" />

KAP ***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:39
KAP ***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 108.000.000 149.104.739 3.435 -178.866.382 146.917.082 -17.317.404 41.625.997 140.707 -151.080.121 -47.234.462 51.293.591 0 51.293.591
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
-198.462 -47.036.000 47.234.462 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.451.670 -11.001.050 -12.452.720 0 -12.452.720
Dönem Karı (Zararı)
-11.001.050 -11.001.050 0 -11.001.050
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.451.670 -1.451.670 0 -1.451.670
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 108.000.000 149.104.739 0 0 0 0 0 3.435 -178.866.382 0 0 0 146.718.620 0 -18.769.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.625.997 0 140.707 0 -198.116.121 -11.001.050 0 38.840.871 0 38.840.871
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 68.658.765 7.671.968 0 61.306.515 0 61.306.515
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 0 -169.732 -10.001.274 17.843.109 -7.671.968 135 0 135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -510.275 2.094.331 1.584.056 0 1.584.056
Dönem Karı (Zararı)
2.094.331 2.094.331 0 2.094.331
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -510.275 -510.275 0 -510.275
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-618.782 -1.931.095 -2.549.877 0 -2.549.877
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 33.012.769 0 0 0 0 -618.782 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.626.723 0 -22.854.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.570.779 2.094.331 0 60.340.829 0 60.340.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.503.637 7.612.827
Dönem Karı (Zararı)
2.094.331 -11.001.050
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.094.331 -11.001.050
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.422.545 6.744.036
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 12 3.892.483 4.262.175
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
808.191 1.971.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 652.842 1.793.876
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 155.349 177.278
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-296.971 42.409
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -84.815 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 -150.221 15.949
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -61.935 26.460
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.018.842 1.026.723
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -558.425
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 , 24 0 -558.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.974.102 16.145.618
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.164.575 6.098.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.164.575 6.098.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.877.587 -426.538
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.895.591 -426.538
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.465.114 13.853.776
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-776.554 364.734
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.107.213 -4.658.873
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
117.461 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.224.674 -4.658.873
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-459.615 59.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
946.328 854.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.943.859 1.743.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-997.531 -888.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.457.226 11.888.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -789.941 -4.308.450
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 1.385.160 -11.964
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 1.358.370 44.637
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.907.582 819.872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.733.238
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 2.733.238
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.880.706 -2.359.809
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 12 -15.880.706 -2.359.809
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
14 -26.876 446.443
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.677.205 -150.199
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.305.032 43.931.710
Kredilerden Nakit Girişleri
60.598.657 43.443.237
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-293.625 488.473
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.490.952 -39.479.417
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.490.952 -39.542.829
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 63.412
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
22 -4.136.875 -4.602.492
Alınan Faiz
21 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
265.986 8.282.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
265.986 8.282.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.970.185 18.802.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.236.171 27.085.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.236.171 12.970.185
Ticari Alacaklar
5 124.688.003 105.943.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 124.688.003 105.943.733
Diğer Alacaklar
6 5.364.784 3.487.197
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 11.707 29.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.353.077 3.457.486
Stoklar
9 80.029.720 81.494.835
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.760.293 2.931.277
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 3.000 20.962
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.757.293 2.910.315
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 1.385.160
Diğer Dönen Varlıklar
8 4.742.307 5.301.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 4.742.307 5.301.005
ARA TOPLAM
231.821.278 213.513.392
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
231.821.278 213.513.392
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
29 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 145.040.232 145.040.232
Maddi Duran Varlıklar
10 180.795.542 170.873.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.848.076 8.781.817
Peşin Ödenmiş Giderler
7 688.797 741.259
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 688.797 741.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
337.372.647 325.436.887
TOPLAM VARLIKLAR
569.193.925 538.950.279
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
131.068.068 100.710.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
131.068.068 100.710.774
Banka Kredileri
4 127.787.956 97.324.350
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.280.112 3.386.424
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 0
Ticari Borçlar
88.889.970 95.147.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 131.179 13.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 88.758.791 95.133.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.702.119 5.620.813
Diğer Borçlar
6 14.602 13.547
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 14.602 13.547
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 204.791 215.013
Ertelenmiş Gelirler
14 1.006.752 2.557.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 1.006.752 2.557.153
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.854.186 5.510.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.669.383 1.481.189
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.184.803 4.029.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3.260.791 4.178.236
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 3.260.791 4.178.236
ARA TOPLAM
237.001.279 213.953.582
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
237.001.279 213.953.582
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
239.592.123 232.344.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
239.592.123 232.344.023
Banka Kredileri
4 237.674.031 229.945.118
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.918.092 2.398.905
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 334.649 351.303
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.875.671 10.563.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.875.671 10.563.118
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 19.251.086 18.359.813
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 1.798.288 2.071.925
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8 1.798.288 2.071.925
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
271.851.817 263.690.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
508.853.096 477.643.764
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.340.829 61.306.515
Ödenmiş Sermaye
17 33.012.769 33.012.769
Sermaye Düzeltme Farkları
17 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -618.782 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 -187.490.570 -187.490.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
128.772.302 129.452.309
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
128.772.302 129.452.309
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 151.626.723 151.796.455
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 -22.854.421 -22.344.146
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 0 0
Yasal Yedekler
0
Diğer Özkaynak Payları
0 0
Diğer Yedekler
17 0 10.001.274
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 84.570.779 68.658.765
Net Dönem Karı veya Zararı
17 2.094.331 7.671.968
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.340.829 61.306.515
TOPLAM KAYNAKLAR
569.193.925 538.950.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 110.887.868 82.214.205
Satışların Maliyeti
18 -71.605.903 -62.892.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.281.965 19.322.157
BRÜT KAR (ZARAR)
39.281.965 19.322.157
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.342.388 -7.745.132
Pazarlama Giderleri
19 -7.004.368 -6.646.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 17.175.936 20.227.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -12.867.312 -19.583.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.243.833 5.574.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 1.465.153
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -906.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.243.833 6.133.119
Finansman Gelirleri
21 1.701.583 2.190.634
Finansman Giderleri
22 -30.832.243 -18.298.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.113.173 -9.974.328
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.018.842 -1.026.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -318.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.018.842 -708.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.094.331 -11.001.050
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.094.331 -11.001.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.094.331 -11.001.050
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-510.277 -1.451.670
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -637.846 -1.814.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
127.569 362.918
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
127.569 362.918
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-510.277 -1.451.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.584.054 -12.452.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.584.054 -12.452.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679208


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.