KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 14:16
KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 63.642 22.123 20.673 10.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.642 22.123 20.673 10.106
BRÜT KAR (ZARAR)
63.642 22.123 20.673 10.106
Genel Yönetim Giderleri
16 -774.528 -963.283 -253.251 -369.412
Pazarlama Giderleri
16 -43.962 -27.449 -16.387 -7.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 11.540 169.495 3.806 105.566
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-743.308 -799.114 -245.159 -261.265
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 122.460 41.523 -81.480 -11.781
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -642.697 -25.830 -204.087 -19.448
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.263.545 -783.421 -530.726 -292.494
Finansman Gelirleri
19 87.208 87.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.176.337 -783.421 -443.518 -292.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.270 2.446 1.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.270 2.446 1.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.179.607 -780.975 -443.518 -290.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.179.607 -780.975 -443.518 -290.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.179.607 -780.975 -443.518 -290.731
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -409.457 -732.098 1.858.445 1.858.445
Transferler
-732.098 732.098
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -780.975
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.141.555 -780.975 3.077.470 3.077.470
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -1.141.555 -789.130 3.069.315 3.069.315
Transferler
14 -789.130 789.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -1.179.607 -1.179.607 -1.179.607
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -1.930.685 -1.179.607 1.889.708 1.889.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.358 1.094.310
Dönem Karı (Zararı)
-1.179.607 -780.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.980 -26.959
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
136.207
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 12.710 2.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-169.495
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.270 -2.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.159.269 1.732.749
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.212.248 1.809.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -19.603 -3.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,9 -524.779 -49.738
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.858 -7.334
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,12 488.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.936
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.358 924.815
Alınan Faiz
169.495
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13 0 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.358 3.094.310
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.358 3.094.310
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.424 1.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.066 3.095.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.179.607 -780.975 -443.518 -290.731
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.179.607 -780.975 -443.518 -290.731
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.179.607 -780.975 -443.518 -290.731


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.066 5.424
Finansal Yatırımlar
5 1.817.269 3.029.517
Ticari Alacaklar
6 25.745 6.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 6.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 25.745
Diğer Alacaklar
7 91.674 63.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 91.674 63.272
Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.792 6.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 28.335
ARA TOPLAM
1.962.546 3.139.344
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.962.546 3.139.344
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 504.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 504.698
Peşin Ödenmiş Giderler
8 124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.270
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
504.698 3.394
TOPLAM VARLIKLAR
2.467.244 3.142.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 3.378 520
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.378 163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 38.284 29.502
Diğer Borçlar
7 500.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 500.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.755 28.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.709 758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.046 27.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 7.254 912
ARA TOPLAM
552.671 59.317
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
552.671 59.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 24.865 14.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.865 14.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.865 14.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
577.536 73.423
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.889.708 3.069.315
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -1.930.685 -1.141.555
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.179.607 -789.130
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.889.708 3.069.315
TOPLAM KAYNAKLAR
2.467.244 3.142.738http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716166


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.