KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 - 22:44
KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.208.321 -249.609 63.321.530 134.950.113 69.460.568 411.109.344 411.109.344
Transferler
2.756.852 66.703.716 -69.460.568 -69.460.568 -69.460.568
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.186.886 -21.186.886 -21.186.886
Dönem Karı (Zararı)
-21.186.886 -21.186.886 -21.186.886
Kar Payları
-34.730.284 -34.730.284 -34.730.284
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.208.321 -249.609 66.078.382 166.923.545 -21.186.886 355.192.174 355.192.174
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -3.093.729 -339.861 66.078.382 166.923.545 -36.134.110 339.269.290 339.269.290
Transferler
-36.134.110 -36.134.110 339.269.290 339.269.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.037.002 -11.037.002 -11.037.002
Dönem Karı (Zararı)
-11.037.002 -11.037.002 -11.037.002
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -3.093.729 -339.861 66.078.382 130.789.435 -11.037.002 328.232.288 328.232.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.766.781 43.468.872
Dönem Karı (Zararı)
-11.037.002 -21.186.886
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.037.002 -21.186.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.448.892 24.971.058
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.026.021 7.653.023
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -78.235
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -78.235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.511.665 1.948.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.276.532 1.183.393
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
235.133 765.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.640.069 14.039.433
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.103.762 -1.368.776
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 10.743.831 15.408.209
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.884.601 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.884.601 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 869.335 1.388.456
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
869.335 1.388.456
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.482.799 34.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -14.967
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.786.877 40.748.218
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.475.157 54.937.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.346.068 17.006.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.870.911 37.930.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.494.985 -2.643.749
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
671.212 -863.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
823.773 -1.779.872
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.712.779 -11.213.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.084.395 -2.558.674
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
319.517 -4.766.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.764.878 2.207.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
566.225 2.335.796
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.975.389 228.178
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.975.389 228.178
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-571.739 -337.285
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.198.767 44.532.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-431.986 -1.063.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.578.198 -19.933.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.406
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.321.002 -21.948.254
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-633.275 -21.823.585
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-687.727 -124.669
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.131.301 2.269.633
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.131.301 2.269.633
Ödenen Faiz
-125.895 -275.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.934.926 19.657.747
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.742.674 411.215.960
Kredilerden Nakit Girişleri
72.298.723 132.953.640
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
130.401.500
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
443.951 147.860.820
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.722.691 -373.439.493
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.722.691 -107.598.473
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -117.980.200
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -147.860.820
Ödenen Faiz
-13.058.671 -19.487.496
Alınan Faiz
1.103.762 1.368.776
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.746.343 43.193.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.746.343 43.193.194
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.637.471 89.122.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.891.128 132.315.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 35.891.128 42.637.471
Ticari Alacaklar
7 165.217.033 154.741.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 80.678.743 51.332.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 84.538.290 103.409.201
Diğer Alacaklar
5.043.784 4.878.354
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.397.905 3.456.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.645.879 1.421.911
Stoklar
8 69.340.620 73.053.399
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.253.471 2.290.757
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-9 1.082.379 1.695.053
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
171.092 595.704
Diğer Dönen Varlıklar
45.285 36.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
45.285 36.012
ARA TOPLAM
276.791.321 277.637.869
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
276.791.321 277.637.869
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.252.645 1.230.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.252.645 1.230.694
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 13.110.508 13.979.843
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 931.784 941.153
Maddi Duran Varlıklar
11 359.293.255 367.478.595
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 381.782 460.602
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 49.385.657 49.345.607
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.509.770 378.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.509.770 378.469
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 22.542.928 20.060.128
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
448.408.329 453.875.091
TOPLAM VARLIKLAR
725.199.650 731.512.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 108.266.993 117.936.353
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 13.037.537 23.605.107
Ticari Borçlar
7 63.771.751 43.687.356
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 10.408.268 10.088.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 53.363.483 33.598.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.525.207 1.958.982
Diğer Borçlar
4.019.083 2.041.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 170.161 170.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.848.922 1.871.094
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 609.949 1.181.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
609.949 1.181.688
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.123.100 2.887.967
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.123.100 2.887.967
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.350 35.789
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.350 35.789
ARA TOPLAM
195.386.970 193.334.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.386.970 193.334.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 166.075.635 166.133.563
Türev Araçlar
14.914.302 13.029.701
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 64.327 64.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
64.327 64.327
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.526.128 19.681.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.468.164 18.623.618
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.057.964 1.057.964
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.580.392 198.909.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
396.967.362 392.243.670
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
328.232.288 339.269.290
Ödenmiş Sermaye
15 143.235.330 143.235.330
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.599.733 2.599.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.433.590 -3.433.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.093.729 -3.093.729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.093.729 -3.093.729
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-339.861 -339.861
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 66.078.382 66.078.382
Yasal Yedekler
66.078.382 66.078.382
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
130.789.435 166.923.545
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.037.002 -36.134.110
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
328.232.288 339.269.290
TOPLAM KAYNAKLAR
725.199.650 731.512.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 104.116.309 72.925.437
Satışların Maliyeti
16 -99.138.095 -68.443.880
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.978.214 4.481.557
BRÜT KAR (ZARAR)
4.978.214 4.481.557
Genel Yönetim Giderleri
-6.403.085 -8.127.141
Pazarlama Giderleri
-650.796 -1.249.051
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.070 -17.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.954.370 1.338.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -852.374 -879.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-974.741 -4.454.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.798 26.816
Özkaynak Yöntemiyle
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.450 Değişim: 0,59% Hacim : 12.610 Mio.TL Son veri saati : 17:08
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3442 Değişim: -1,32%
Düşük 8,3102 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1453 Değişim: -1,22%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
497,68 Değişim: -0,69%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.