" />

KAP ***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:11
KAP ***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 259.139.693 211.966.695 122.135.582 89.511.697
Satışların Maliyeti
23 -243.950.173 -192.344.807 -118.723.299 -80.018.739
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.189.520 19.621.888 3.412.283 9.492.958
BRÜT KAR (ZARAR)
15.189.520 19.621.888 3.412.283 9.492.958
Genel Yönetim Giderleri
25 -4.448.504 -2.933.285 -1.694.121 -1.180.651
Pazarlama Giderleri
25 -5.831.506 -7.692.447 -2.548.307 -2.771.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.488.396 1.728.584 576.654 824.766
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
26 -2.411.242 -1.098.659 -227.106 -517.885
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.986.664 9.626.081 -480.597 5.847.744
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 5.486.033 275.366 2.482.091 23.361
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -242.581 -151.961
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.472.697 9.658.866 2.001.494 5.719.144
Finansman Gelirleri
28 2.125.006 866.280 1.450.759 314.729
Finansman Giderleri
28 -4.886.746 -3.759.906 -1.478.575 -1.330.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.710.957 6.765.240 1.973.678 4.703.127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-885.810 -1.652.610 -519.336 -1.040.787
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.673.230 -1.623.566 -517.599 -1.069.678
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 787.420 -29.044 -1.737 28.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.825.147 5.112.630 1.454.342 3.662.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
30 5.825.147 5.112.630 1.454.342 3.662.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.825.147 5.112.630 1.454.342 3.662.340
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30 -39.522.972 -14.466.286
Dönem Karı (Zararı)
5.825.147 5.112.630
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.874.544 2.183.074
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 1.060.670 482.540
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25 456 6.057
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
456 6.057
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
643.808 216.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 583.808 220.467
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 60.000 -3.854
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.957.030 1.448.820
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 1.958.417 1.494.799
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 63.750 117.673
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26 -65.137 -163.652
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -787.420 29.044
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.044.340 -21.206.953
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -15.000 -1.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -7.263.311 -3.348.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-493.155 885.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.770.156 -4.233.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 758.824 -1.496.452
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.077 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
797.901 -1.496.452
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -16.626.422 -12.361.283
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -19.165.319 -3.494.988
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.489.761 -2.361.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-80.884 -5.003.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.408.877 2.641.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -91.699 124.577
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 791.244 1.389.885
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.186 -896.532
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
809.430 2.286.417
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.286.156 2.215.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.229.052 -1.871.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -5.229.052 -1.871.751
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.344.649 -13.911.249
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -1.178.323 -555.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.558.462 -1.227.528
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
558.484
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 558.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.558.462 -1.786.012
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.478.215 -1.780.877
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -80.247 -5.135
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.500.066 7.413.093
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.399.930
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.399.930
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.532.303 21.436.668
Kredilerden Nakit Girişleri
7 3.532.303 21.436.668
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.473.750 -12.528.776
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -21.251.213 -12.481.024
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -222.537 -47.752
Ödenen Faiz
28 -2.703.345 -1.547.935
Alınan Faiz
28 744.928 53.136
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.418.632 -8.280.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.418.632 -8.280.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.258.658 15.563.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 35.677.290 7.283.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 35.677.290 17.258.658
Ticari Alacaklar
8 10.907.740 3.579.748
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
541.557 48.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.366.183 3.531.346
Diğer Alacaklar
9 2.188.228 2.949.307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
178.276 139.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.009.952 2.810.108
Stoklar
11 37.049.718 20.423.296
Peşin Ödenmiş Giderler
13 43.872.562 24.707.243
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.872.562 24.707.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.178.323
Diğer Dönen Varlıklar
12 7.261.565 2.032.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.261.565 2.032.513
ARA TOPLAM
138.135.426 70.950.765
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
138.135.426 70.950.765
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16.250 1.250
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 16.250 1.250
Diğer Alacaklar
9 14.415 12.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.415 12.160
Maddi Duran Varlıklar
16 43.787.849 43.097.761
Arazi ve Arsalar
31.290.000 31.290.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
201.378 201.368
Binalar
3.826.059 3.798.622
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.032.784 4.232.377
Taşıtlar
818.089 934.833
Mobilya ve Demirbaşlar
236.300 183.188
Özel Maliyetler
52.089 40.855
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.331.150 2.416.518
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.518.961 1.355.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 89.487 29.924
Diğer Haklar
89.487 29.924
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.426.962 44.496.446
TOPLAM VARLIKLAR
183.562.388 115.447.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.148.152 17.368.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.148.152 17.368.704
Banka Kredileri
4.148.152 17.368.704
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 7.577.468 6.365.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 7.577.468 6.365.959
Banka Kredileri
4.077.206 4.070.709
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.500.262 2.295.250
Ticari Borçlar
8 3.899.552 5.325.563
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
91.899 172.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.807.653 5.152.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 585.784 375.508
Diğer Borçlar
9 197.749 94.330
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
197.749 76.144
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 10.150.346 8.864.190
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.028.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.150.346 7.835.884
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.673.230 1.195.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
277.134 308.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 182.134 273.833
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 95.000 35.000
ARA TOPLAM
28.509.415 39.898.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.509.415 39.898.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.703.911 11.220.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.703.911 11.220.846
Banka Kredileri
7 3.532.750 7.648.130
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.171.161 3.572.716
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.454.165 838.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.454.165 838.950
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 1.962.244 2.755.945
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.120.320 14.815.741
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.629.735 54.714.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.932.653 60.732.702
Ödenmiş Sermaye
22 36.085.000 20.010.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 63.324.930 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.436.732 25.461.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.436.732 25.461.858
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 25.538.969 25.538.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -102.237 -77.111
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 1.185.184 698.847
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 14.075.660 4.603.511
Net Dönem Karı veya Zararı
30 5.825.147 9.958.486
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.932.653 60.732.702
TOPLAM KAYNAKLAR
183.562.388 115.447.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.010.000 21.679.932 -81.076 577.945 2.885.342 1.839.071 46.911.214 0 46.911.214
Transferler
120.902 1.718.169 -1.839.071 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.049 5.112.630 5.102.581 0 5.102.581
Dönem Karı (Zararı)
30 5.112.630 5.512.630 0 5.512.630
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.049 -10.409 0 -10.409
Dönem Sonu Bakiyeler
20.010.000 21.679.932 -91.125 698.847 4.603.511 5.112.630 52.013.795 0 52.013.795
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702 0 60.732.702
Transferler
486.337 9.472.149 -9.958.486 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.126 5.825.147 5.800.021 0 5.800.021
Dönem Karı (Zararı)
30 5.825.147 5.825.147 0 5.825.147
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.126 -25.126 0 -25.126
Sermaye Arttırımı
16.075.000 63.324.930 79.399.930 79.399.930
Dönem Sonu Bakiyeler
36.085.000 63.324.930 25.538.969 -102.237 1.185.184 14.075.660 5.825.147 145.932.653 0 145.932.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.825.147 5.112.630 1.454.342 3.662.340
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.126 -10.049 -59.650 -6.254
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -31.407 -12.561 -74.562 -7.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.281 2.512 14.912 1.563
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.281 2.512 14.912 1.563
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29 -25.126 -10.049 -59.650 -6.254
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.800.021 5.102.581 1.394.692 3.656.086
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.800.021 5.102.581 1.394.692 3.656.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973506


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.211 Değişim: 0,49% Hacim : 49.614 Mio.TL Son veri saati : 12:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.238
Açılış: 11.183
33,0162 Değişim: -0,08%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9993 Değişim: 0,16%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.549,57 Değişim: -0,06%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.