" />

KAP ***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.02.2022 - 18:13
KAP ***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.846 22.846
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Kar Dağıtımı
-5.889 5.889 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-5.889 5.889 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
37.857 45.858 -29.926 22.846 76.635 76.635
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.913 6.913 -168 6.745
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25 25
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
-7.001 29.847 -22.846 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-7.001 29.847 -22.846 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6 37.857 38.857 -79 6.913 83.548 -143 83.405


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
14.793 14.793 6.644 6.644
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
14.793 14.793 6.644 6.644
Cayılamaz Taahhütler
14.793 14.793 6.644 6.644
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.793 14.793 6.644 6.644
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
-108 -108 -950 0 -950
EMANET KIYMETLER
-108 -108 -950 0 -950
Tahsile Alınan Çekler
-108 -108 -950 -950
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
14.685 14.685 5.694 0 5.694


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
24.847 -4.761
Alınan Faizler
735 34.882
Ödenen Faizler
-8.564 -4.970
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-205 -122
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
49.356 8.065
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.782 -815
Ödenen Vergiler
7
Diğer
-14.693 -41.808
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-35.076 -12.222
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.229 -8.485
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-81.245 -84.499
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.781 48.175
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.200
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
55.179 36.787
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-10.229 -16.983
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
13.654 5.168
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
52.474 5.168
Diğer
-38.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.030 15.470
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.470
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.030
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.605 3.655
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.743 88
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.138 3.743


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.745 22.846
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.745 22.846


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.495 9.495 3.871 3.871
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.138 2.138 3.743 3.743
Bankalar
(2) 2.138 2.138 3.743 3.743
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.357 7.357 128 128
Diğer Finansal Varlıklar
(1) 7.357 7.357 128 128
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(3) 40.419 40.419 83.066 83.066
Krediler
104.872 104.872 147.684 147.684
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-64.453 -64.453 -64.618 -64.618
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 210.205 210.205 154.625 154.625
Satış Amaçlı
210.205 210.205 154.625 154.625
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(4) 1.099 1.099 1.750 1.750
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(6) 84.083 84.083 45.238 45.238
CARİ VERGİ VARLIĞI
(7) 225 225 107 107
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(7) 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(10) 37.671 3.192 40.863 37.621 3.192 40.813
VARLIKLAR TOPLAMI
383.197 3.192 386.389 326.278 3.192 329.470
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
(2) 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(1) 36.158 36.158 41.188 41.188
Tahviller
36.158 36.158 41.188 41.188
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0
KARŞILIKLAR
(4) 41.718 41.718 3.713 3.713
Çalışan Hakları Karşılığı
176 176 133 133
Diğer Karşılıklar
41.542 41.542 3.580 3.580
CARİ VERGİ BORCU
(5) 24 24
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5) 15.884 15.884 14.271 14.271
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(3) 203.676 5.524 209.200 188.139 5.524 193.663
ÖZKAYNAKLAR
(6) 83.405 83.405 76.635 76.635
Ödenmiş Sermaye
37.857 37.857 37.857 37.857
Kar Yedekleri
38.857 38.857 45.858 45.858
Yasal Yedekler
3.724 3.724 3.414 3.414
Olağanüstü Yedekler
35.133 35.133 42.444 42.444
Kar veya Zarar
6.834 6.834 -7.080 -7.080
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-79 -79 -29.926 -29.926
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.913 6.913 22.846 22.846
Azınlık Payları
-143 -143
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
380.865 5.524 386.389 323.946 5.524 329.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 34.253 46.117
Kredilerden Alınan Faizler
33.518 45.999
Bankalardan Alınan Faizler
735 118
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -8.564 -4.970
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-335
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.564 -4.635
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
25.689 41.147
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(3) -205 -122
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-205 -122
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-205 -122
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 454 8.492
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
454 1
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.491
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 42.662 29.654
FAALİYET BRÜT KÂRI
68.600 79.171
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -37.796 -44.472
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -1.782 -815
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -20.664 -9.395
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.358 24.489
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.358 24.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -1.613 -1.643
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.613 -1.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.745 22.846
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
6.745 22.846
Grubun Karı (Zararı)
6.913 22.846
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-168 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004136


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,00% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0947 Değişim: 0,16%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1027
Açılış: 33,0413
36,0708 Değişim: 0,36%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1207
Açılış: 35,9402
2.558,43 Değişim: 0,29%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.