.196
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
81.817.098 51.173.196
Diğer Dönen Varlıklar
164.182.247 145.078.558
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
164.182.247 145.078.558
ARA TOPLAM
2.273.653.366 2.244.341.684
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 8.004.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.273.653.366 2.252.346.162
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
104.891 104.891
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
104.891 104.891
Ticari Alacaklar
5.797.249 6.511.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.797.249 6.511.521
Diğer Alacaklar
1.926.321 1.887.594
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.926.321 1.887.594
Türev Araçlar
232.485.176 160.082.567
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 232.485.176 160.082.567
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.073.336 2.001.302
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 34.265.000 34.265.000
Maddi Duran Varlıklar
10 416.300.031 410.252.415
Arazi ve Arsalar
48.883.306 48.883.306
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
453.623 465.666
Binalar
45.679.158 46.243.884
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.536.243 9.370.136
Taşıtlar
20.289 77.314
Mobilya ve Demirbaşlar
140.428.310 137.861.716
Özel Maliyetler
167.603.807 164.576.446
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.695.295 2.773.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.630.156.729 1.645.958.668
Şerefiye
12 797.708.560 797.708.560
Markalar
473.224.395 473.224.395
Lisanslar
2.404.896 375.167
Bilgisayar Yazılımları
19.841.547 17.705.256
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
3.526.629 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
333.450.702 356.945.290
Peşin Ödenmiş Giderler
20.051.980 15.397.681
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.051.980 15.397.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31.339.332 33.232.448
Diğer Duran Varlıklar
4.452.894 4.452.894
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
4.452.894 4.452.894
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.378.952.939 2.314.146.981
TOPLAM VARLIKLAR
4.652.606.305 4.566.493.143
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.179.817 162.455.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.179.817 162.455.889
Banka Kredileri
5 160.179.817 162.455.889
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
717.738.326 574.540.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
717.738.326 574.540.507
Banka Kredileri
5 707.946.740 560.450.912
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 9.791.586 14.089.595
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
30.479.050 3.873.241
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
30.479.050 3.873.241
Ticari Borçlar
1.550.326.948 1.391.321.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 ve 20 23.419.921 21.295.548
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.526.907.027 1.370.025.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
62.792.721 52.828.212
Diğer Borçlar
2.673.103 6.247.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 0 700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.673.103 5.547.885
Ertelenmiş Gelirler
196.746.822 189.547.341
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
196.746.822 189.547.341
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.109.970 2.261.072
Kısa Vadeli Karşılıklar
71.373.869 73.662.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 23.968.912 22.510.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 47.404.957 51.152.123
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.181.411 25.892.097
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.181.411 25.892.097
ARA TOPLAM
2.859.602.037 2.482.630.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.859.602.037 2.482.630.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.645.056.532 1.595.119.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.645.056.532 1.595.119.106
Banka Kredileri
5 1.644.298.295 1.591.629.705
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 758.237 3.489.401
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
33.839.804 37.310.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 33.839.804 37.310.367
Diğer Borçlar
178.897.697 175.208.527
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 175.000.000 175.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.897.697 208.527
Ertelenmiş Gelirler
25.823.879 27.455.102
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
25.823.879 27.455.102
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.406.486 45.782.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
48.406.486 45.782.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
181.181.293 172.223.944
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.907.659 7.975.414
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.907.659 7.975.414
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.117.113.350 2.061.074.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.976.715.387 4.543.705.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-326.667.188 20.766.494
Ödenmiş Sermaye
15 257.700.000 257.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 56.061.369 56.061.369
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 565.433 565.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 -316.555.195 -316.555.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.103.690 -25.888.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.103.690 -25.888.544
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 7.446.333 8.392.742
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.550.023 -34.281.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-839.178 -873.116
Yabancı Para Çevrim Farkları
-839.178 -873.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 33.451.107 33.451.107
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
22.983.739 22.983.739
Yasal Yedekler
10.467.368 10.467.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.136.249 310.957.323
Net Dönem Karı veya Zararı
-342.083.283 -294.651.883
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.558.106 2.021.346
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-324.109.082 22.787.840
TOPLAM KAYNAKLAR
4.652.606.305 4.566.493.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.461.924.025 1.909.967.443 1.326.141.063 1.033.103.731
Satışların Maliyeti
16 -1.430.793.031 -1.146.192.721 -736.322.824 -599.373.480
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.031.130.994 763.774.722 589.818.239 433.730.251
BRÜT KAR (ZARAR)
1.031.130.994 763.774.722 589.818.239 433.730.251
Genel Yönetim Giderleri
-180.506.964 -136.843.327 -101.812.403 -71.119.833
Pazarlama Giderleri
-731.460.086 -596.665.197 -381.947.670 -310.743.335
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.492.451 -1.618.438 -4.727.323 -873.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 161.069.729 107.867.798 67.518.587 34.648.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -151.277.950 -85.727.881 -58.343.539 -19.338.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
123.463.272 50.787.677 110.505.891 66.303.425
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.460.528 835.327 1.045.171 791.360
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.544.021 -726.248 0 -426.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
72.034 -524 65.092 3.321
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
121.451.813 50.896.232 111.616.154 66.671.323
Finansman Gelirleri
18 60.714.461 113.304.935 33.464.464 43.275.718
Finansman Giderleri
18 -489.505.355 -327.746.052 -306.702.644 -152.770.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-307.339.081 -163.544.885 -161.622.026 -42.823.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.984.916 1.453.050 -23.384.239 4.079.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-21.688.509 -13.184.727 -9.910.829 -7.436.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.296.407 14.637.777 -13.473.410 11.515.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-341.323.997 -162.091.835 -185.006.265 -38.743.263
DÖNEM KARI (ZARARI)
-341.323.997 -162.091.835 -185.006.265 -38.743.263
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
759.286 404.038 371.255 259.648
Ana Ortaklık Payları
-342.083.283 -162.495.873 -185.377.520 -39.002.911
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -1,33000000 -2,82000000 -0,72000000 -0,68000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.268.737 -2.052.219 -1.218.544 -1.405.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.835.920 -2.565.274 -1.523.179 -1.757.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
567.183 513.055 304.635 351.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
567.183 513.055 304.635 351.478
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.938 -879 26.234 -11.547
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.938 -879 26.234 -11.547
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
33.938 -879 26.234 -11.547
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.234.799 -2.053.098 -1.192.310 -1.417.458
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-343.558.796 -164.144.933 -186.198.575 -40.160.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
759.286 404.038 371.255 259.648
Ana Ortaklık Payları
-344.318.082 -164.548.971 -186.569.830 -40.420.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702193


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.396 Değişim: 0,74% Hacim : 8.749 Mio.TL Son veri saati : 17:15
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6495 Değişim: 0,26%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6658
Açılış: 8,6272
10,1553 Değişim: 0,38%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
493,05 Değişim: 0,16%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.