KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 12:47
KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 49.922 63.642 14.080 20.673
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.922 63.642 14.080 20.673
BRÜT KAR (ZARAR)
49.922 63.642 14.080 20.673
Genel Yönetim Giderleri
16 -931.925 -774.528 -302.508 -253.251
Pazarlama Giderleri
16 -22.586 -43.962 -4.477 -16.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 16.520 11.540 6.158 3.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -52.511 0 -2.100 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-940.580 -743.308 -288.847 -245.159
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 90.844 122.460 0 -81.480
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -65.885 -642.697 0 -204.087
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-915.621 -1.263.545 -288.847 -530.726
Finansman Gelirleri
19 494.698 87.208 159.174 87.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-420.923 -1.176.337 -129.673 -443.518
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -3.270 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -3.270 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518
DÖNEM KARI (ZARARI)
-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
801.372 -4.358
Dönem Karı (Zararı)
-420.923 -1.179.607
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.409 15.980
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.158 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 13.567 12.710
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 0 3.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.210.886 1.159.269
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.199.415 1.212.248
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -19.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,9 1.001.889 -524.779
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 464 2.858
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,12 -990.882 488.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
801.372 -4.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
801.372 -4.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
801.372 -4.358
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.272.803 5.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.074.175 1.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.074.175 2.272.803
Finansal Yatırımlar
5 0 1.199.415
Diğer Alacaklar
7 100.001 95.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 100.001 95.174
Peşin Ödenmiş Giderler
8 27.371 11.139
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 25.626 8.187
ARA TOPLAM
3.227.173 3.586.718
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.227.173 3.586.718
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 0 1.040.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 1.040.387
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 1.040.387
TOPLAM VARLIKLAR
3.227.173 4.627.105
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 16.379 15.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.379 15.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 33.421 29.135
Diğer Borçlar
7 0 1.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 0 1.000.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.728 2.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 742 2.900
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.986 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 11.639 10.793
ARA TOPLAM
66.167 1.058.743
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.167 1.058.743
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 41.944 28.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 41.944 28.377
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.944 28.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
108.111 1.087.120
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.119.062 3.539.985
Ödenmiş Sermaye
13 7.250.000 7.250.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -3.710.015 -1.930.685
Net Dönem Karı veya Zararı
-420.923 -1.779.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.119.062 3.539.985
TOPLAM KAYNAKLAR
3.227.173 4.627.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.141.555 -789.130 3.069.315 3.069.315
Transferler
-789.130 789.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.179.607 -1.179.607
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.930.685 -1.179.607 1.889.708 1.889.708
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.250.000 -1.930.685 -1.779.330 3.539.985 3.539.985
Transferler
14 -1.779.330 -1.779.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -420.923 -420.923
Dönem Sonu Bakiyeler
7.250.000 -3.710.015 -420.923 3.119.062 3.119.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-420.923 -1.179.607 -129.673 -443.518http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795324


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4979 Değişim: 0,93%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4992
Açılış: 8,4194
10,2684 Değişim: 0,92%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,82 Değişim: 0,87%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.