KAP ***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 18:18
KAP ***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Finansal Rapor

***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 140.500.000 -654.474 1.095.562 -179.799.175 45.968.669 7.110.582 -27.100.380 -19.989.798
Transferler
21 260.336 45.708.333 -45.968.669
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-234.988 341.448.748 341.213.760 -49.807.839 291.405.921
Dönem Karı (Zararı)
28 341.448.748 341.448.748 -49.807.839 291.640.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21, 29 -234.988 -234.988 -234.988
Sermaye Arttırımı
21 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Sermaye Azaltımı
21 -45.000.000 45.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 753.706 78.132.219 78.885.925 76.902.669 155.788.594
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
21 -72.755 53.590 -1.186.380 -1.205.545 5.550 -1.199.995
Dönem Sonu Bakiyeler
21 140.500.000 -208.511 1.409.488 -12.145.003 341.448.748 471.004.722 471.004.722
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 140.500.000 -319.997 1.409.488 -14.233.600 384.238.732 511.594.623 511.594.623
Transferler
21 14.553.774 369.684.958 -384.238.732
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-573.184 364.824.693 364.251.509 364.251.509
Dönem Karı (Zararı)
28 0 364.824.693 364.824.693 364.824.693
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21, 29 -573.184 0 -573.184 -573.184
Dönem Sonu Bakiyeler
21 140.500.000 -893.181 15.963.262 355.451.358 364.824.693 875.846.132 875.846.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.024.957 -560.361.421
Dönem Karı (Zararı)
364.824.693 291.640.909
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
364.824.693 291.640.909
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.182.394 -571.169.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 150.061.298 55.641.551
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-81.339 9.661.499
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -81.339 9.661.499
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.396.221 -502.891.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.147.675 870.855
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -456.683 -1.208.230
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -499.659.176
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -3.087.213 -2.895.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
360.352.483 211.933.328
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 360.352.483 211.933.328
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -15.405.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.405.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -99.650.659 -39.696.533
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -359.698.168 -305.818.042
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-359.698.168 -305.818.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-433.341.483 -280.024.149
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12 29.167 -116.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5, 8 -126.894.191 -186.009.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5, 9 -72.433.080 32.481.664
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -19.431.782 1.183.128
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -203.219.391 -78.680.556
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5, 8 305.116.217 5.275.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 5.284.477 813.760
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5, 9 32.760 -17.608.481
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 142.102.522 62.639.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-463.928.182 -100.002.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.334.396 -559.552.988
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -34.690.561 -808.433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-255.352.254 -145.750.694
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 240.000.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -1.200.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 684.643.262 614.655.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 15 -939.995.516 -999.206.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
391.323.845 317.532.979
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.594.633.048 1.008.641.833
Kredilerden Nakit Girişleri
1.594.633.048 1.008.641.833
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -842.956.720 -524.175.526
Ödenen Faiz
-360.352.483 -211.933.328
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.946.634 -388.579.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.946.634 -388.579.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.035.902 407.362.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.982.536 18.783.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 116.982.536 50.035.902
Finansal Yatırımlar
12 306.257 335.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
306.257 335.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
306.257 335.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
195.963.379 68.987.849
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 8 29.882.654 8.365.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 166.080.725 60.622.423
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
421.356.828 349.126.738
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
420.759.254 348.612.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
597.574 514.439
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 24.712.239 5.280.457
Peşin Ödenmiş Giderler
11 264.051.363 80.981.662
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 264.051.363 80.981.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
727.503 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 28.795.758 1.441.912
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 28.795.758 1.441.912
ARA TOPLAM
1.052.895.863 556.189.944
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.052.895.863 556.189.944
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.667.577 2.464.587
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.667.577 2.464.587
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 25.175.000 7.420.000
Maddi Duran Varlıklar
14 2.193.588.235 1.588.151.378
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.058.813.468 1.460.636.534
Diğer Maddi Duran Varlıklar
134.774.767 127.514.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 510.151.864 205.424.131
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.481.638 38.122.856
Şerefiye
3 18.453.894 18.453.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 17.027.744 19.668.962
Peşin Ödenmiş Giderler
11 27.043.429 6.893.739
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 27.043.429 6.893.739
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 134.542.350 34.084.925
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.928.650.093 1.882.561.616
TOPLAM VARLIKLAR
3.981.545.956 2.438.751.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.043.858.777 604.914.700
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.043.858.777 604.914.700
Banka Kredileri
7 716.257.144 350.759.284
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
322.259.714 252.135.361
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.341.919 2.020.055
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
512.918.844 277.331.265
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
512.918.844 277.331.265
Banka Kredileri
7 512.918.844 277.331.265
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
8 388.042.899 346.357.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 8 0 28.736.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 388.042.899 317.621.896
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.278.591 3.994.114
Diğer Borçlar
98.340 65.580
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5, 9 20.765 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 77.575 65.580
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
251.022.674 108.920.152
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 251.022.674 108.920.152
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 423.841 34.498.697
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.745.173 9.918.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.723.116 1.352.507
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.022.057 8.565.953
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.485.452 6.448.037
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 15.485.452 6.448.037
ARA TOPLAM
2.229.874.591 1.392.448.920
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.229.874.591 1.392.448.920
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
563.023.996 485.879.324
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
563.023.996 485.879.324
Banka Kredileri
7 272.685.896 271.862.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 290.338.100 214.017.271
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
311.766.930 48.335.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 311.766.930 48.335.697
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.034.307 492.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.034.307 492.995
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
875.825.233 534.708.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.105.699.824 1.927.156.936
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
875.846.132 511.594.624
Ödenmiş Sermaye
21 140.500.000 140.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-893.181 -319.997
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-893.181 -319.997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -893.181 -319.997
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 15.963.262 1.409.488
Yasal Yedekler
15.963.262 1.409.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 355.451.358 -14.233.600
Net Dönem Karı veya Zararı
28 364.824.693 384.238.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
875.846.132 511.594.624
TOPLAM KAYNAKLAR
3.981.545.956 2.438.751.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.684.655.086 1.219.609.180 686.395.717 445.287.986
Satışların Maliyeti
22 -948.640.740 -920.616.628 -369.023.494 -208.945.809
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
736.014.346 298.992.552 317.372.223 236.342.177
BRÜT KAR (ZARAR)
736.014.346 298.992.552 317.372.223 236.342.177
Genel Yönetim Giderleri
23 -104.082.044 -98.288.139 -46.140.417 -20.224.087
Pazarlama Giderleri
23 -73.237.025 -45.374.097 -35.169.060 -18.054.673
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 86.397.001 34.355.715 26.225.428 18.655.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -16.277.877 -19.022.389 -9.980.172 -5.942.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
628.814.401 170.663.642 252.308.002 210.776.011
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 19.048.619 295.942.313 1.708.260 77.332
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -35.755 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
647.827.265 466.605.955 254.016.262 210.853.343
Finansman Gelirleri
26 33.596.147 20.608.259 1.672.722 15.647
Finansman Giderleri
26 -416.249.378 -235.269.838 -182.056.481 -92.103.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
265.174.034 251.944.376 73.632.503 118.765.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 99.650.659 39.696.533 43.656.479 -2.044.626
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-615.705 0 759.120 388.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
100.266.364 39.696.533 42.897.359 -2.433.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
364.824.693 291.640.909 117.288.982 116.721.350
DÖNEM KARI (ZARARI)
364.824.693 291.640.909 117.288.982 116.721.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 0 -49.807.839 0 6.283.244
Ana Ortaklık Payları
28 364.824.693 341.448.748 117.288.982 110.438.106
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 2,60000000 2,43000000 0,83000000 0,79000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-573.184 -247.020 401.049 14.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-764.246 -308.775 453.545 17.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
191.062 61.755 -52.496 -3.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
191.062 61.755 -52.496 -3.561
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-573.184 -247.020 401.049 14.243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
364.251.509 291.393.889 117.690.031 116.735.593
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -49.807.839 0 6.283.244
Ana Ortaklık Payları
364.251.509 341.201.728 117.690.031 110.452.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215929


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.