KAP ***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 19:07
KAP ***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 -1.896.716 1.751.164 -82.749.625 12.783.714 209.888.537
Transferler
12.783.714 -12.783.714
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.547
Dönem Karı (Zararı)
-2.528.010 -2.528.010
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.547
Dönem Sonu Bakiyeler
280.000.000 -2.228.263 1.751.164 -69.965.911 -2.528.010 207.028.980 0 207.028.980
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 0 132.450.162 -2.875.401 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523
Transferler
-3.587.367 33.207.876 -29.620.509
Dönem Karı (Zararı)
26.514.695 26.514.695
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-829.790 -829.790
Sermaye Arttırımı
100.000.000 100.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
248.962.762 248.962.762
Dönem Sonu Bakiyeler
380.000.000 248.962.762 128.862.795 -3.705.191 1.751.164 -36.758.035 26.514.695 745.628.190 0 745.628.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.138.492 -63.038.529
Dönem Karı (Zararı)
26.514.695 -2.528.010
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.514.695 -2.528.010
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.881.520 40.629.830
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40.247.907 37.020.646
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.419.069 -5.005.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.419.069 -5.005.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.796.533 -4.228.956
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.796.533 -4.228.956
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.659.359 6.881.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.444.741 6.197.708
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11.444.741 6.197.708
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.774.305 -235.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.534.707 -101.140.349
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.235.010 -61.031.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.235.010 -61.031.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.511.388 -110.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.511.388 -110.431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.322.400 -4.125.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.004.917 -45.654.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.004.917 -45.654.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.460.992 9.782.237
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.460.992 9.782.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.138.492 -63.038.529
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
240.404.141 68.020.417
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
100.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.477.693
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
97.477.693
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.821.044 -1.455.720
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.409.514
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.411.530 -1.455.720
Ödenen Faiz
-33.774.815 -28.001.556
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
189.265.649 4.981.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
189.265.649 4.981.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.793.656 599.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
226.059.305 5.581.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not: 5 226.059.305 36.793.656
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
246.761.249 209.412.239
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not: 4 21.701.226 11.150.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not: 8.1 225.060.023 198.262.080
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
437.547 274.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not: 9.1 437.547 274.211
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
Not: 10 28.138.067 19.815.667
Peşin Ödenmiş Giderler
57.099.475 55.020.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not: 11.1 57.099.475 55.020.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
655.830
Diğer Dönen Varlıklar
269.387 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
269.387
ARA TOPLAM
559.420.860 321.316.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
559.420.860 321.316.583
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 3.113.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not: 4 3.113.144
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
100.144 100.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not: 9.1 100.144 100.144
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
Not: 12 711.879.310 673.734.199
Arazi ve Arsalar
186.515.816 188.387.956
Tesis, Makine ve Cihazlar
54.301.508 57.459.071
Taşıtlar
393.652.898 368.968.727
Mobilya ve Demirbaşlar
3.044.660 2.907.132
Özel Maliyetler
74.364.428 56.011.313
Kullanım Hakkı Varlıkları
41.718.604 41.630.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.538.751 13.999.909
Diğer Haklar
12.538.751 13.999.909
Peşin Ödenmiş Giderler
850.161 86.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not: 11.1 850.161 86.938
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
767.086.970 732.665.155
TOPLAM VARLIKLAR
1.326.507.830 1.053.981.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.368.624 59.251.119
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.368.624 59.251.119
Banka Kredileri
Not: 6 76.999.236 50.706.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not: 7 2.369.388 8.544.894
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.793.151 152.427.138
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.793.151 152.427.138
Banka Kredileri
Not: 6 10.793.151 152.427.138
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
156.991.928 218.996.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not: 4 8.144.864 3.600.928
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not: 8.2 148.847.064 215.395.917
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.236.307 6.338.929
Diğer Borçlar
5.317.711 19.778.703
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not: 4 8.698.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not: 9.2 5.317.711 11.080.703
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
103.723.264 47.948.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not: 11.2 103.723.264 47.948.248
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not: 26 654.462 1.332.829
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.575.135 1.399.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not: 13 1.575.135 1.399.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
363.660.582 507.473.329
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
363.660.582 507.473.329
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
179.291.027 136.359.565
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
179.291.027 136.359.565
Banka Kredileri
Not: 6 159.711.811 126.037.859
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not: 7 19.579.216 10.321.706
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not: 13 20.724.779 15.305.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.089.830 7.318.742
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13.634.949 7.986.968
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not: 20 17.203.252 23.862.611
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.219.058 175.527.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
580.879.640 683.001.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not: 14 745.628.190 370.980.523
Ödenmiş Sermaye
380.000.000 280.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
248.962.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.157.604 129.574.761
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.157.604 129.574.761
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.157.604 129.574.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.751.164 1.751.164
Yasal Yedekler
1.751.164 1.751.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-36.758.035 -69.965.911
Net Dönem Karı veya Zararı
26.514.695 29.620.509
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
745.628.190 370.980.523
TOPLAM KAYNAKLAR
1.326.507.830 1.053.981.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
NOT 16 438.549.746 279.452.486 242.530.467 132.346.557
Satışların Maliyeti
NOT 17 -397.458.742 -261.209.063 -217.234.476 -127.678.615
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.091.004 18.243.423 25.295.991 4.667.942
BRÜT KAR (ZARAR)
41.091.004 18.243.423 25.295.991 4.667.942
Genel Yönetim Giderleri
NOT 17 -4.614.621 -2.385.543 -2.927.887 -1.111.582
Pazarlama Giderleri
NOT 17 -277.864 -7.115 -272.055 -1.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
NOT 18 33.240.954 18.414.145 25.662.379 9.487.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
NOT 18 -25.704.236 -8.107.916 -10.256.576 -3.844.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.735.237 26.156.994 37.501.852 9.198.136
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.928.950 6.197.708 15.928.950 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.484.209 0 -3.841.911 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.179.978 32.354.702 49.588.891 9.198.136
Finansman Gelirleri
NOT 19 8.604.471 338.454 6.580.828 -185.714
Finansman Giderleri
NOT 19 -41.940.454 -28.340.010 -19.607.375 -9.880.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.843.995 4.353.146 36.562.344 -867.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.670.700 -6.881.156 -236.928 -158.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
NOT 20 -1.988.659 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
NOT 20 6.659.359 -6.881.156 -236.928 -158.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.514.695 -2.528.010 36.325.416 -1.026.887
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.514.695 -2.528.010 36.325.416 -1.026.887
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.514.695 -2.528.010 36.325.416 -1.026.887
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,06980000 -0,00900000 0,09560000 -0,00370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-860.908 -339.836 -31.117 -8.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.076.134 -424.795 -38.896 -10.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
215.226 84.959 7.779 2.072
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
215.226 84.959 7.779 2.072
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-860.908 -339.836 -31.117 -8.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.653.787 -2.867.846 36.294.299 -1.035.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.653.787 -2.867.846 36.294.299 -1.035.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956357


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: 0,00% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8823 Değişim: 0,14%
Düşük 8,8581 29.09.2021 Yüksek 8,8878
Açılış: 8,8703
10,3874 Değişim: 0,09%
Düşük 10,3561 29.09.2021 Yüksek 10,4068
Açılış: 10,3776
496,24 Değişim: 0,39%
Düşük 493,98 29.09.2021 Yüksek 496,39
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.