KAP ***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:12
KAP ***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***BOGVY*** BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
45.000 45.244 -355 -10.211 79.678
Yeni Bakiye
45.000 45.244 -355 -10.211 79.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.958 -7.958
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.143 614 -12.857 -19.386
Kar Dağıtımı
-10.825 10.211 -614
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-10.825 10.211 -614
Dönem Sonu Bakiyeler
37.857 45.858 -24.037 -7.958 51.720
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789
Yeni Bakiye
37.857 45.858 -24.037 -5.889 53.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.935 2.935
Kar Dağıtımı
-5.889 5.889
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-5.889 5.889
Dönem Sonu Bakiyeler
5,5 37.857 45.858 -29.926 2.935 56.724


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.425 5.425 1.948 1.948
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
(2) 5.425 5.425 1.948 1.948
Cayılamaz Taahhütler
5.425 5.425 1.948 1.948
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.425 5.425 1.948 1.948
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 143 143 88 88
EMANET KIYMETLER
143 143 88 88
Tahsile Alınan Çekler
113 113 88 88
Tahsile Alınan Ticari Senetler
30 30
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
5.568 5.568 2.036 2.036


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
12.868 -8.320
Alınan Faizler
181 4.729
Ödenen Faizler
-2.325 -12.566
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-48 -50
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
16.404 6.275
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-462 -398
Ödenen Vergiler
0 -2.545
Diğer
-882 -3.765
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-10.643 110.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.236 2.571
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-16.604 -8.976
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.028 -46.143
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.200 11.470
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.425 151.810
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.225 102.412
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.983 341
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.189 -2
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.206 343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.848 -103.749
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
4.848 -83.749
Diğer
-20.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
90 -996
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(1) 88 1.047
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 178 51


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.935 -7.958
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.935 -7.958


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
306 20.943 21.249 216 17.707 17.923
Nakit ve Nakit Benzerleri
178 178 88 88
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
0 0 0 0
Bankalar
(2) 178 178 88 88
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
128 20.943 21.071 128 17.707 17.835
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
(1) 128 20.943 21.071 128 17.707 17.835
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(3) 162.016 162.016 155.029 155.029
Krediler
202.582 202.582 195.723 195.723
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-40.566 -40.566 -40.694 -40.694
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 25.631 25.631 18.661 18.661
Satış Amaçlı
25.631 25.631 18.661 18.661
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(8) 100 100 100 100
İştirakler (Net)
100 100 100 100
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
100 100 100 100
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(4) 2.080 2.080 2.389 2.389
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 0 0 0 0
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(6) 141 141 2.918 2.918
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(6) 9.652 9.652 791 791
DİĞER AKTİFLER (Net)
(9) 86.794 3.192 89.986 83.844 3.192 87.036
VARLIKLAR TOPLAMI
286.720 24.135 310.855 263.948 20.899 284.847
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 0 0 4.200 4.200
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(1) 30.566 30.566 25.718 25.718
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
30.566 30.566 25.718 25.718
FONLAR
0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(3) 12.425 12.425 9.543 9.543
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
95 95 102 102
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
12.330 12.330 9.441 9.441
CARİ VERGİ BORCU
(4) 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(4) 22.274 22.274 13.420 13.420
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(3) 183.342 5.524 188.866 172.653 5.524 178.177
ÖZKAYNAKLAR
(5) 56.724 56.724 53.789 53.789
Ödenmiş Sermaye
37.857 37.857 37.857 37.857
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0
Kar Yedekleri
45.858 45.858 45.858 45.858
Yasal Yedekler
3.414 3.414 3.414 3.414
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
42.444 42.444 42.444 42.444
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
-26.991 -26.991 -29.926 -29.926
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-29.926 -29.926 -24.037 -24.037
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.935 2.935 -5.889 -5.889
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
305.331 5.524 310.855 279.323 5.524 284.847


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 6.968 8.877
Kredilerden Alınan Faizler
(1.1) 6.967 4.062
Bankalardan Alınan Faizler
(1.2) 1 123
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
(1.3) 4.692
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -2.325 -12.624
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(2.2) -254 -1.986
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(2.1) -2.071 -10.638
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.643 -3.747
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(3) -48 -50
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-48 -50
Diğer
-48 -50
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 3.242 744
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.068
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.242 1.812
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 789 593
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.626 -2.460
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -2.952 -1.422
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -462 -398
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -2.283 -3.680
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.929 -7.960
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.929 -7.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) 6 2
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
6 2
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.935 -7.958
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.935 -7.958
Grubun Karı (Zararı)
2.935 -7.958
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867395


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.