KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 22:30
KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.936.428 -313.279 53.352.562 135.262.771 116.820.407 448.021.096 448.021.096
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
71.731.079
Dönem Karı (Zararı)
71.678.759 71.678.759 71.678.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
46.378 5.942 52.320 52.320
Kar Payları
-106.851.439 -106.851.439 -106.851.439
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.890.050 -307.337 63.321.530 134.950.113 71.678.759 412.588.078 412.588.078
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.208.321 -249.609 63.321.530 134.950.113 69.460.568 411.109.344 411.109.344
Transferler
2.756.852 66.703.716 -69.460.568 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-615.083 -33.459 -42.828.764 -43.477.306 -43.477.306
Dönem Karı (Zararı)
-42.828.764 -42.828.764 -42.828.764
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-615.083 -33.459
Kar Payları
-34.730.284 -34.730.284 -34.730.284
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.823.404 -283.068 66.078.382 166.923.545 -42.828.764 332.901.754 332.901.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.847.679 -109.989.225
Dönem Karı (Zararı)
-42.828.764 71.678.759
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-42.828.764 71.678.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.019.676 63.164.660
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.144.004 21.114.311
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-100.235 -8.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-100.235 -8.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.301.838 2.738.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.270.014 2.175.465
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -90.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.031.824 652.540
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.351.828 19.492.865
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.328.566 -2.961.507
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 47.680.394 22.454.372
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.453.998 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 8.453.998 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 4.202.301 -492.026
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4.202.301 -492.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.285.331 20.098.876
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.727 220.629
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-48.727 220.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.242.131 -112.402.297
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.507.695 -22.396.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.006.169 -21.017.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.501.526 -1.379.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.819.239 -2.439.769
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-594.072 777.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.225.167 -3.217.178
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
26.678.495 -58.038.839
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.093.059 -20.592.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.552.837 -4.147.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.540.222 -16.445.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.339.918 -979.597
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.183.986 -7.529.154
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16 48
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.183.970 -7.529.202
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
444.335 -425.364
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.433.043 22.441.122
Ödenen Temettüler
-34.730.284 -106.851.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.346.070 -1.680.440
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.490.990 -23.898.468
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.878.218 -11.694.235
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.466 36.794
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.466 36.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.125.491 -8.678.541
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.746.224 -8.493.794
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-379.267 -184.747
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.720.955 -485.958
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
1.720.955 -485.958
Ödenen Faiz
-588.148 -2.566.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.420.995 145.536.274
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
657.695.932 863.074.027
Kredilerden Nakit Girişleri
257.802.758 645.383.737
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
12 246.401.500 217.690.290
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
12 153.491.674 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-679.530.004 -699.319.243
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -328.557.484 -599.609.153
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
12 -198.381.700 -99.710.090
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
12 -152.590.820 0
Ödenen Faiz
-51.915.489 -21.180.017
Alınan Faiz
5.328.566 2.961.507
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.451.534 23.852.814
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.451.534 23.852.814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 89.122.550 81.720.615
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.671.016 105.573.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.671.016 89.122.550
Ticari Alacaklar
7 167.547.722 193.955.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 39.461.893 58.468.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 128.085.829 135.487.120
Diğer Alacaklar
5.421.901 2.984.405
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.361.972 2.227.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.059.929 757.132
Stoklar
8 78.964.678 105.643.173
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.807.032 1.957.703
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-9 650.929 1.191.556
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.156.103 766.147
Diğer Dönen Varlıklar
28.135 2.143.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.135 2.143.762
ARA TOPLAM
268.440.484 395.806.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
268.440.484 395.806.775
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.235.314 1.080.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.235.314 1.080.636
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 13.793.472 18.029.232
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 978.485 1.007.978
Maddi Duran Varlıklar
11 369.402.932 354.129.676
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 574.248 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 47.962.799 39.274.542
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.689.457 4.410.412
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.689.457 4.410.412
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 11.969.855 9.530.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
448.606.562 427.463.228
TOPLAM VARLIKLAR
717.047.046 823.270.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 121.500.368 304.841.002
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 25.575.349 18.093.208
Ticari Borçlar
7 30.067.796 50.160.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 8.898.644 11.451.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.169.152 38.709.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.906.043 2.566.125
Diğer Borçlar
5.348.275 1.176.827
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 170.161 170.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.178.114 1.006.682
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.569.717 1.009.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.569.717 1.009.593
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.742.844 1.711.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.742.844 1.711.020
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.308 24.770
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.308 24.770
ARA TOPLAM
191.747.700 379.583.400
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.747.700 379.583.400
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 166.455.994 16.666.667
Türev Araçlar
8.453.998 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 102.924 218.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.384.676 15.691.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.234.329 15.541.532
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 150.347 150.347
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.397.592 32.577.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
384.145.292 412.160.659
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
332.901.754 411.109.344
Ödenmiş Sermaye
15 143.235.330 143.235.330
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.599.733 2.599.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.106.472 -2.457.930
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.823.404 -2.208.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.823.404 -2.208.321
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-283.068 -249.609
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 66.078.382 63.321.530
Yasal Yedekler
66.078.382 63.321.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.923.545 134.950.113
Net Dönem Karı veya Zararı
-42.828.764 69.460.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
332.901.754 411.109.344
TOPLAM KAYNAKLAR
717.047.046 823.270.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 289.360.134 437.460.850 115.315.579 141.471.508
Satışların Maliyeti
16 -242.804.355 -305.774.246 -92.984.717 -108.321.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.555.779 131.686.604 22.330.862 33.150.218
BRÜT KAR (ZARAR)
46.555.779 131.686.604 22.330.862 33.150.218
Genel Yönetim Giderleri
-26.046.273 -18.878.673 -8.976.354 -6.535.055
Pazarlama Giderleri
-11.385.738 -8.612.964 -3.995.206 -3.219.111
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-56.874 -44.660 -19.674 -11.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 6.437.583 12.237.799 1.437.499 5.264.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.218.302 -3.922.554 -847.170 -1.583.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.286.175 112.465.552 9.929.957 27.065.401
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
84.274 35.546 45.609 11.849
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -220.629 0 -220.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -4.202.301 492.026 -1.021.949 -833.010
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.168.148 112.772.495 8.953.617 26.023.946
Finansman Gelirleri
18 15.289.244 44.603.413 1.696.035 31.759.882
Finansman Giderleri
18 -69.571.487 -65.598.273 -26.850.811 -44.935.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-45.114.095 91.777.635 -16.201.159 12.848.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.285.331 -20.098.876 2.238.805 -3.440.836
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 -18.008.170 0 -2.648.987
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.285.331 -2.090.706 2.238.805 -791.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.828.764 71.678.759 -13.962.354 9.407.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.828.764 71.678.759 -13.962.354 9.407.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-42.828.764 71.678.759
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,62% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4429 Değişim: -0,56%
Düşük 13,3360 17.01.2022 Yüksek 13,7069
Açılış: 13,5192
15,3480 Değişim: -0,52%
Düşük 15,1769 17.01.2022 Yüksek 15,6321
Açılış: 15,428
786,16 Değişim: -0,44%
Düşük 780,53 17.01.2022 Yüksek 802,18
Açılış: 789,66
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.