KAP ***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:22
KAP ***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 68.658.765 7.672.103 0 61.306.650 0 61.306.650
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
17 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 0 0 0
Transferler
17 0 0 -509.196 -10.001.274 18.182.573 -7.672.103 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 25.509.619 -3.095.563 -3.838.848 18.575.208 0 18.575.208
Dönem Karı (Zararı)
17 -3.838.848 -3.838.848 0 -3.838.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 25.509.619 -3.095.563 22.414.056 0 22.414.056
Sermaye Arttırımı
17 0 0 0
Sermaye Azaltımı
17 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
17 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
17 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
17 0 0 0
Kar Payları
17 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
17 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.400.000 -6.072.862 -7.472.862 0 -7.472.862
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
17 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -1.400.000 0 0 -187.490.570 0 0 0 176.796.878 0 -25.439.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.768.476 -3.838.848 0 97.408.996 0 97.408.996
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
17 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
17 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.794 57.969.655 138.838.421 0 138.838.421
Transferler
17 0 0 0 -673.159 1.467.583 0 57.175.231 -57.969.655 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -2.235.278 38.750.832 36.515.554 0 36.515.554
Dönem Karı (Zararı)
17 38.750.832 38.750.832 0 38.750.832
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 -2.235.278 -2.235.278 0 -2.235.278
Sermaye Arttırımı
17 28.987.231 -25.000.000 4.565.883 8.553.114 0 8.553.114
Sermaye Azaltımı
17 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
17 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
17 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
17 0 0 0
Kar Payları
17 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
17 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -2.136.889 2.136.890 -2.136.890 -2.136.889 0 -2.136.889
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
17 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
17 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -149.992.456 0 0 0 160.877.516 0 -31.708.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 95.809.135 38.750.832 0 181.770.200 0 181.770.200


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.106.946 -143.250.287
Dönem Karı (Zararı)
38.750.832 -3.838.848
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.750.832 -3.838.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.955.755 -51.411.535
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.348.507 11.605.522
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
94.755 54.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
94.755 54.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.904.415 2.460.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.045.731 2.854.735
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-141.316 -550.076
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 155.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.420.216 2.744.931
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.959.545 2.951.963
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
501.076 -458.144
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-40.405 251.112
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.122.389 -5.783.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -27.173.123
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -27.173.123
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.865.114 -32.845.243
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-799.641 -2.474.279
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-799.641 -2.474.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.672.043 -87.631.964
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.945.450 -109.974.242
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.602 -24.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.966.052 -109.950.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.703.685 -1.511.661
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.390 19.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.675.295 -1.531.401
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.428.716 -24.922.157
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.740.387 -1.490.520
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.347.222 51.691.082
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
55.813 138.829
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.403.035 51.552.253
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.982.436 -835.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.489.019 -589.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.854.540 -1.629.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.343.559 1.040.596
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.034.544 -142.882.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.921.776 -2.300.307
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 1.385.160
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.005.822 547.207
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.173.219 -69.771.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
799.641 3.358.671
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
799.641 3.358.671
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.972.860 -73.103.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.972.860 -73.103.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 -26.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.619.899 220.688.453
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8.553.114 25.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.136.889 -7.472.861
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.136.889 -7.472.861
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.360.310 183.158.764
Kredilerden Nakit Girişleri
132.933.932 183.975.619
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
426.378 -816.855
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-138.389.503 32.131.849
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-138.389.503 32.131.849
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları

Ödenen Temettüler

Ödenen Faiz
-16.006.931 -12.129.299
Alınan Faiz

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-686.172 7.666.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
403.739 5.783.351
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-282.433 13.450.312
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.482.075 12.970.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.199.642 26.420.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.199.642 8.482.075
Ticari Alacaklar
5 209.329.504 198.432.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 20.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 209.329.504 198.411.980
Diğer Alacaklar
6 4.470.459 2.766.774
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 10.420 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.460.039 2.766.774
Stoklar
9 122.643.628 112.214.912
Peşin Ödenmiş Giderler
7 7.059.342 2.831.773
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 110.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.949.342 2.831.773
Diğer Dönen Varlıklar
8 8.845.772 11.700.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 8.845.772 11.700.312
ARA TOPLAM
360.548.347 336.428.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
360.548.347 336.428.428
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 175.790.000 175.790.000
Maddi Duran Varlıklar
10 245.419.713 254.357.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 13.200.336 11.638.559
Peşin Ödenmiş Giderler
7 953.241 440.423
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 953.241 440.423
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 3.484.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
435.363.290 445.710.614
TOPLAM VARLIKLAR
795.911.637 782.139.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
215.768.506 153.792.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
215.768.506 153.792.795
Banka Kredileri
4 215.134.416 150.706.532
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 634.090 3.086.263
Ticari Borçlar
64.889.775 113.398.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 55.813 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 64.833.962 113.398.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.537.300 4.791.373
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 164.740 164.740
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 5.881.965 1.899.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 5.881.965 1.899.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 333.408 770.531
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.671.734 8.363.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.889.770 2.440.319
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.781.964 5.923.280
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3.704.161 5.354.229
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3.704.161 5.354.229
ARA TOPLAM
306.951.589 288.534.818
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
306.951.589 288.534.818
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.264.507 321.750.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.264.507 321.750.213
Banka Kredileri
4 268.264.507 321.487.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 262.291
Ticari Borçlar
7.129.234 11.467.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.129.234 11.467.133
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 169.909 169.909
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.367.275 20.898.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 25.367.275 20.898.674
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 6.258.923 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 0 479.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 0 479.874
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
307.189.848 354.765.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
614.141.437 643.300.621
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
181.770.200 138.838.421
Ödenmiş Sermaye
17 62.000.000 33.012.769
Sermaye Avansı
17 0 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -9.609.750 -7.472.861
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -149.992.456 -149.992.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
129.169.223 132.077.658
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
129.169.223 132.077.658
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 160.877.517 161.550.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -31.708.294 -29.473.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 11.077.333 7.472.861
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 9.609.750 7.472.861
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.467.583
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 95.809.135 40.770.794
Net Dönem Karı veya Zararı
17 38.750.832 57.969.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
181.770.200 138.838.421
TOPLAM KAYNAKLAR
795.911.637 782.139.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 492.819.258 400.175.517 170.709.835 163.587.001
Satışların Maliyeti
18 -367.297.207 -242.957.233 -131.965.345 -92.855.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.522.051 157.218.284 38.744.490 70.731.930
BRÜT KAR (ZARAR)
125.522.051 157.218.284 38.744.490 70.731.930
Genel Yönetim Giderleri
19 -16.216.151 -13.320.073 -5.574.985 -4.869.656
Pazarlama Giderleri
19 -33.859.214 -23.852.302 -11.534.338 -8.606.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 50.836.902 108.941.769 10.706.063 69.545.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -47.147.220 -97.851.625 -17.892.823 -63.607.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.136.368 131.136.053 14.448.407 63.193.735
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 799.641 33.224.047 776.484 31.665.059
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.936.009 164.360.100 15.224.891 94.858.794
Finansman Gelirleri
21 6.740.854 9.345.322 4.211.905 4.881.458
Finansman Giderleri
22 -37.014.777 -210.389.513 17.821.423 -141.267.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.662.086 -36.684.091 37.258.219 -41.526.900
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.911.254 32.845.243 -8.788.536 33.250.730
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -609.017 0 -333.408 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.302.237 32.845.243 -8.455.128 33.250.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.750.832 -3.838.848 28.469.683 -8.276.170
DÖNEM KARI (ZARARI)
25 38.750.832 -3.838.848 28.469.683 -8.276.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.750.832 -3.838.848 28.469.683 -8.276.170
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,00750000 -0,00120000 0,00460000 -0,00250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.235.278 22.414.053 -1.856.135 23.738.561
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 31.219.416 0 31.219.416
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.794.097 -3.869.456 -2.320.168 -2.213.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
558.819 -4.935.907 464.033 -5.267.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 558.819 -4.935.907 464.033 -5.267.036
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.235.278 22.414.053 -1.856.135 23.738.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.515.554 18.575.205 26.613.548 15.462.391
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.515.554 18.575.205 26.613.548 15.462.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794619


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.