KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2019 - 16:09
KAP ***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 32.250.000 19.198.184 4.559.516 4.092.659 1.284.529 61.384.888 0 61.384.888
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -1.284.529 -1.284.529 -1.284.529
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.215.877 -3.371.349 3.698.803 12.543.331 12.543.331
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 32.250.000 19.198.184 16.775.393 721.310 3.698.803 72.643.690 72.643.690
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22-37 32.250.000 0 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624
Transferler
32.250.000 -7.827.117 24.422.883 24.422.883
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
623.630 -356.512 9.014.070 9.281.188 9.281.188
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
36.139 36.139 36.139
Dönem Sonu Bakiyeler
22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 9.014.070 133.654.834 133.654.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.534.069 -3.933.702
Dönem Karı (Zararı)
9.014.070 3.698.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.846.905 2.774.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 2.699.496 2.423.081
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19,28 196.501 350.298
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -49.092 853
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.326.906 -10.406.737
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.108.863 -6.848.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.918.300 -3.896.088
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 601.766 -414.010
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,21 2.441.089 -561.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13,20,21,32 -1.342.598 1.313.135
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.534.069 -3.933.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15,16 -2.641.790 -2.770.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.641.790 -2.770.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.563.894 5.011.303
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.137 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 63.946 18.223
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,8 -3.226.193 -2.566.919
Ödenen Temettüler
-4.655.878
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.690.004 12.215.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.456.173 -1.692.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.456.173 -1.692.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.866.279 7.557.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.322.452 5.865.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.322.452 11.866.279
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 21.111.508 16.002.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 21.111.508 16.002.645
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10 0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
12 17.139.496 13.221.197
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.178.910 171.239
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32 42.012
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.000 6.206
ARA TOPLAM
74.796.378 41.267.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.796.378 41.267.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
15 81.857.490 81.880.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 245.258 279.877
Peşin Ödenmiş Giderler
13 208.574 163.979
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 557.445 508.351
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.868.767 82.832.787
TOPLAM VARLIKLAR
157.665.145 124.100.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 239.533 175.587
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.754.029 4.617.612
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
9 2.617.297 2.015.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 528.779 384.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.088.518 1.631.283
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 954.977 1.207.505
Diğer Borçlar
10 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 140.855
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 337.711 291.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
82.623 73.779
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
255.088 217.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 3.009.832 568.744
ARA TOPLAM
11.913.379 9.017.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.913.379 9.017.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 8.001.354 11.363.963
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.001.354 11.363.963
Banka Kredileri
8.001.354 11.363.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
9 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
10 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.631.298 1.340.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.631.298 1.340.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.464.280 2.464.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.096.932 15.168.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.010.311 24.185.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 133.654.834 99.914.624
Ödenmiş Sermaye
64.500.000 32.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.340.803 42.340.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.340.803 42.340.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.399.023 16.775.393
Yasal Yedekler
17.399.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
364.799 721.311
Net Dönem Karı veya Zararı
9.014.070 7.827.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.654.834 99.914.624
TOPLAM KAYNAKLAR
157.665.145 124.100.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 76.744.473 64.017.426 27.265.491 23.341.953
Satışların Maliyeti
23 -67.130.490 -53.549.559 -24.432.802 -18.762.266
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.613.983 10.467.867 2.832.689 4.579.687
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.613.983 10.467.867 2.832.689 4.579.687
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.747.622 -2.351.098 -973.611 -770.745
Pazarlama Giderleri
24 -2.677.144 -2.257.441 -887.846 -752.823
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 6.030.756 754.002 1.849.907 198.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -781.318 -2.260.823 -327.596 -1.184.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.438.655 4.352.507 2.493.543 2.069.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.438.655 4.352.507 2.493.543 2.069.831
Finansman Giderleri
27 -87.437 -483.308 -16.731 -122.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28 9.351.218 3.869.199 2.476.812 1.946.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-337.148 -170.396 -129.288 -68.508
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -386.240 -169.543 -122.092 -107.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 49.092 -853 -7.196 39.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28 9.014.070 3.698.803 2.347.524 1.878.343
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.014.070 3.698.803 2.347.524 1.878.343
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.014.070 3.698.803 2.347.524 1.878.343
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,14000000 0,11000000 0,01000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 33.008 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 34.929 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 -1.921 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.921 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 33.008 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.014.070 3.698.803 2.380.532 1.878.343
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.014.070 3.698.803 2.380.532 1.878.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795257


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3168 Değişim: -1,64%
Düşük 8,3060 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1216 Değişim: -1,45%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
499,28 Değişim: -0,37%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.