KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2019 - 17:35
KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 96.541 68.018
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.541 68.018
BRÜT KAR (ZARAR)
96.541 68.018
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.001.647 -1.089.602
Pazarlama Giderleri
16 -57.942 -35.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 190.084
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -28.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-963.048 -895.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 126.455 126.978
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -1.094.745 -21.510
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.931.338 -789.998
Finansman Gelirleri
19 155.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.776.060 -789.998
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.270 868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.270 868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.779.330 -789.130
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.779.330 -789.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.779.330 -789.130
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 -0,35590000 -0,15780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -409.457 -732.098 1.858.445 1.858.445
Transferler
-732.098 732.098
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-789.130 -789.130 -789.130
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.141.555 -789.130 3.069.315 3.069.315
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.141.555 -789.130 3.069.315 3.069.315
Transferler
-789.130 789.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.779.330 -1.779.330 -1.779.330
Sermaye Arttırımı
2.250.000 2.250.000 2.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.250.000 -1.930.685 -1.779.330 3.539.985 3.539.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.379 -1.996.224
Dönem Karı (Zararı)
-1.779.330 -789.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.683 -144.556
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 16.413 27.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-174.167
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.270 -868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.777.026 -1.236.705
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.830.102 -1.173.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.142 -65.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,9 -1.056.502 36.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 15.395 -16.570
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,12 981.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.208
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.379 -2.170.391
Alınan Faiz
174.167
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13 2.250.000 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.267.379 3.776
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.267.379 3.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.424 1.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.272.803 5.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.779.330 -789.130
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.779.330 -789.130
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.779.330 -789.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.272.803 5.424
Finansal Yatırımlar
5 1.199.415 3.029.517
Ticari Alacaklar
6 0 6.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 0 6.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Diğer Alacaklar
7 95.174 63.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 95.174 63.272
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.139 6.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 8.187 28.335
ARA TOPLAM
3.586.718 3.139.344
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.586.718 3.139.344
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 1.040.387 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.040.387 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 3.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.040.387 3.394
TOPLAM VARLIKLAR
4.627.105 3.142.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 15.915 520
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 15.915 163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 29.135 29.502
Diğer Borçlar
7 1.000.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.000.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.900 28.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.900 758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 27.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 10.793 912
ARA TOPLAM
1.058.743 59.317
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.058.743 59.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 28.377 14.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 28.377 14.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.377 14.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.087.120 73.423
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.539.985 3.069.315
Ödenmiş Sermaye
13 7.250.000 5.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -1.930.685 -1.141.555
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.779.330 -789.130
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.539.985 3.069.315
TOPLAM KAYNAKLAR
4.627.105 3.142.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750541


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.