KAP ***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 19:56
KAP ***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 137.004.111 122.454.998 75.238.535 70.364.859
Satışların Maliyeti
23 -125.226.874 -112.326.068 -68.779.673 -63.925.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.777.237 10.128.930 6.458.862 6.438.985
BRÜT KAR (ZARAR)
11.777.237 10.128.930 6.458.862 6.438.985
Genel Yönetim Giderleri
25 -2.754.383 -1.752.634 -1.279.056 -906.318
Pazarlama Giderleri
25 -3.283.199 -4.921.003 -1.898.200 -2.992.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 911.742 903.818 434.717 394.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.184.136 -580.774 -503.201 -192.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.467.261 3.778.337 3.213.122 2.742.587
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 3.003.942 252.005 2.341.285 57.275
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -90.620 0 -38.090
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.471.203 3.939.722 5.554.407 2.761.772
Finansman Gelirleri
28 674.247 551.551 485.558 240.127
Finansman Giderleri
28 -3.408.171 -2.429.160 -1.334.324 -1.222.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.737.279 2.062.113 4.705.641 1.778.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-366.474 -611.823 -339.984 -422.481
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.155.631 -553.888 -1.036.385 -447.774
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 789.157 -57.935 696.401 25.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.370.805 1.450.290 4.365.657 1.356.420
DÖNEM KARI (ZARARI)
30 4.370.805 1.450.290 4.365.657 1.356.420
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.370.805 1.450.290 4.365.657 1.356.420
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.194.507 -17.735.302
Dönem Karı (Zararı)
30 4.370.805 1.450.290
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.370.805 1.450.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.045.351 1.550.391
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 670.063 301.315
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
456 3.228
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 456 3.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
203.238 136.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 143.238 140.590
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 60.000 -3.854
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.960.751 1.051.177
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 1.941.121 995.826
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 45.755 140.463
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26 -26.125 -85.112
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -789.157 57.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.478.321 -20.733.563
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -15.000 -1.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.623.504 -2.883.857
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.402 838.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.671.906 -3.722.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 396.420 -2.199.884
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-952.895 -581.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.349.315 -1.618.754
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -13.371.700 -5.074.346
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -4.814.187 -8.726.401
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.662.048 -3.335.924
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-116.960 -4.247.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.545.088 911.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -116.904 57.192
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 223.930 -534.665
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
49.350 -1.575.959
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
174.580 1.041.294
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 1.601.357 1.047.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.096.685 917.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -2.096.685 917.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.062.165 -17.732.882
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -132.342 -2.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-598.631 -983.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
558.484
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
558.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-598.631 -1.542.473
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -518.384 -1.542.473
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.247 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.854.307 6.122.708
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.399.930 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 79.399.930 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.642.190 11.250.019
Kredilerden Nakit Girişleri
7 2.642.190 11.250.019
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.246.692 -4.131.485
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -19.114.308 -4.100.526
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -132.384 -30.959
Ödenen Faiz
28 -2.232.203 -1.041.294
Alınan Faiz
28 291.082 45.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.061.169 -12.596.583
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.061.169 -12.596.583
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.258.658 15.563.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.319.827 2.967.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 58.319.827 17.258.658
Ticari Alacaklar
8 8.228.921 3.579.748
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 48.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.228.921 3.531.346
Diğer Alacaklar
9 2.550.885 2.949.307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.092.094 139.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.458.791 2.810.108
Stoklar
11 33.794.996 20.423.296
Peşin Ödenmiş Giderler
13 29.521.430 24.707.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 132.342 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 4.129.198 2.032.513
ARA TOPLAM
136.677.599 70.950.765
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.677.599 70.950.765
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 16.250 1.250
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
16.250 1.250
Diğer Alacaklar
9 14.162 12.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.162 12.160
Maddi Duran Varlıklar
16 43.107.493 43.097.761
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.204.757 1.355.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 99.354 29.924
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.442.016 44.496.446
TOPLAM VARLIKLAR
181.119.615 115.447.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.060.957 17.368.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.060.957 17.368.704
Banka Kredileri
4.060.957 17.368.704
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.795.515 6.365.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 6.795.515 6.365.959
Banka Kredileri
4.074.712 4.070.709
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.720.803 2.295.250
Ticari Borçlar
8 2.709.270 5.325.563
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
55.823 172.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.653.447 5.152.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 462.996 375.508
Diğer Borçlar
9 270.822 94.330
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
67.536 18.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
203.286 76.144
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 10.465.547 8.864.190
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.028.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.465.547 7.835.884
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.155.631 1.195.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
251.929 308.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 156.929 144.537.961 144.537.961
Dönem Sonu Bakiyeler
20.010.000 16.075.000 63.324.930 25.538.969 -42.587 1.185.184 14.075.660 4.370.805 144.537.961 144.537.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.370.805 1.450.290 4.365.657 1.356.420
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.524 -3.795 -56.834 33.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 43.155 -4.744 -71.043 42.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.379 Değişim: -1,63% Hacim : 10.012 Mio.TL Son veri saati : 15:55
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8771 Değişim: 1,31%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3937 Değişim: 0,82%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,74 Değişim: 1,39%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.