KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 14:27
KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 35.842 42.969 17.583 22.729
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.842 42.969 17.583 22.729
BRÜT KAR (ZARAR)
35.842 42.969 17.583 22.729
Genel Yönetim Giderleri
16 -629.417 -521.277 -259.013 -254.561
Pazarlama Giderleri
16 -18.109 -27.575 -4.783 -14.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 10.362 7.734 5.502 3.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -50.411 -3.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-651.733 -498.149 -244.274 -242.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 90.844 203.940 29.359
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -65.885 -438.610 -344.040
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-626.774 -732.819 -244.274 -556.903
Finansman Gelirleri
19 335.524 191.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-291.250 -732.819 -53.200 -556.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.270 -7.480
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.270 -7.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-291.250 -736.089 -53.200 -564.383
DÖNEM KARI (ZARARI)
-291.250 -736.089 -53.200 -564.383
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-291.250 -736.089 -53.200 -564.383
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 -0,05830000 -0,14720000 -0,02650000 -0,11290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
909.128 8.321
Dönem Karı (Zararı)
-291.250 -736.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.446 11.698
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-780
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 8.226 8.428
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.192.932 732.712
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.199.415 420.149
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,9 996.661 -40.801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.667 351.754
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,12 -994.477 -4.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
909.128 8.321
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
909.128 8.321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
909.128 8.321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.272.803 5.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.181.931 13.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.181.931 2.272.803
Finansal Yatırımlar
5 1.199.415
Diğer Alacaklar
7 100.001 95.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 100.001 95.174
Peşin Ödenmiş Giderler
8 47.094 11.139
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 11.131 8.187
ARA TOPLAM
3.340.157 3.586.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.340.157 3.586.718
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 1.040.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.040.387
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 1.040.387
TOPLAM VARLIKLAR
3.340.157 4.627.105
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 7.248 15.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.838 15.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 35.527 29.135
Diğer Borçlar
7 1.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.000.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.120 2.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.120 2.900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 9.924 10.793
ARA TOPLAM
54.819 1.058.743
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.819 1.058.743
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 36.603 28.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 36.603 28.377
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.603 28.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.422 1.087.120
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.248.735 3.539.985
Ödenmiş Sermaye
13 7.250.000 7.250.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -3.710.015 -1.930.685
Net Dönem Karı veya Zararı
-291.250 -1.779.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.248.735 3.539.985
TOPLAM KAYNAKLAR
3.340.157 4.627.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.141.555 -789.130 3.069.315 3.069.315
Transferler
13 -789.130 789.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -736.089 -736.089 -736.089
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.930.685 -736.089 2.333.226 2.333.226
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.250.000 -1.930.685 -1.779.330 3.539.985 3.539.985
Transferler
13 -1.779.330 1.779.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -291.250 -291.250 -291.250
Dönem Sonu Bakiyeler
7.250.000 -3.710.015 -291.250 3.248.735 3.248.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-291.250 -736.089 -53.200 -564.383
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-291.250 -736.089 -53.200 -564.383
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-291.250 -736.089 -53.200 -564.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780452


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.