KAP ***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.06.2021 - 18:20
KAP ***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 0 -1.896.716 1.751.164 -82.749.625 12.783.714 209.888.537
Transferler
0 0 0 0 12.783.714 -12.783.714 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -331.547 0 0 0 -331.547
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -1.501.122 -1.501.122
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
280.000.000 0 -2.228.263 175.164 -69.965.911 -1.501.122 208.055.868 0 208.055.868
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
280.000.000 132.450.162 -2.875.401 1.751.164 -69.965.911 29.620.509 370.980.523
Transferler
0 -3.587.367 0 0 33.207.876 -29.620.509 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -829.790 0 0 0 -829.790
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -9.810.721 -9.810.721
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
280.000.000 128.862.795 -3.705.191 1.751.164 -36.758.035 -9.810.721 360.340.012 0 360.340.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.442.637 5.421.872
Dönem Karı (Zararı)
-9.810.721 -1.501.122
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.810.721 -1.501.122
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.379.455 32.256.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.289.795 24.700.812
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
653.701 -5.005.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.573.309 -3.815.985
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.896.287 6.722.178
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.588.720 9.985.660
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11.588.720 9.985.660
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-829.783 -331.543
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.011.371 -25.333.058
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.263.484 -31.807.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.851.534 14.263.892
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.060.125 -3.031.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.369.231 -2.527.229
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.829.935 -2.231.388
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.442.637 5.421.872
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.428.739 -28.928.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.830.156 32.043.796
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.439.305 48.472.541
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.705.765 -970.480
Ödenen Faiz
-14.903.384 -15.458.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.958.780 8.537.198
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.958.780 8.537.198
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.793.656 599.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.752.436 9.136.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
NOT 5 54.752.436 36.793.656
Finansal Yatırımlar
NOT 6 0 0
Ticari Alacaklar
NOT 8.1 288.689.417 209.412.239
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
NOT 4 21.153.437 11.150.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
NOT 8.1 267.535.980 198.262.080
Diğer Alacaklar
NOT 9.1 10.194.391 274.211
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
NOT 4 7.632.408 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
NOT 9.1 2.561.983 274.211
Stoklar
NOT 10 40.875.792 19.815.667
Peşin Ödenmiş Giderler
NOT 11 42.085.959 55.020.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
NOT 26 0 0
ARA TOPLAM
436.597.995 321.316.583
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
436.597.995 321.316.583
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
NOT 6 0 0
Ticari Alacaklar
NOT 8.1 348.716 3.113.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
NOT 4 0 3.113.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
NOT 8.1 348.716 0
Diğer Alacaklar
NOT 9.1 100.144 100.144
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
NO 4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
NOT 9.1 100.144 100.144
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
NOT 12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
NOT 14 675.402.068 673.734.199
Kullanım Hakkı Varlıkları
NOT 13 43.494.645 41.630.821
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.047.815 13.999.909
Diğer Haklar
NOT 15 14.047.815 13.999.909
Peşin Ödenmiş Giderler
NOT 11 146.362 86.938
Ertelenmiş Vergi Varlığı
NOT 26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
733.539.750 732.665.155
TOPLAM VARLIKLAR
1.170.137.745 1.053.981.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
NOT 6 183.485.799 59.251.119
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
183.485.799 59.251.119
Banka Kredileri
NOT 7 174.382.487 50.706.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.103.312 8.544.894
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
NOT 6 148.823.288 152.427.138
Ticari Borçlar
NOT 8.2 195.326.078 218.996.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
NOT 4 3.266.864 3.600.928
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
NOT 8.2 192.059.214 215.395.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
NOT 17 6.364.098 6.338.929
Diğer Borçlar
NOT 9.2 6.046.050 19.778.703
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
NOT 4 4.878.000 8.698.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
NOT 9.2 1.168.050 11.080.703
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
NOT 11.2 113.895.737 47.948.248
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
NOT 26 1.987.292 1.332.829
Kısa Vadeli Karşılıklar
NOT 16 1.537.535 1.399.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.537.535 1.399.518
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
657.465.877 507.473.329
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
657.465.877 507.473.329
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
117.588.269 136.359.565
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
117.588.269 136.359.565
Banka Kredileri
NOT 6 105.501.368 126.037.859
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
NOT 7 12.086.901 10.321.706
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
NOT 8.2 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
NOT 4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
NOT 8.2 0 0
Diğer Borçlar
NOT 9 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
NOT 4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
NOT 8.2 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
NOT 11.2 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
NOT 16 17.984.711 15.305.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.033.738 7.318.742
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9.950.973 7.986.968
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
NOT 26 16.758.876 23.862.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.331.856 175.527.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
809.797.733 683.001.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
360.340.012 370.980.523
Ödenmiş Sermaye
280.000.000 280.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.157.604 129.574.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.751.164 1.751.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-36.758.035 -69.965.911
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.810.721 29.620.509
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
360.340.012 370.980.523
TOPLAM KAYNAKLAR
1.170.137.745 1.053.981.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
NO 19 196.019.279 147.105.929
Satışların Maliyeti
NOT 20 -180.224.266 -133.530.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.795.013 13.575.481
BRÜT KAR (ZARAR)
15.795.013 13.575.481
Genel Yönetim Giderleri
NOT 21 -1.686.734 -1.273.961
Pazarlama Giderleri
NOT 21 -5.809 -5.130
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.578.575 8.926.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.447.660 -4.263.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.233.385 16.958.859
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
NOT 24 0 6.197.708
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
NOT 24 -642.298 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.591.087 23.156.567
Finansman Gelirleri
NOT 25 2.023.643 524.168
Finansman Giderleri
NOT 25 -22.333.079 -18.459.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.718.349 5.221.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.907.628 -6.722.178
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
NOT 26 -1.988.659 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
NOT 26 6.896.287 -6.722.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.810.721 -1.501.122
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.810.721 -1.501.122
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.810.721 -1.501.122
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Zarar -0,04000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.810.721 -1.501.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.810.721 -1.501.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944911


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6436 Değişim: -0,10%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6541
Açılış: 8,6519
10,1232 Değişim: 0,09%
Düşük 10,1056 23.09.2021 Yüksek 10,1355
Açılış: 10,1144
491,43 Değişim: -0,10%
Düşük 490,92 23.09.2021 Yüksek 492,02
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.