" />

KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2021 - 13:09
KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946
Transferler
-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.059.181 460.022 19.365.043 33.884.246 33.884.246
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 31.458.204 824.821 19.365.043 158.525.010 158.525.010
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 80.625.000 8.097.366 72.078.181 31.458.204 824.821 25.319.958 218.403.529 218.403.529
Transferler
-25.319.958 -25.319.958 -25.319.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.097.366 1.602.000 -28.196.404 21.293.266 33.080.730 19.682.227 19.682.227
Sermaye Arttırımı
40.312.500 40.312.500 40.312.500
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 120.937.500 0 72.078.181 1.602.000 3.261.801 22.118.086 33.080.730 253.078.298 253.078.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.388.892 19.921.254
Dönem Karı (Zararı)
33.080.730 19.365.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.626.271 5.356.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 3.554.525 3.037.351
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19,28 35.288 2.351.614
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 36.458 -32.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.095.893 -4.800.395
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.756.339 -1.294.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -40.769.892 -1.776.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.607.635 -602.292
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 -151.538 -118.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 1.189.511 -1.008.502
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.388.892 19.921.254
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.225.185 -3.364.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -20.299.563 -3.740.456
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
74.378 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 0 376.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.805.409 10.718.899
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-8.097.366 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 10.874.877
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.797.447 0
Ödenen Temettüler
22 0 0
Alınan Faiz
22 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.089.404 -155.978
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.419.486 27.276.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.419.486 27.276.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.980.843 51.583.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 56.561.357 78.859.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 56.561.357 102.980.843
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 15.835.460 9.079.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 15.835.460 9.079.121
Diğer Alacaklar
10 0 0
Stoklar
12 60.826.178 20.056.286
Peşin Ödenmiş Giderler
13 345.954 2.598.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 960.885 1.906.119
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.179.328 2.000
ARA TOPLAM
136.709.162 136.623.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.709.162 136.623.161
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 131.682.514 114.869.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 212.956 281.103
Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.961.957 7.612.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.128.081 2.164.538
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
140.985.508 124.927.490
TOPLAM VARLIKLAR
277.694.670 261.550.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 261.573 10.345.712
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.618.700 5.181.503
Ticari Borçlar
9 5.853.914 8.461.550
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 949.413 670.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.904.501 7.791.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 514.037 995.830
Diğer Borçlar
10 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 487.194 412.816
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 944.144 842.395
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 217.716 373.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
135.805 122.294
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
81.911 250.893
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 2.870.984 3.022.521
ARA TOPLAM
15.768.262 29.635.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.768.262 29.635.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.647.287 5.797.793
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 31.197 31.197
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.974.600 1.885.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.974.600 1.885.591
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.195.026 4.195.026
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.848.110 11.909.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.616.372 41.545.121
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
253.078.298 220.005.530
Ödenmiş Sermaye
120.937.500 80.625.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 8.097.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.078.181 72.078.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.078.181 72.078.181
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.078.181 72.078.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.602.000 1.602.000
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.602.000 1.602.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.261.801 31.458.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.118.086 824.821
Net Dönem Karı veya Zararı
33.080.730 25.319.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
253.078.298 220.005.530
TOPLAM KAYNAKLAR
277.694.670 261.550.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 159.014.565 113.935.619 56.807.003 42.026.886
Satışların Maliyeti
23 -130.292.910 -97.281.722 -48.344.464 -35.784.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.721.655 16.653.897 8.462.539 6.242.754
BRÜT KAR (ZARAR)
28.721.655 16.653.897 8.462.539 6.242.754
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.743.460 -3.419.149 -1.346.259 -1.403.459
Pazarlama Giderleri
24 -3.693.529 -3.126.226 -1.166.138 -1.046.130
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 15.700.247 14.052.211 733.526 7.544.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.284.171 -2.454.972 -378.654 -34.349 6.305.014 11.303.151
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.700.742 21.705.761 6.305.014 11.303.151
Finansman Giderleri
27 -639.410 -570.839 -83.364 -352.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 34.061.332 21.134.922 6.221.650 10.950.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-980.602 -1.769.879 -151.405 -737.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -944.144 -1.802.238 -51.764 -692.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -36.458 32.359 -99.641 -44.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 33.080.730 19.365.043 6.070.245 10.213.450
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.080.730 19.365.043 6.070.245 10.213.450
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.080.730 19.365.043 6.070.245 10.213.450
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanc 29 0,27000000 0,30000000 0,06000000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 289.790 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
289.790 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
289.790 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 289.790 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.080.730 19.365.043 6.360.035 10.213.450
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.080.730 19.365.043 6.360.035 10.213.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973191


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.