KAP ***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.06.2021 - 18:11
KAP ***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMSCH*** BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.1 61.765.576 52.090.139
Satışların Maliyeti
23,20 -56.447.201 -48.400.194
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.318.375 3.689.945
BRÜT KAR (ZARAR)
5.318.375 3.689.945
Genel Yönetim Giderleri
25.1 -1.475.327 -846.316
Pazarlama Giderleri
25.2 -1.384.999 -1.928.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.1 477.025 509.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.2 -1.680.935 -388.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.254.139 1.035.750
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 662.657 194.730
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 0 -52.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.916.796 1.177.950
Finansman Gelirleri
28.1 188.689 311.424
Finansman Giderleri
28.2 -2.073.847 -1.206.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.638 283.212
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.490 -189.342
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -119.246 -106.114
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 92.756 -83.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.148 93.870
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.148 93.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.148 93.870
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.958.454 -2.847.003
Dönem Karı (Zararı)
30 5.148 93.870
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.148 93.870
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.736.156 795.904
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18 330.287 155.294
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
456 -5.690
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 456 -5.690
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
174.157 111.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 114.157 111.423
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 60.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.324.012 451.649
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 1.294.294 391.715
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 0 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 51.039 139.066
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26 -21.321 -79.132
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -92.756 83.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.217.150 -3.731.769
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -1.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.084.185 -3.047.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-562.659 81.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.521.526 -3.129.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.704.453 -85.112
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-243.575 -212.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.948.028 127.567
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.036.850 -2.432.155
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 15.953.417 4.961.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.959.106 -2.051.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-172.783 -1.759.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.786.323 -292.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -40.513 22.905
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -915.324 -1.579.526
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.483 -1.593.129
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-932.807 13.603
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 1.595.258 481.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.958.454 -2.841.995
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -5.008
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-351.554 -750.633
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
558.484
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 558.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-351.554 -1.309.117
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -351.554 -1.309.117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.680.708 -1.556.425
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.495.754 1.897.424
Kredilerden Nakit Girişleri
7 2.495.754 1.897.424
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.882.168 -3.062.134
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.816.438 -3.047.098
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -65.730 -15.036
Ödenen Faiz
28 -1.323.462 -421.094
Alınan Faiz
28 29.168 29.379
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.926.192 -5.154.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.926.192 -5.154.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.258.658 15.563.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.184.850 10.409.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.184.850 17.258.658
Ticari Alacaklar
8 7.684.798 3.579.748
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
611.061 48.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.073.737 3.531.346
Diğer Alacaklar
9 1.243.384 2.949.307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
382.774 139.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
860.610 2.810.108
Stoklar
11 25.460.146 20.423.296
Peşin Ödenmiş Giderler
13 10.763.720 24.707.243
Diğer Dönen Varlıklar
12 22.619 2.032.513
ARA TOPLAM
68.359.517 70.950.765
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.359.517 70.950.765
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.250 1.250
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.250 1.250
Diğer Alacaklar
9 13.630 12.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.630 12.160
Maddi Duran Varlıklar
16 43.197.505 43.097.761
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.280.054 1.355.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 26.744 29.924
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.519.183 44.496.446
TOPLAM VARLIKLAR
112.878.700 115.447.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 18.418.313 17.368.704
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.418.313 17.368.704
Banka Kredileri
18.418.313 17.368.704
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.662.196 6.365.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 6.662.196 6.365.959
Banka Kredileri
4.072.259 4.070.709
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.589.937 2.295.250
Ticari Borçlar
8 2.417.496 5.325.563
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
172.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.417.496 5.152.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 527.360 375.508
Diğer Borçlar
9 103.589 94.330
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35.669 18.186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
67.920 76.144
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 10.459.448 8.864.190
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
328.264 1.028.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.131.184 7.835.884
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 119.246 1.195.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
328.320 308.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 233.320 273.833
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 95.000 35.000
ARA TOPLAM
39.035.968 39.898.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.035.968 39.898.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 9.488.586 11.220.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.488.586 11.220.846
Banka Kredileri
6.303.287 7.648.130
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.185.299 3.572.716
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 838.909 838.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
838.909 838.950
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 2.686.029 2.755.945
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.013.524 14.815.741
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.049.492 54.714.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.829.208 60.732.702
Ödenmiş Sermaye
22.1 20.010.000 20.010.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.553.216 25.461.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.553.216 25.461.858
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.5 25.538.969 25.538.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.4 14.247 -77.111
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.2 698.847 698.847
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.3 14.561.997 4.603.511
Net Dönem Karı veya Zararı
30 5.148 9.958.486
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.829.208 60.732.702
TOPLAM KAYNAKLAR
112.878.700 115.447.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.010.000 21.679.932 -81.076 577.945 2.885.342 1.839.071 46.911.214
Transferler
120.902 1.718.169 -1.839.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.558 93.870 56.312
Dönem Karı (Zararı)
30 93.870 93.870
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.558 -37.558
Dönem Sonu Bakiyeler
20.010.000 21.679.932 -118.634 698.847 4.603.511 93.870 46.967.526 46.967.526
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.010.000 25.538.969 -77.111 698.847 4.603.511 9.958.486 60.732.702
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
9.958.486 -9.958.486
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.358 5.148 96.506
Dönem Karı (Zararı)
30 5.148 5.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
91.358 91.358
Dönem Sonu Bakiyeler
20.010.000 25.538.969 14.247 698.847 14.561.997 5.148 60.829.208 60.829.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.148 93.870
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.358 -37.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 114.198 -46.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.840 9.389
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -22.840 9.389
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.358 -37.558
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.506 56.312
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
96.506 56.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944238


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.