KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 20:17
KAP ***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BOLUC*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.635.677 -278.848 44.568.739 132.696.291 106.350.303 426.535.971 426.535.971
Transferler
8.783.823 97.566.480 -106.350.303 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-240.141 -20.450 41.009.845 40.749.254 40.749.254
Dönem Karı (Zararı)
41.009.845 41.009.845 41.009.845
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-240.141 -20.450 -260.591 -260.591
Kar Payları
-95.000.000 -95.000.000 -95.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 2.875.818 -299.198 53.352.562 135.262.771 41.009.845 372.285.225 372.285.225
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.936.428 -313.279 53.352.562 135.262.771 116.820.407 448.021.096 448.021.096
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-312.658 -312.658 -312.658
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
9.968.968 106.851.439 -116.820.407 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.378 5.942 62.271.577 62.323.897 62.323.897
Dönem Karı (Zararı)
62.271.577 62.271.577 62.271.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
46.378 5.942 52.320 52.320
Kar Payları
-106.851.439 -106.851.439 -106.851.439
Dönem Sonu Bakiyeler
143.235.330 2.599.733 -2.890.050 -307.337 63.321.530 134.950.113 62.271.577 403.180.896 403.180.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.923.639 29.353.936
Dönem Karı (Zararı)
62.271.577 41.009.845
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.271.577 41.009.845
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.829.528 32.356.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.082.824 13.781.381
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-47.676
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-47.676
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.571.335 1.582.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.355.159 1.416.348
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
216.176 166.481
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.842.030 6.588.463
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.983.113 -92.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 8.825.143 6.680.882
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.325.036 580.165
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.325.036 580.165
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 16.658.040 9.977.252
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
335 -105.755
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 335 -105.755
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.621.162 -33.986.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.333.193 -22.078.833
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.381.251 1.045.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-951.942 -23.124.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-670.241 -172.520
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
429.658 65.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.099.899 -238.001
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.572.612 -2.945.694
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.554.887 -6.778.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.907.135 -890.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.647.752 -5.887.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-862.270 -1.424.469
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.423.914 2.921.963
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-61.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.423.914 2.983.420
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-204.045 -3.508.999
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.479.943 39.379.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.126.600 -1.025.566
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -15.429.704 -9.000.409
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.473.600 -12.822.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.048 224.988
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.048 224.988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.647.805 -16.052.006
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.527.612 -15.586.398
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -120.193 -465.608
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-541.233 3.004.862
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-541.233 3.004.862
Ödenen Faiz
-2.286.610 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.387.838 -12.819.003
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.086.606 408.530.471
Kredilerden Nakit Girişleri
218.003.052 408.530.471
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
106.083.554 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-233.451.334 -416.158.497
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-233.451.334 -416.158.497
Ödenen Faiz
-12.230.547 -5.283.396
Alınan Faiz
1.983.113 92.419
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.837.877 3.712.777
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.837.877 3.712.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.720.615 4.099.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 177.558.492 7.812.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 177.558.492 81.720.615
Ticari Alacaklar
6 226.512.668 206.352.931
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 67.220.514 47.839.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 159.292.154 158.513.668
Diğer Alacaklar
1.401.054 1.146.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 37.967 55.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.363.087 1.090.171
Stoklar
7 69.365.206 51.792.594
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.447.786 1.151.873
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 394.304 805.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.053.482 345.894
Diğer Dönen Varlıklar
7.729 25.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.729 25.955
ARA TOPLAM
476.292.935 342.190.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
476.292.935 342.190.089
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
897.566 760.121
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
897.566 760.121
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 19.427.845 18.274.229
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 939.578 956.399
Maddi Duran Varlıklar
10 380.881.369 387.954.668
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 14.869.555 14.921.552
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.036.597 503.863
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.036.597 503.863
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 10.272.059 11.544.350
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
428.324.569 434.915.182
TOPLAM VARLIKLAR
904.617.504 777.105.271
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 256.545.547 160.615.065
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 18.423.229 18.790.510
Ticari Borçlar
6 59.841.144 75.396.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 10.633.378 14.540.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 49.207.766 60.855.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.333.877 4.196.147
Diğer Borçlar
110.732.699 9.311.817
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 99.007.390 170.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.725.309 9.141.720
Ertelenmiş Gelirler
8 1.590.119 2.167.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.590.119 2.167.263
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 8.455.290 8.525.811
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.731.276 1.515.100
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.731.276 1.515.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.374 20.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.374 20.731
ARA TOPLAM
460.680.555 280.538.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
460.680.555 280.538.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 25.000.000 33.333.333
Ertelenmiş Gelirler
8 373.099 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.382.954 15.212.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.946.708 14.776.122
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 436.246 436.246
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.756.053 48.545.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
501.436.608 329.084.175
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
403.180.896 448.021.096
Ödenmiş Sermaye
14 143.235.330 143.235.330
Sermaye Düzeltme Farkları
14 2.599.733 2.599.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.197.387 -3.249.707
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.890.050 -2.936.428
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.890.050 -2.936.428
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-307.337 -313.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 63.321.530 53.352.562
Yasal Yedekler
63.321.530 53.352.562
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
134.950.113 135.262.771
Net Dönem Karı veya Zararı
62.271.577 116.820.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
403.180.896 448.021.096
TOPLAM KAYNAKLAR
904.617.504 777.105.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 295.989.342 234.917.040 153.785.934 140.118.887
Satışların Maliyeti
17 -197.452.956 -163.884.627 -100.709.370 -91.379.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.536.386 71.032.413 53.076.564 48.739.816
BRÜT KAR (ZARAR)
98.536.386 71.032.413 53.076.564 48.739.816
Genel Yönetim Giderleri
-12.343.618 -10.185.963 -7.005.024 -5.595.290
Pazarlama Giderleri
-5.393.853 -4.289.307 -3.125.508 -2.549.009
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-33.204 -39.454 -11.020 -19.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.973.016 5.428.960 2.101.075 2.026.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.338.576 -3.269.726 -1.409.321 -1.462.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.400.151 58.676.923 43.626.766 41.139.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 23.697 129.452 11.848 11.848
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -335 -335
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.325.036 -580.165 279.556 176.450
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.748.549 58.226.210 43.917.835 41.328.022
Finansman Gelirleri
19 12.843.531 116.660 7.637.671 85.762
Finansman Giderleri
19 -20.662.463 -7.355.773 -11.166.275 -3.379.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.929.617 50.987.097 40.389.231 38.034.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.658.040 -9.977.252 -8.494.695 -7.428.107
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -15.359.183 -10.405.664 -8.531.962 -7.538.732
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.298.857 428.412 37.267 110.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.271.577 41.009.845 31.894.536 30.606.318
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.271.577 41.009.845 31.894.536 30.606.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
62.271.577 41.009.845 31.894.536 30.606.318
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,43000000 0,29000000 0,22000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.320 -260.591 52.320 -260.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.972 -300.176 57.972 -300.176
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.942 -20.450 5.942 -20.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.942 -20.450 5.942 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.594 60.035 -11.594 60.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.594 60.035 -11.594 60.035
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.320 -260.591 52.320 -260.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.323.897 40.749.254 31.946.856 30.345.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
62.323.897 40.749.254 31.946.856 30.345.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702196


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.