" />

KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2023 - 09:51
KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 120.937.500 71.506.132 3.767.843 26.219.324 666.926 64.598.187 287.695.911 287.695.911
Transferler
-64.598.187 -64.598.187 -64.598.187
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-860.025 64.598.046 30.001.500 93.739.522 93.739.522
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 120.937.500 71.506.132 3.767.843 25.359.299 65.264.972 30.001.500 316.837.246 316.837.246
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 120.937.500 199.165.497 1.333.660 89.915.856 -586.250 99.101.832 509.868.095 509.868.095
Transferler
-99.101.832 -99.101.832 -99.101.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
234.028 99.101.832 15.310.292 114.646.152 114.646.152
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 120.937.500 199.165.497 1.333.660 90.149.884 98.515.582 15.310.292 525.412.415 525.412.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.785.298 23.866.627
Dönem Karı (Zararı)
15.310.292 30.001.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
826.597 217.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -6.997 207.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 570.046 229.603
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 263.548 -219.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.648.409 -6.352.626
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.944.207 -9.691.225
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 33.604.233 -13.549.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.979.631 -161.057
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -8.439.583 1.156.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 -16.480.817 15.892.614
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.785.298 23.866.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.401.941 -42.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 9.067.918 366.321
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 1.334.023 -409.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.987.894 -1.899.565
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 4.712.600 81.744
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7-8 -57.113 -1.121.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -9.643.381 -860.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.199.345 21.924.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.199.345 21.924.364
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 190.230.814 87.478.526
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 217.430.159 109.402.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 217.430.158 190.230.814
Ticari Alacaklar
9 30.639.136 33.583.343
Diğer Alacaklar
10 20.897 122.647
Stoklar
12 77.441.482 111.045.715
Peşin Ödenmiş Giderler
13 20.921.666 5.919.337
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 393.778 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 55.258 2.000
ARA TOPLAM
346.902.375 340.903.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
346.902.375 340.903.856
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
15 339.838.915 339.021.680
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 142.225 142.971
Peşin Ödenmiş Giderler
13 93.269 92.393
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.333.660 1.333.660
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
341.408.069 340.590.704
TOPLAM VARLIKLAR
688.310.444 681.494.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 66.907.544 62.194.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 5.032.681 4.607.964
Ticari Borçlar
9 5.237.991 14.175.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 5.278.662 6.410.989
Diğer Borçlar
10 2.972.812 60.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.673.283 339.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 556.178 106.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 724.078 560.617
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 4.155.073 13.426.613
ARA TOPLAM
92.538.302 101.882.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.538.302 101.882.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.247.262 3.729.092
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 876.958 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 6.589.546 6.632.702
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 59.645.961 59.382.414
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.359.727 69.744.208
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
162.898.029 171.626.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 525.412.415 509.868.095
Ödenmiş Sermaye
120.937.500 120.937.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
199.165.497 199.165.497
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
199.165.497 199.165.497
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
199.165.497 199.165.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.333.660 1.333.660
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.333.660 1.333.660
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
90.149.884 89.915.856
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
98.515.582 -586.250
Net Dönem Karı veya Zararı
15.310.292 99.101.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
525.412.415 509.868.095
TOPLAM KAYNAKLAR
688.310.444 681.494.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 150.242.365 115.756.609
Satışların Maliyeti
23 -130.708.255 -86.192.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.534.110 29.564.016
BRÜT KAR (ZARAR)
19.534.110 29.564.016
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.943.056 -1.516.457
Pazarlama Giderleri
24 -3.228.914 -2.281.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 8.993.350 7.334.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.945.731 -2.664.955
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.409.759 30.435.179
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.409.759 30.435.179
Finansman Giderleri
27 -2.386.178 -56.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.023.581 30.378.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-713.289 -376.771
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -449.741 -596.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -263.548 219.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.310.292 30.001.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.310.292 30.001.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.310.292 30.001.501
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar/Zarar 29 0,13000000 0,37000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 -497.160 646.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-414.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-82.860 646.338
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-82.860 646.338
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30 -497.160 646.338
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.813.132 30.647.839
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.813.132 30.647.839http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143856


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9312 Değişim: 0,11%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8832 Değişim: 0,03%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.531,20 Değişim: -0,15%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.