KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:11
KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946
Transferler
-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.675.182 4.644.304 19.319.486 19.319.486
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 15.039.980 4.644.304 143.960.250 143.960.250
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22,37 80.625.000 8.097.366 72.078.181 1.602.000 31.458.204 824.821 25.319.958 220.005.529 220.005.529
Transferler
-25.319.958 -25.319.958 -25.319.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.962 1.273.893 24.046.065 13.578.396 38.890.391 38.890.391
Dönem Sonu Bakiyeler
22,37 80.625.000 8.089.404 72.078.181 1.602.000 32.732.097 24.870.885 13.578.396 233.575.963 233.575.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.860.208 3.022.037
Dönem Karı (Zararı)
13.578.396 4.644.304
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.578.396 4.644.304
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.261.105 1.535.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 1.096.755 996.390
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 380.532 540.862
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,28 -216.182 -1.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.979.293 -3.157.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.187.420 -2.292.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.187.420 -2.292.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.567.108 -4.569.576
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.207.502 3.834.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.207.502 3.834.589
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 -171.600 -1.188.850
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,21 -171.600 -1.188.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 2.154.337 1.058.331
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.860.208 3.022.037
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.027.137 -1.257.410
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15,16 -2.422.850 -1.257.410
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 395.713 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.085.551 -1.144.718
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.964
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 59.912 -191.199
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 -1.137.499 -953.519
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-252.480 619.909
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-252.480 619.909
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.980.843 51.583.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.728.363 52.203.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 102.728.363 102.980.843
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 12.266.542 9.079.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 12.266.542 9.079.121
Diğer Alacaklar
10 1.063.724 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.063.724 0
Stoklar
12 25.623.394 20.056.286
Peşin Ödenmiş Giderler
13 199.996 2.598.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 91.582 1.906.119
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.000 2.000
ARA TOPLAM
141.975.601 136.623.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.975.601 136.623.161
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 116.226.107 114.869.329
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 250.420 281.104
Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.160.364 7.612.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.380.720 2.164.538
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.017.611 124.927.490
TOPLAM VARLIKLAR
268.993.212 261.550.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 10.405.623 10.345.712
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.001.941 5.181.503
Ticari Borçlar
9 3.254.048 8.461.550
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 822.679 670.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.431.369 7.791.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 548.402 995.830
Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 808.529 412.816
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 826.449 842.395
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 472.649 373.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
192.236 122.294
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
280.413 250.893
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 2.850.921 3.022.521
ARA TOPLAM
23.168.562 29.635.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.168.562 29.635.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.839.856 5.797.793
Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 31.197 31.197
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 2.182.608 1.885.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.182.608 1.885.591
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.195.026 4.195.026
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.248.687 11.909.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.417.249 KLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
233.575.963 220.005.530
Ödenmiş Sermaye
80.625.000 80.625.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.089.404 8.097.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.078.181 72.078.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.078.181 72.078.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.602.000 1.602.000
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.602.000 1.602.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32.732.097 31.458.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.870.885 824.821
Net Dönem Karı veya Zararı
13.578.396 25.319.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
233.575.963 220.005.530
TOPLAM KAYNAKLAR
268.993.212 261.550.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 50.792.812 36.374.973
Satışların Maliyeti
23 -41.434.834 -31.300.621
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.357.978 5.074.352
BRÜT KAR (ZARAR)
9.357.978 5.074.352
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.542.072 -1.163.123
Pazarlama Giderleri
24 -1.248.779 -1.117.411
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 9.684.861 4.135.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.763.842 -1.950.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.488.146 4.978.241
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.488.146 4.978.241
Finansman Giderleri
27 -299.484 -8.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 14.188.662 4.969.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-610.266 -325.059
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -826.449 -327.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 216.183 1.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 13.578.396 4.644.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.578.396 4.644.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.578.396 4.644.304
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,17000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.578.396 4.644.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.578.396 4.644.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931905


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,26% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3207 Değişim: -0,04%
Düşük 8,2980 05.05.2021 Yüksek 8,3728
Açılış: 8,3244
9,9907 Değişim: -0,20%
Düşük 9,9739 05.05.2021 Yüksek 10,0673
Açılış: 10,0108
476,81 Değişim: 0,17%
Düşük 474,44 05.05.2021 Yüksek 478,78
Açılış: 475,99
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.