KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2020 - 18:12
KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 32.250.000 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624
Transferler
-7.827.117 -7.827.117 -7.827.117
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
623.630 -356.512 14.675.182 14.978.439 14.978.439
Sermaye Arttırımı
32.250.000 36.139 32.250.000 32.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.945 139.315.945
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946
Transferler
-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.059.181 460.022 9.151.593 23.670.796 23.670.796
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 31.458.204 824.821 9.151.593 148.311.560 148.311.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.322.030 -3.422.216
Dönem Karı (Zararı)
9.151.593 6.666.546
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.256.815 1.874.764
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 229.018 1.809.005
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 1.104.905 124.080
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-28 -77.108 -58.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.086.378 -11.963.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.287.326 -6.249.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.055.137 -7.340.222
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
395.907 379.295
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-21 -259.257 2.534.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13-20-21-32 1.119.435 -1.287.155
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.322.030 -3.422.216
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-321.589 -1.547.705
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-499.173 -1.547.705
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
11 177.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.115.783 22.423.620
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.139
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.952.240 -99.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7-8 2.319.521 -2.167.653
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22 -155.978 24.655.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.116.224 17.453.699
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.116.224 17.453.699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.583.841 11.866.279
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.700.065 29.319.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.700.065 51.583.841
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 7.402.112 6.114.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.402.112 6.114.786
Diğer Alacaklar
10 0 66.784
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 66.784
Stoklar
12 23.767.269 17.712.132
Peşin Ödenmiş Giderler
13 229.912 1.437.959
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 392.622 0
Diğer Dönen Varlıklar
21 200.087 134.725
ARA TOPLAM
91.692.067 77.050.227
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.692.067 77.050.227
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Maddi Duran Varlıklar
15 82.698.753 82.368.445
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 333.185 393.338
Peşin Ödenmiş Giderler
13 80.314 365.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 539.283 462.175
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.651.535 83.589.933
TOPLAM VARLIKLAR
175.343.602 160.640.160
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.180.084 227.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.412.231 4.653.599
Ticari Borçlar
9 3.648.591 3.252.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 849.510 646.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.799.081 2.605.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 319.998 303.072
Diğer Borçlar
10 859 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 859 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 49.062 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.109.611 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 377.593 222.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
168.166 71.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
209.427 151.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.703.000 1.963.111
ARA TOPLAM
11.801.029 10.622.421
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.801.029 10.622.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 11.289.168 6.728.278
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 128.521
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.349.044 1.509.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.349.044 1.509.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.464.280 2.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.231.013 10.701.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.032.042 21.324.214
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 148.311.560 139.315.946
Ödenmiş Sermaye
64.500.000 64.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.139 36.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.340.803 42.340.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.340.803 42.340.803
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.458.204 17.399.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
824.821 364.799
Net Dönem Karı veya Zararı
9.151.593 14.675.182
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
148.311.560 139.315.946
TOPLAM KAYNAKLAR
175.343.602 160.640.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 71.908.732 49.478.982 35.533.760 26.879.958
Satışların Maliyeti
23 -61.497.590 -42.697.687 -30.196.969 -23.059.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.411.142 6.781.295 5.336.791 3.820.043
BRÜT KAR (ZARAR)
10.411.142 6.781.295 5.336.791 3.820.043
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.015.690 -1.774.011 -852.567 -728.875
Pazarlama Giderleri
24 -2.080.095 -1.789.297 -962.684 -962.760
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 6.507.876 4.180.849 2.372.602 1.927.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.420.622 -453.722 -469.772 84.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.402.611 6.945.114 5.424.370 4.140.150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.402.611 6.945.114 5.424.370 4.140.150
Finansman Giderleri
27 -218.514 -70.706 -209.636 -21.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 10.184.097 6.874.408 5.214.734 4.119.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.032.503 -207.860 -707.444 -130.735
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.109.611 -264.148 -782.561 -140.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 77.108 56.288 75.117 10.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 9.151.594 6.666.548 4.507.290 3.988.282
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.151.594 6.666.548 4.507.290 3.988.282
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.151.594 6.666.548 4.507.290 3.988.282
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 0,14000000 0,13000000 0,07000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 0 -33.008 0 -33.008
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -34.929 0 -34.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.921 1.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.921 1.921
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -33.008 0 -33.008
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.151.594 6.633.540 4.507.290 3.955.274
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.151.594 6.633.540 4.507.290 3.955.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865465


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: -0,02% Hacim : 2.414 Mio.TL Son veri saati : 10:39
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.409
8,5314 Değişim: 0,67%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1206 Değişim: 0,80%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
497,10 Değişim: 0,63%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.